FØDSEL MED JORDMOR

Lettere fødsel med jordmor

Får du oppfølging av samme jordmor under svangerskap og fødsel øker sjansene for at du føder uten smertestillende.

HJELP AV JORDMOR: Jordmorstyrt oppfølging av gravide ser ut til å øke sjansene for at kvinnene føder uten smertestillende eller andre hjelpemidler.

HJELP AV JORDMOR: Jordmorstyrt oppfølging av gravide ser ut til å øke sjansene for at kvinnene føder uten smertestillende eller andre hjelpemidler. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert
SAMLER FORSKNING: Seniorrådgiver Hilde Tinderholt Myrhaug i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

SAMLER FORSKNING: Seniorrådgiver Hilde Tinderholt Myrhaug i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Jordmorstyrt oppfølging kan være et godt og sikkert alternativ for gravide kvinner med lav risiko for komplikasjoner

Jordmorstyrt oppfølging av gravide ser ut til å øke sjansen for at kvinnene føder uten behov for smertestillende, eller andre hjelpemidler, som epidural og tang. Det viser en ny oppsummering over enkeltstudier . Jordmorstyrt oppfølging betyr at kvinnene får tett oppfølging av noen få jordmødre gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

Resultatene

Studiene viser en rekke positive sider ved jordmorstyrt sangerskaps-, fødsels- og barselomsorg til gravide kvinner:

  • Det gir flere fødsler uten behov for smertestillende eller andre hjelpemidler.
  • Det gir litt lavere risiko for fosterdød før 24. svangerskapsuke.
  • Har liten eller ingen betydning for risikoen for fosterdød etter 24. svangerskapsuke.
  • Gir litt lavere risiko for instrumentell forløsning, med vakuum eller tang
  • Senker risikoen for å bruke epidural og spinal noe.

Resultatene kommer fram i en Cochrane-oversikt, som er en oppsummering av en rekke studier innen et gitt tema. Cochrane-oversikten har samlet 11 ulike studier - som omfatter rundt 12.300 kvinner fra Australia, Canada, New Zealand og Storbritannia.

Store forskjeller

Det er store forskjeller på hvordan fødselsomsorgen er organisert. I en rekke land, som Norge, spiller jordmoren en sentral rolle, som oftest i samarbeid med lege. I USA derimot er det vanlige at leger tar seg av fødselsomsorgen. I Norge får likevel bare kvinner med lav risiko for komplikasjoner i svangerskapet og under fødselen såkalt jordmorstyrt oppfølging. Føderiket på Rikshospitalet er et slikt tilbud.

Godt og sikkert alternativ

- Denne oversikten viser at jordmorstyrt oppfølging kan være et godt og sikkert alternativ for gravide kvinner med lav risiko for komplikasjoner, sier seniorrådgiver Hilde Tinderholt Myrhaug i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til klikk. Hun har ikke skrevet oversikten, men formidler Cochrane-oversikten til norsk.

Studiene viser ingen forskjell når det gjelder bruk av keisersnitt, eller riestimulerende midler som oksytocin.

Økt press

Leder Ingeborg Alten Vedal i Liv Laga synes forskningsoversikten er godt nytt. Liv Laga er en organisasjon som jobber for en bedre svangerskap-, fødsels- og barselomsorg i Norge.

LEDER: Ingeborg Altern Vedal i brukerorganisasjonen Liv Laga, som jobber for bedre svangerskaps, fødsel og barselomsorg i Norge.

LEDER: Ingeborg Altern Vedal i brukerorganisasjonen Liv Laga, som jobber for bedre svangerskaps, fødsel og barselomsorg i Norge. Foto: FOTO: Liv Laga

Slike studier kan være med på å øke presset på å få en best mulig svangerskaps- og fødselsomsorg

- Det er bra at vi får forskning som underbygger det vi opplever, sier Vedal.

Liv Laga kjemper for:

  • Samme team av jordmødre følger kvinnene i svangerskap, fødsel og barseltid.
  • Får kvinnene færre å forholde seg til, slipper de ulike råd fra ulike fagpersoner, som kan skape usikkerhet.

Fordelene er:

  • En jordmor til stede under fødselen virker smertelindrende og forhindre komplikasjoner.
  • Kjenner jordmoren fødekvinnen, vet hun hvem som roper ulv - ulv, og hvem som ikke sier noe. Fødekvinnene vil også stole på beskjedene fra jordmoren.
  • Jordmoren får viktig informasjon som ikke kan skrives på helsekortet, som at en mann er voldelig og ikke kan være med på fødselen.

- Slike studier kan være med på å øke presset på å få en best mulig svangerskaps- og fødsels- og barselomsorg, påpeker hun.

Les også: Får for lite smertestillende.

Flere saker på: Klikk Foreldre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning