Haugesund sjukehus

Karmsundgt. 120 5528 Haugesund Telefon: 52 73 20 00

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca 1500

Gj.snitt liggetid: 3 døgn for friske barselpasienter

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Noen av fødestuene er myke, ingen egne familieenheter

Besøksrutiner for far og søsken: Forholdsvis åpent for far og søsken, mer restriktivt i forhold til andre.

Pasienthotell? Ja, barselhotell med mulighet for far til å ligge over om han ønsker det.

Annet?

  • 12 jordmødre med omfattende utdanning i fødselsakupunktur.

Les mer her

Debatten om Fylkessjukehuset i Haugesund

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning