Egil Nordlie

ADVARER: Overlege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken har lang erfaring med gravide som røyker hasj, og advarer mot å ta for lett på røyking under svangerskap og amming. © Foto: Borgestadklinikken

Gry Catinka Wold

Dop i svangerskapet

Hvordan påvirker narkotiske stoffer svangerskapet?

På Barn i magen sin Rusmiddeldebatt har en diskusjon om bruk av hasj under svangerskapet og ammeperioden har gått aktivt den siste uken. Debattantene skriver om bruk av hasj både under graviditet og amming, og andre har spørsmål rundt bruk av typiske partydop, som kokain.

Diskusjonen, som tidvis går hett for seg, kan tyde på at partydop-generasjonen har vokst opp og at de sliter med å endre dopvanene sine når de blir gravide.

Feilinformasjon

- Jeg røykte daglig før jeg ble gravid og hadde da røykt i mange år. Sluttet på dagen da jeg ble gravid og har klart å holde meg unna absolutt alt (sigaretter også) hele svangerskapet, sammen med min samboer. Men etter jeg har fått gutten min ut, så synes jeg at jeg fortjener en god joint, skriver en mamma. Hun er usikker på hvor lenge hun må vente før hun ammer, noe en annen debattant svarer på.

- Alt THC'et blir brutt ned i løpet av 8-10 timer. De inaktive nedbrytning produktene (metabolittene), kan derimot spores i urinen i opptil 1 måned. Så lenge du pumper deg er det vel ett fett om du røyker eller tar deg en fest, skriver en mor. En annen er mer liberal, og synes det er greit å røyke hasj også når man er gravid.

- Jeg tenker slik: I undersøkelser om amming og alkohol er det funnet vitenskapelig bevis på at alkohol har en negativ effekt på barnet, enten om det er i magen eller du ammer. Men hasj derimot har de ikke funnet noe som helst på! Det finnes ikke noe bevis på at det er skadelig for barnet, jeg mener bestemt at alkohol burde være ulovlig og hasj bør være lovlig, skriver hun.

Det finnes ikke relevant informasjon om hvordan hasj påvirker fosteret, eller informasjon om hvorvidt melken inneholder giftstoffer (toksiner), aktive virkestoffer og THC etter at man har røyket, sier debattantene.

Hasjøyking

VANSKELIG: Tall fra Folkehelsa viser at under halvparten av gravide som røyker, klarer å slutte. Om dette også gjelder hasjrøyking, er ikke undersøkt. Røyking under svangerskapet kan blant annet til økt fare for barnekreft. © Foto: Tore Meek

Cannabis

AMMER OG RØYKER HASJ: I debattforumet innrømmer flere mødre å ha røyket hasj i ammeperioden. Noen mener også det er er ufarlig å røyke det narkotiske stoffet under svangerskapet. © Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Blodmangel og kreft

- Når det gjelder hasjrøyking under svangerskapet, sier forskningen at det er risiko for redusert svangerskapslengde - altså er det risiko for at barnet blir fortidligfødt. Det viser også at barna har redusert fødselsvekt når de blir født. Samtidig er det registrert en mulig økt risiko for enkelte alvorlige sykdommer hos barna, som leukemi og kreft, sier overlege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken i Skien, og advarer også mot hasjrøyking i forbindelse med amming.

- Det finnes ingen sikker nedre grense fordi alt er individuelt. Derfor kan man ikke si at så og så lite er trygt å ta. Dette gjelder også ved bruk av hasj, sier han.

- Hasjrøyking kan også føre til at mor er mindre årvåken på signalene fra fosteret, og hun kan kjenne mindre smerter om noe er galt. Hasjrøykingen kan også gå ut over mors forhold til barnet, sier Nordlie.

- Hasjrøykingen svekker også enkelte funksjoner, som oppmerksomhet og impuls, og barna kan ha en svekket evne til problemløsing i barneårene. Det kan også bli noe adferdsavvik. Forskere er imidlertid noe uenige på dette området.

I heftet Retningslinjer for svangerskapsomsorgen, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2005, står det at de har funnet lite forskning om hvordan hasjbruk påvirker svangerskapet. Hasj er gjerne blandet med tobakk når det røykes. Et av problemene med forskning på hasjbruk og svangerskap, er å få målt nøyaktig hvor mye hasj som blir brukt.

I England har ca 5 prosent av mødre oppgitt å ha brukt hasj før og under graviditet. En observasjonsstudie som korrigerer for tobakksrøyking ga data fra 32 483 fødsler. Studien viste at bruk av hasj i svangerskapet i alle trimester var assosiert med redusert gjennomsnittlig fødselsvekt, skriver direktoratet.

Forvirrende forskning

En nyere studie med over 12000 kvinner i England, fant derimot ingen sammenheng mellom all slags bruk av hasj (ukentlig, mindre enn ukentlig, eller aldri bruk av hasj før, under og etter første trimester) og perinatal død eller for tidlig fødsel, står det i heftet. Etter korrigering for faktorer som alder, koffein, alkohol og illegalt medikamentbruk, var det ingen signifikant sammenheng mellom hasjbruk og fødselsvekt. Sosial- og Helsedirektoratet skriver likevel at de ikke har funnet nok forskning til å kunne konkludere at bruk av hasj i de mengder som er rapportert, gir lav fødselsvekt.

- Men en studie av atferd til barn i treårsalderen fant mer angst og dårligere motorikk blant barn født av mødre som brukte hasj i svangerskapet, skriver de.

Alt går i fosteret

Jordmor Siri von Krogh, Klikk Foreldre sin ekspert og grunnlegger av Barnimagen.com, er derimot sikker på at alt passerer gjennom fosteret.

- Hasj passerer gjennom morkaken og fosteret blir følgelig påvirket, sier Siri.

- En langtidsstudie fra Canada viser at når mor røyker hasj eller marihuana gjennom hele svangerskapet, viser barna i fire-seksårsalderen at de har pådratt seg kognitive skader slik at evnen til å trekke slutninger er nedsatt. Det er også påvist at marihuanarøyking i svangerskapet øker risikoen for at barnet skal utvikle akutt ikke-lymfatisk leukemi, sier jordmor Siri i sin bok Barn i magen Fra A til Å.

Hva med melken?

- De ammende mødrene som røyker hasj, lurer på om det overføres aktive virkestoffer melken, og deretter til babyen?

- Alle toksiner går over i melken når man ammer, advarer overlege Egil Nordlie.

- THC lagres i fettet i kroppen, og morsmelken er rik på fett, kommenterer jordmor Siri. Den amerikanske studien Drugs in pregnancy and lactation. Briggs, Freeman and Yaffe. Ed Williams and Wilkins, fra 1990 bekrefter jordmor Siri sin uttalelse. De beviste at THC definitivt overføres til brystmelken, og at de aktive stoffene overføres og forbrennes av babyen.

Mates med hasj

- Delta-9-tetrahydrocannabinol (TCH), det aktive virkestoffet i marihuana, overføres til brystmelken. Det ble funnet THC og to metabolitter, 11-hydroksid-THC og 9-karboksyl-THC, i melken til to kvinner som hadde ammet i 7 og 8 måneder - og som røyket marihuana ofte, skriver Naturalchildbirth.org. Å røyke ofte, eller hyppig, er av forskningsmiljøene definert som mer enn fire ganger per uke. En av kvinnene røyket en hasjpipe om dagen, den andre syv piper om dagen.

- Kvinnen som røyket en pipe om dagen hadde en THC-konsentrasjon på 105 ng/ml i melken, men ingen metabolitter. Den andre kvinnen, som røyket syv piper om dagen, var konsentrasjonen av THC på 340 ng/ml og melken inneholdt 4 ng/ml av metabolitten 11-hydroksid-THC. Det var ingen spor av 9-karboksyl-THC, skriver nettstedet.

Om andre typer partydop, sier jormor Siri at dopet har en rus med så rask stigning og nedgang at det i seg selv er skadelig for babyen.

- Babyen kan ikke omstille seg like raskt som den voksne. Etter fødselen vil babyen også oppleve abstinens som den voksne, og dette er akkurat like vondt for en baby som for den voksne. Babyen får også alle forstyrrelsene som følger med. Uro, dårlig appetitt og irritabilitet, en situasjon som kan være helt ødeleggende.

Hasj i bæsjen

De amerikanske forskerne analyserte også babyenes avføring, for å se om de fant tegn til at THC passerte gjennom spedbarnas kropp.

- En prøve av avføringen til den andre kvinnens baby inneholdt 347 ng av THC, 67 ng av 11-hydroksid-THC, and 611 ng av 9-karboksyl-THC.

At babyens avføring inneholdt så høy konsentrasjonen av metabolitten 9-karboksyl-THC, forskerne klare bevis på at spedbarna som får brystmelk med THC, absorberer og forbrenner TCH-en fra melken.

Hasj på apotek i Norge

Cannabis, også kalt hamp, er en gruppe planter som blant annet inneholder den psykoaktive substansen Tetrahydrocannabinol (THC), skriver nettleksikonet Wikipedia.

- Det er et av verdens mest brukte rusmidler, og bare koffein, alkohol og nikotin er mer brukt. Betegnelsen brukes om rusmidler som blir fremstilt av artene indica og sativa. De vanligste formene av cannabis er hasjisj og marijuana. Det forekommer også cannabisolje. Fremstilling og omsetning av cannabis er i de fleste land, inklusive Norge, forbudt.

Nettstedet opplyser i en artikkel om virkestoffet THC at det har bedøvende og smertelindrende egenskaper selv ved lave doser, og at frem til 1960-tallet var medisinsk cannabis tilgjengelig på apotek i Norge.

Ring rustelefonen om du vil snakke med noen. Dit kan du ringe helt anonymt, de kan ikke engang se hvor du ringer fra. Nummeret til rustelefonen er 08588. Rustelefonen har også sms-tjeneste. Ved å sende sms med kodeord til 08588 får du automatisk svar. Tjenesten koster 1 krone.

Kilder: Lege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken, Retningslinjer for svangerskapsomsorgen (Sosial- og helsedirektoratet 2005), Barn i magen Fra A til Å (Siri von Krogh, Kagge forlag), Wikipedia, Natural Childbirth, Midwifery Today, Folkehelsedirektoratet, unginfo.no

Les hele saken