Nordlandssykehuset - Vesterålen

Telefon: 75 42 45 60

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca. 300

Gj.snitt liggetid: 3 dager

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja, to dager i uka

Barneavdeling? Nei

Mykenhet / familierom? Hele avdelingen er en mykenhet! Far får overnatte om han ønsker, man tilpasser etter behov og kapasitet.

Pasienthotell? Nei. Det finnes pasienthybler, men disse er ikke tilknyttet barsel.

Besøksrutiner for far og søsken: Far/søsken får komme og gå som de vil, for andre er det besøkstid mellom 1700 og 1900. Siesta er fra 1300 til 1600, da skal det være rolig.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Bodø.

Annet:

  • Avdelingen drives etter mor-/barnvennlige prinsipper.
  • De tilbyr akupunktur, en fødestue har badekar.
  • Føde, obs-post og barsel er i samme avdeling, man møter de samme ansatte hele tiden, dette gir kontinuitet og skaper trygghet for de fødende. Noen av jordmødrene jobber også som kommunale jordmødre, så man treffer igjen de samme ansiktene i forskjellige faser.

Debatten om Nordlandssykehuset - Vesterålen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning