Smertestillende for gravide

Vet for lite om medisiner

Gravide vet for lite om hvilke medisiner som er trygge i svangerskapet: Se her hva som er på ja- og nei-lista.

BRUKER MEDISINER; Norkse tall viser at ca åtte av ti kvinner tar reseptfrie medisiner i svangerskapet. Seks av til bruker reseptpliktige medisiner.

BRUKER MEDISINER; Norkse tall viser at ca åtte av ti kvinner tar reseptfrie medisiner i svangerskapet. Seks av til bruker reseptpliktige medisiner. Foto: FOTO: Colourbox

Publisert Oppdatert
PARACET: Er trygt å ta in svangerkskapet. Men det er ikke Ibux. Snakk alltid med en lege hvis du er i tvil om hvilke medisiner som er trygge å ta.

PARACET: Er trygt å ta in svangerkskapet. Men det er ikke Ibux. Snakk alltid med en lege hvis du er i tvil om hvilke medisiner som er trygge å ta. Foto: FOTO: Colourbox

Ja og nei-liste for gravide

Dette må du ikke ta:

NSAID-preparater (for eksempel Dispril, Naproxen og Ibux.)

Vitamin A-analoger (isotretinoin mot alvorlige tilfeller av kviser)

Tetrasykliner (antibiotika)

Warfarin (blodfortynnende)

ACE-hemmere (hjertemedisin)

Misoprostol (mot magesår)

Dette kan tas i samråd med lege:

Benzodiazepiner (mot søvnforstyrrelser)

Antipsykotika (mot psykoser)

Antidepressiva (mot depresjon)

Trygge medisiner:

Paracetamol (smertestillende)

Penicilliner (antibiotika)

Jernpreparater

Syrenøytraliserende legemidler (mot halsbrann og sure oppstøt)

Eldre antihistaminer (mot allergi)

Lokaltvirkende antiastmatika

Snakk med lege før du tar medisiner i svangerskapet.

Kilde: Hedvig Nordeng - Legemidler til gravide og ammende.

Medisinbruk i svangerskapet er tydeligvis noe gravide synes er forvirrende.

Mens det i Norge er allment kjent at gravide ikke skal nyte alkohol, tobakk eller rakfisk under svangerskapet, hersker det stor usikkerhet om hvilke legemidler man kan og ikke kan bruke.

Siden det på mange områder ikke finnes noen felles retningslinjer for legemiddelbruk under svangerskapet, blir kvinner i stedet henvist til å følge råd fra lege, jordmor eller farmasøyt.

Kan få store konsekvenser

Hedvig Nordeng er førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og mener det er på høy tid at Norge får en statlig informasjonstelefon for gravide som trenger informasjon om legemidler, slik mange europeiske land har.

- Det som i mange tilfeller er et problem, er at det står noe annet på pakningsvedlegget til medisinen, enn de råd den enkelte lege eller jordmor gir til kvinnene. Derfor blir mange usikre og vil dobbeltsjekke. De går for eksempel på internett og finner informasjon fra kilder som ikke er pålitelige.

- I verste fall kan det føre til at kvinner unnlater å ta medisiner de burde tatt, sier Nordeng, som mener en informasjonstjeneste drevet av myndighetene kunne bidratt til å redusere usikkerheten mange gravide føler i forhold til legemiddelbruk.

En annen årsak til engstelse, er at mange tar legemidler før de vet at de er gravide. Man regner med at cirka halvparten av alle svangerskap i Norge ikke er planlagt. En informasjonstjeneste man kunne ringe til ville kunne gi disse kvinnene økt trygghet.

Hittil har Sosial- og helsedepartementet sagt nei til å dekke kostnadene på cirka to millioner kroner pr. år, som det vil koste å drive en slik tjeneste.

Pakningsvedlegg skal sikre produsenten

Rådene som står trykket på medisinens pakningsvedlegg er skrevet av produsentene, og de ønsker av ulike årsaker å være svært forsiktige i sine anbefalinger, blant annet av juridiske hensyn. Felleskatalogen, som mange leger bruker for å finne riktig medisin, er også skrevet av produsentene.

Det finnes én produsentnøytral kilde, Norsk Legemiddelhåndbok, men denne er ikke skrevet for allmennheten. I tillegg kan helsepersonell henvende seg til de regionale legemiddelinformasjonssentrene (Relis) som vurderer legemiddelbruk i hvert enkelt pasienttilfelle.

- Det er lett å fraråde bruk av medisiner - for å være sikker. Samtidig kan det være farlig både for fosteret og kvinnen å forbli ubehandlet, sier forsker Sofia Frost Widnes ved Relis.

Epilepsi, diabetes, astma og depresjoner er eksempler på sykdommer som kan være skadelige for fosteret, og som kvinnen derfor bør få behandling for, i samråd med lege. Også infeksjoner bør behandles, og behandling med penicillin under svangerskapet er ansett som trygt.

Trimester kan avgjøre

Frost Widnes har sammenlignet Felleskatalogens råd om medisinbruk til gravide med rådene Relis gir. I 47 prosent av tilfellene spriker disse, og Felleskatalogens råd er klart strengere.

Felleskatalogen gir også i de fleste tilfeller de samme råd, uansett hvilket trimester kvinnen befinner seg i. Relis angir derimot hvilke medisiner som kan brukes basert på hvilket trimester de skal brukes i.

- Det er svært viktig at de gravide tar opp legemiddelbruk med legen sin dersom de er usikre. Dersom det står noe annet enn på pakningsvedlegget enn det legen har sagt, så ring heller legen og spør enn å la være å ta medisinen, sier Hedvig Nordeng. Sofia Frost Widnes støtter denne anbefalingen.

Naturmidler ikke tryggere

Det er en utbredt oppfatning at mange naturpreparater er mindre skadelige å innta i svangerskapet enn tradisjonelle legemidler. Det behøver imidlertid ikke å stemme.

- Problemet med mange naturmidler er at man ikke vet hva de inneholder, og da vet man jo ikke om de er skadelige, sier Sofia Frost Widnes.

Et eksempel er tranebærpreparater, som ofte blir brukt for å forebygge og behandle urinveisinfeksjoner. Hvis man velger å kutte ned på antibiotika og erstatte det med tranebær, kan man i verste fall risikere at urinveisinfeksjonen forplanter seg videre oppover i kroppen. En ubehandlet urinveisinfeksjon gir høyere risiko for tidlig fødsel.

- Anbefalingen til gravide er at man ikke skal bruke legemidler dersom det ikke anses som strengt nødvendig. Men i hvert enkelt tilfelle må det vurderes om det er selve sykdomstilfellet - eller medisinen - som er farligst for fosteret, sier Hedvig Nordeng.

Hun poengterer at kvinner ikke skal lide seg gjennom svangerskapet. Dersom et legemiddel vil gjøre kvinnens helsetilstand bedre, er det i det fleste tilfeller å anbefale at hun tar det.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning