Haukeland Universitetssykehus

Jonas Liesvei 65 , 5021 Bergen Telefon: 55 97 42 00

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca 5000

Gj.snitt liggetid: 2-3 dager

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Har egen mykenhet, Storken, med vel 1300 fødsler, en valgmulighet for kvinner med forventet ukompliserte fødsler. Er også i ferd med å bygge familierom på barselavdelingen for foreldre med syke barn. Det er mulighet for overnatting for ledsager på alle de tre barselpostene, DERSOM DET ER LEDIG ROM. Muligheten vil altså variere etter den aktuelle dagens belegg, og etter behovet for de øvrige kvinnene som ligger inne. Dette gjelder også Storken.

Besøksrutiner for far og søsken:17.00 -20.00. Andre: 19.00 - 20.00. Storken/Barselloftet: ingen faste besøkstider, det anbefales alikevel at besøk begrenses.

Pasienthotell? Nei

Hvor henvises eventuelt kvinnen videre? Haukeland mottar fødekvinner fra hele regionen, også noen ganger fra Oslo

Annet:

  • Obs-post for gravide med komplikasjoner under svangerskapet, 18 senger

Les mer her

Debatten om Haukeland Sykehus, Bergen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning