Det har blitt forsket mye på i hvilken grad alkohol er farlig for gravide. Sist ut er en gruppe forskere fra Universitetet i Århus i Danmark, som har gjennomført det hittil største forskningsprosjektet om graviditet og alkoholforbruk på verdensplan.

Resultatet av undersøkelsen viser at mødre som har drukket mellom en og seks enheter alkohol i uken i løpet av graviditeten, får like intelligente og velutviklede barn som avholdne mødre.

Heller ikke i tilfeller der mødrene har vært berusede helt på starten av svangerskapet har barna fått skade - til tross for høy promille.

- Selv om Sundhedsstyrelsen (tilsvarende Helsedirektoratet i Danmark) anbefaler at gravide ikke drikker alkohol, vet vi fra andre undersøkelser at halvparten av gravide ikke er helt avholdende under graviditeten. Mange har vært fulle før de visste at de var gravide. Nå er det vitenskapelig belegg for å berolige disse mødrene, sier Ulrik Schiøler Kesmodel, lektor på Århus Universitet og overlege ved Århus Universitetssykehus, i en pressemelding.

IQ-testet barna

Forskningsresultatene er basert på undersøkelser av 1628 barn fra den danske fødselsundersøkelsen "Bedre sunnhet for mor & barn", hvor mødrene ble spurt om deres alkoholforbruk under graviditeten. Da barna ble fem år gamle ble de testet i forhold til IQ, oppmerksomhet, evner til å planlegge, organisere og fastholde oppmerksomheten.

Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe med jevnaldrende barn, der mødrene ikke drakk alkohol under graviditeten. De danske forskerne konkluderer med at det ikke er noe forskjell på de to gruppene.

Overvekt og røyking er farligere

Ulrik Schiøler Kesmodel, leder for forskningsprosjektet, håper at forskningsresultatene kan legge lokk på diskusjonene og bekymringene om hvorvidt små mengder alkohold kan påvirke fosteret.

I stedet bør helsepersonell konsentrere seg om de faktorene man vet påvirker mor og barns helse, mener han, og peker særlig på røyking og overvekt.

Dårlig samvittighet

På en undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet i fjor svarte 20 % at de har drukket seg fulle før de visste at de var gravide.

Jordmor Elin Johannessen kan bekrefte at mange sliter med dårlig samvittighet på grunn av dette.

- Mange som kommer til meg har dårlig samvittighet fordi de har tatt seg en fest eller to før de visste at de var gravide. De færreste slutter å drikke mens de prøver å bli gravide, så dette er en veldig vanlig problemstilling, sier privatpraktiserende jordmor Elin Johannessen til Foreldre & Barn.

Johannessen anbefaler avhold under graviditeten på tross av resultatene i den danske studien, men synes ikke gravide skal plage seg selv med dårlig samvittighet.

- Hvis fosteret hadde fått store skader på grunn av alkoholkonsum så hadde sannsynligvis kroppen ordnet opp, og det hadde endt i spontanabort. Det viktigste er jo hvordan du lever videre i svangerskapet, og da mener jeg man bør droppe alkoholen, sier jordmoren.

Helsedirektoratet anbefaler totalavhold

Sundhedsstyrelsen i Danmark holder fast ved anbefalingen om totalavhold under svangerskapet, og det samme gjør Helsedirektoratet i Norge.

- Dette er en enkeltstudie som ikke har identifisert negative konsekvenser for barn av mødre med lavt eller moderat alkoholinntak. Konklusjonen avviker fra flere andre studier fra USA og andre land, og studien tar heller ikke høyde for andre konsekvenser enn intelligensutvikling.

Det sier Ole Trygve Stigen, fungerende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet til Foreldre & Barn. Han understreker at alkohol ikke har noen positive virkninger for fosterets utvikling.

- På grunn av individuelle forskjeller og vitenskapelig usikkerhet om en trygg nedre grense, er det viktig å være avholdende gjennom hele svangerskapet. Hvis mor unngår alkohol oppstår ingen risiko eller bekymring og barnet får en god start i livet, sier Ole Trygve Stigen, fungerende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet til Foreldre & Barn.

Les hele saken
Les alt om: