img Del på FacebookNår Europas mest moderne sykehus åpner dørene på Kalnes i Østfold neste år, vil det ha færre plasser på barselavdelingen enn sykehuset har i dag.

Årsaken er ikke at Østfold-kvinner forventes å føde færre barn, men at de forventes å dra hjem fra sykehuset noen få timer etter fødselen, skriver Moss Avis.

Skapt debatt i Danmark

Ambulant fødsel, kalles det, og er allerede blitt ganske vanlig på en del sykehus i Danmark.

Flergangsfødende kvinner og førstegangsfødende med ukompliserte fødsler blir utskrevet og sendt hjem fra sykehuset så tidlig som fire til seks timer etter fødselen.

Fødende med komplikasjoner, tvillingfødsler eller keisersnitt omfattes ikke av ordningen.

Økningen i ambulante fødsler har skapt debatt i Danmark, og flere fagfolk har uttrykt bekymring for at fødselsomsorgen effektiviseres for mye, skriver Moss Avis.

Foreldre.nos bloggspaltist Jona Runarsdottir har tidligere skrevet om sin opplevelse som fødekvinne i Norge. Hun ville heller født alle sine tre barn i Tyskland, skriver hun.

Fra en uke til seks timer

Liggetiden etter fødsel er også blitt dramatisk kortet ned ved norske sykehus de siste tiårene.

Så sent som på 1950-tallet ble kvinner forventet å ligge i sengen i 14 dager etter fødsel.

Mens en fødekvinne på 1970- og 1980-tallet som regel ble værende på sykehuset i en uke, er normal liggetid i dag kun et par dager.

Norske kvinner har mistet den barseltiden med jordmorkompetanse i nærheten de for 20 år siden hadde på sykehuset, har jordmor og tidligere leder av Jordmorforbundet Eva Sommerset tidligere uttalt til Foreldre.no.

At liggetiden skal kortes enda mer ned til kun noen få timer, vekker skepsis hos fagfolk her i Norge.

Skeptisk

May Hansen er jordmor ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad og ved Rygge helsestasjon, og bystyremedlem i Moss for SV. Hun mener ordningen med ambulant fødsel krever en tettere oppfølging med hjemmebesøk fra jordmor etter hjemkomst, og etterlyser ekstra penger til dette i budsjettet.

- De første ukene etter fødselen er den mest sårbare tiden for nybakte familier. Én av farene ved at liggetiden på sykehus har blitt så kort, er at helsepersonell ikke rekker å oppdage abstinenser hos nyfødte barn av rusmisbrukere. For å bøte på dette, er det viktig at jordmor kommer hjem til de nybakte familiene så tidlig som mulig. Men per i dag er det ikke satt av penger i Moss til en styrking av jordmortjenesten, sier Hansen til Moss Avis.

img Del på FacebookLes også:

12 klare tegn på at fødselen er i gang

Trygt med vanlig fødsel etter keisersnitt

Fødsel og avspenning: Tenk deg smertefri

Les hele saken