- Grunnen til at man er opptatt av å finne urinveisinfeksjoner hos gravide, er at en ubehandlet infeksjon kan få alvorlige konsekvenser. Det kan føre til lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og gir også fare for mer alvorlige infeksjoner, sier spesialist i allmennmedisin Kari Løvendahl Mogstad.

Gravide er mer utsatt for urinveisinfeksjon enn andre, og ubehandlet kan sykdommen få alvorlige konsekvenser for det ufødte barnet.

Noen ganger kommer også urinveisinfeksjonen helt uten symptomer.

- Symptomfri urinveisinfeksjon, eller asymptomatisk bakteriuri, oppdages ved at man tar urinprøve av alle gravide ved førstegangs svangerskapskontroll. Dette skjer gjerne mellom uke åtte og tolv, forklarer Mogstad, som også skriver bloggen Livslangs.

Uten symptomer

Urinprøven sendes deretter inn til såkalt dyrkning.

- Der finner man eventuelt oppvekst av bakterie som gir en asymptomatisk UVI. Dette anbefales gjort med alle gravide, sier Løvendahl Mogstad.

Denne formen for urinveisinfeksjon er altså uten symptomer, så kvinnen kjenner ikke de vanlige tegnene på blærekatarr.

- Og på grunn av en voksende livmor og nedsatt bevegelighet, kommer urinveiene i klem, og da blir det raskere infeksjon, sier hun.

Merker ikke noe

- Svangerskapet er en litt spesiell tilstand. Immunforsvaret er noe dårligere enn ellers i livet, og det er derfor lavere terskel for å tolke bakterier i urinen, eller bakteriuri, som en urinveisinfeksjon, sier Cecilie Hagemann.

Hun er førsteamanuensis ved Det medisinske fakultetet ved NTNU og overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital.

Hagemann forteller at du kan ha slike bakterier i urinen uten å merke det.

- Hvor lenge du kan ha det, er vanskelig å si. Noen kvinner merker ikke slik bakteriuri i det hele tatt, sier hun.

Les også: Dette skjer om du får vannkopper i graviditeten

Urinen testes

Ved de rutinemessige svangerskapskontrollene testes urinen for sukker og proteiner, men også for såkalte hvite blodegemer og nitritt, som skilles ut av bakterier.

- Hvis gravide som har positiv urintest, men ingen symptomer, er det vanlig å sende urinen inn til dyrkning. Dette vil man dessuten gjøre uansett for kvinner som har hatt plager mer gjentatte urinveisinfeksjoner, sier hun.

Det vil da kunne oppdages om kvinnen har et høyt bakterietall av en mikrobe som kan gi UVI.

- Den mikroben man er mest opptatt av er gruppe B streptokokker (GBS). Andre bakterier kan gi en mer vanlig UVI, som kan ligne mer på den man ser hos ikke-gravide, med hyppig vannlating, svie og ubehag, eller i mer alvorlige tilfeller feber, flankesmerter og nedsatt allmenntilstand, sier hun.

Kan bli farlig

GBS som påvises i urinen i svangerskapet er egentlig ikke så farlig for den gravide, men i svangerskapet kan slike bakterier ikke bare forekomme i urinveien, men også i skjede, livmorhals og fosterhinne.

- Dette kan igjen forårsake infeksjon på fosteret, men som regel skjer det først i forbindelse med fødselen. En fryktet komplikasjon ved symptomfri UVI hos gravide er derfor infeksjon av det nye barnet, sier Hagemann.

I verste fall kan fosteret få blodforgiftning eller hjernebetennelse.

- I noen få tilfeller er dette dødelig, legger hun til.

Kan behandles

Så selv om symptomene uteblir, er det altså ikke slik at det ikke er så nøye om det er en infeksjon i urinveiene.

Det er tvert i mot ekstra viktig å oppdage infeksjonen under et svangerskap. Dersom en infeksjon blir oppdaget, kan den behandles med antibiotika akkurat som hos pasienter som ikke er gravide.

- Det er noen medisiner som ikke skal brukes i første trimester, men dette tar legen hensyn til. Legen behandler også etter såkalt resistensmønster, der man ser på dyrkningssvaret om det er noen medisiner bakterien er resistent mot. I så fall må det velges en annen medisin, sier Løvendahl Mogstad.

Husk for øvrig at det å gå til svangerskapskontroll regelmessig, og få testet urinen, reduseres risikoen for disse komplikasjonene.

- Hvis legen vet om at kvinnen har disse bakterien i urinen eller skjeden, kan han eller hun gi forebyggende antibiotika under fødselen. Dette vil kunne forebygge at det nyfødte barnet får infeksjon under eller etter fødselen, sier Hagemann.

Les hele saken