Mange kvinner opplever at allergien endrer seg under svangerskapet. Noen blir mer allergiske når de blir gravide, andre blir mindre allergiske.

Er du blant de uheldige som fortsatt er sterkt plaget i pollensesongen, bør du sannsynligvis fortsette å ta medisinene dine.

Nesespray er trygt

- All medisinering bør skje i samråd med lege, men flere studier viser at de fleste gravide trygt kan ta vanlige allergitabletter, sier Helle Grøttum, sykepleier og rådgiver ved Astma- og Allergiforbundet.

- Gravide kan også trygt ta øyedråper og nesespray mot allergi.

- Usikkerhet rundt antihistaminer

Det har vært tradisjon for at gravide bør velge en eldre type antihistamin (førstegenerasjonsantihistamin).

Det er imidlertid lite vitenskapelig belegg for å mene at disse er bedre for gravide enn de nyere andregenerasjonsantihistaminer.

Skeptiske til antihistaminer

Ifølge Grøttum er mange fastleger skeptiske til all medisinering under svangerskapet, også når det gjelder antihistaminer.

Grunnen er at det ikke er tillatt å gjøre medisinske studier på gravide. Man kan derfor aldri være hundre prosent sikker.

Selv om gravide og ammende ikke skal ta verken reseptbelagte eller reseptfrie legemidler uten å ha konsultert lege, er det viktig å huske at medisinering alltid må veies opp mot risikoen ved ikke å ta medisin.

En alvorlig allergisk reaksjon er ikke sunt for verken fosteret eller den gravide.

- Alvorlige allergiske reaksjoner med pustebesvær og blodtrykksfall kan skade fosteret, sier Grøttum.

- Ta astmamedisinen

Også astmatikere bør fortsette behandlingen i svangerskapet:

- Det kan være mer skadelig for fosteret om mor går med ubehandlet astma enn om hun tar astmamedisin, sier Grøttum.

Som andre allergikere, bør også gravide ta forholdsregler for å unngå pollen. Oppsøk pollenfrie områder, oppholde deg innendørs, dekk til øynene og unngå å lufte når sesongen er på sitt verste.

Les hele saken