En gravid kvinne i 30-årene døde av svineinfluensa søndag 4. oktober.

Ifølge myndighetenes nettside om pandemisk influensa, pandemi.no, ble barnet forløst for tre uker siden, og skal klare seg fint.

Barnet er ikke smittet av morens influensa.

Les også: Alt om svineinfluensa

Risikoen for sykdom ikke stor

Dette enkelttilfellet bør ikke gi grunn til økt frykt, mener myndighetene.

- Risikoen for å bli syk er større, men den er ikke stor, understreker overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

Han forteller til Klikk.no at amerikanske undersøkelser indikerer at gravide har en fire ganger høyere risiko for å bli syke enn ikke-gravide, men presiserer at risikoen for alvorlig sykdom og død likevel er lav.

Siden gravide er mer utsatt for alvorlig sykdom ved smitte av influensa A, også kjent som svineinfluensa, er de plassert i risikogruppen for komplikasjoner tilknyttet sykdommen.

"Gravide har ikke større risiko enn andre for å bli smittet av ny influensa A(H1N1), men hvis de først smittes, har de noe større risiko for komplikasjoner, som lungebetennelse og pustevansker", skriver helsemyndighetene på pandemi.no.

Les mer om myndighetens råd til gravide og ammende her .

Hvor stor er risikoen for nyfødte?

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen, forteller at de ikke sitter på noen tall som kan fortelle hvor stor risikoen for at barnet i magen blir smittet hvis mor er syk med influensa A.

Men han forteller at spedbarn har lav risiko for å bli smittet.

- Risikoen for å bli smittet er lav fordi nyfødte sjelden er i kontakt med mange mennesker, forteller Iversen.

Spedbarn har økt risiko for å utvikle alvorlige sykdommer, men de er ikke mer smitteutsatt enn andre.

Svekket immunforsvar

Grunnen til at gravide er mer utsatt, er uviss - det er fortsatt en del ting myndighetene ikke vet - men en av de viktigste årsakene er at gravide har et svekket immunforsvar.

- Dette gjør at de er mer utsatt for visse typer infeksjoner, deriblant influensa, forklarer Iversen.

Når man er kommet langt ut i svangerskapet, begynner dessuten magen å presse opp i mellomgulvet.

Dette gjør at man ikke har like stor lungekapasitet, og sekreter kan derfor bli værende i luftveiene fordi de ikke blir luftet så godt. Dette kan også føre til luftveisinfeksjoner.

Amerikanerne anbefaler vaksine

Amerikanske myndigheter anbefaler alle gravide å vaksinere seg mot influensa, fordi vaksinen beskytter barnet med antistoffer de første månedene av livet..

- Akkurat nå er den nedre grensen for å vaksinere barn tre år, forteller Iversen.

Han legger til at de holder på å utvikle en vaksine som skal kunne brukes på barn ned mot seks måneder.

Les mer og se video: Munnbind kan gi økt smittefare

Kontakt helsetjenesten ved symptomer

KONTAKT FASTLEGEN: Ved symptomer på influnsesa, som feber, bør alle gravide kontakte fastlege eller andre i helsetjenesten. © Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kontakt fastlegen ved symptomer

Norske myndigheter anbefaler alle gravide som får de klassiske symptomene på influensa, som akutt sykdom eller feber, å ta kontakt med helsetjenesten som kan vurdere om det kan være influensa A.

- Kontakt helsetjenesten på vanlig måte, enten fastlegen eller de som står for oppfølgingen gjennom svangerskapet. På kvelds- og nattestid skal man ta kontakt med legevakten, sier Iversen.

Ved sykdom vil man bli lagt inn på sykehus og få behandling der.

Flere sykehus har begrenset besøksrett

Iversen opplyser at myndighetene ikke har gått ut med anbefalinger til hva slags tiltak norske sykehus skal ha på fødsels- og nyfødtavdelinger.

Han mener at lokale forhold bør avgjøre hva hvert enkelt sykehus mener er riktig.

- Noen sykehus har allerede innført begrenset besøksrett, opplyser han.

Skjermer gravide

Ved KvinneklinikkenHaukeland sykehus tar de faren for pandemi veldig alvorlig, og de har detaljerte retningslinjer for både ansatte og pasienter.

- De viktigste tiltakene på Kvinneklinikken er å skjerme avdelingen mot sykdommen, ivareta gravide som er syke og beskytte de andre fødende mot smitte, opplyser seksjonsansvarlig på fødeavdelingen ved Haukeland, overlege Svein Magne Skulstad.

Han forteller at de skjermer avdelingen mot smitte ved å kun ha de som trenger dem der - det vil si kvinner som føder, som har svangeskapsproblemer eller som trenger deres ekspertise.

- Dessuten ønsker vi også at kvinner som er syke har et så kort opphold hos oss som mulig. Kvinner i barsel blir sendt hjem etter 24 timer, og får tilbud om tilsyn hjemme av oss forteller Skulstad.

Syke blir skjermet fra andre

Pasienter som har influensa blir skjermet fra de andre på avdelingene. De har derfor reservert enkeltstuer for denne gruppen.

- Vi ønsker at de skal være i kontakt med færrest mulig mens de er her slik at det er trygt for andre på avdelingen, sier Skulstad.

De anbefaler også minst mulig intern transport for å unngå smitte.

På Haukeland Universitetssykehus oppfordrer de dessuten til minst mulig trykk av familien mens de nybakte mødrene er på avdelingen.

Dette gjelder aller pasientgrupper på barsel ved eventuell pandemi.

Tilbyr syke gravide Tamiflu

Gravide som blir alvorlig syke, vil bli lagt inn på infeksjonsmedisinsk avdeling, hvor de eventuelt kan få tilsyn av jordmødre eller leger fra Kvinneklinikken.

- Der blir de behandlet for sykdommen ved behov, og de holdes der for å ikke infisere vår avdeling.

Skulstad anbefaler også alle gravide som har influensasymptomer om å ta kontakt med primærhelsetjenesten for å bli testet for influensa A.

- Er testene positive, vil de få tilbud om behandling med Tamiflu. Vi ønsker at alle syke gravide skal få tilbud om behandling med Tamiflu, sier overlegen ved Kvinneklinikken.

Les også: Følg svineinfluensaen på nett

Skjermet fra andre

SKJERMET FRA ANDRE: Gravide med influnesa A vil bli skjermet fra andre gravide på Haukeland Universitetssykehus. © Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Les hele saken