Helgelandssykehuset Mosjøen

Telefon: 75 11 52 02

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca 30

Gj.snitt liggetid: 4-5 dager

Epidural? Nei

Tar keisersnitt? Nei

Gynekolog? Nei

Barnelege? Nei

Barneavdeling? Nei. Nærmeste barneavdeling er Nordland Sentralsykehus. Fra helikopter rekvireres til pasienten er framme på NSS regnes en reisetid på to timer.

Mykenhet / familierom? Nei. Men hele avdelingen er en myk enhet. Far og søsken kan være der så mye de vil, man tilrettelegger for alle som best man kan.

Pasienthotell? Nei

Besøksrutiner for far og søsken: Veldig fritt. Opp til de fødende selv å bestemme.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Sandnessjøen eller Mo i Rana

Annet:

  • Fødeavdelingen er gjort om til jordmorstyrt fødestue.
  • De tilbyr følgetjeneste i ambulanse, etter vurdering av vakthavende jordmor.
  • Driver svangerskapskontroll, slik at kvinnene er godt kjent med avdelingen og personalet før fødselen.
  • Noen jordmødre kan tilby akupunktur.
  • På barsel har man god tid og kan gi masse omsorg og pleie.
  • Driver også amme og barselpoliklinikk, med veiledning og kontroller etter fødselen. Her kan man få hjelp til amming, veiledning når det gjelder prevensjon etter fødsel osv.

Debatten om Vefsn Sykehus, Mosjøen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning