Narvik Sykehus

Telefon: 76 96 84 80

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: i underkant av 300

Gj.snitt liggetid: 3-4 dager

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Nei, men sykehuset har barnestue.

Mykenhet / familierom? Har 1 miljøstue.

Pasienthotell? Nei

Besøksrutiner for far og søsken: Pappa-/søskenvisitt kl. 14-15 og kl. 18.30-21.30. Besøkstidene praktiseres lempelig. Øvrige besøkende kan komme om formiddagen.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Nordland Sentralsykehus

Annet:

  • Føde og barsel i et, liten og oversiktlig avdeling.
  • Man går til svangerskapskontroll hos jordmødrene på avdelingen, så man møter kjente fjes når man kommer for å føde.
  • De fleste får enerom, man kan derfor være veldig lemplig med besøksrutinene.
  • Avdelingen ha badekar for bruk under åpningsfasen, men ingen akupunktur.

Debatten om Narvik Sykehus

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning