Våkner du om morgenen og lurer på hva som går av deg? Hvorfor du nettopp har drømt at du føder en fisk eller har sex med eksen? Slapp av - du er ikke alene.

Lurt å snakke om drømmene

Det er nemlig helt normalt å drømme rart når du er gravid. Det betyr ikke at dette er ting som kommer til å skje, men at du forbereder deg til fødselen og det ukjente ved det å bli mor.

Lisbeth Holter Brudal har tatt doktorgraden på psykiske reaksjoner hos kvinner og menn i tiden rundt svangerskap og fødsel. Hun har også forsket på drømmer hos gravide, og har sammen med en helsestasjon i Oslo gjennomført et prosjekt hvor hundre gravide kvinner deltok.

- Det vi fant var at de som fikk anledning til å beskrive følelsene de hadde i drømmen sin, var mindre sykmeldt i slutten av svangerskapet enn de som ikke fikk dette tilbudet på den samme helsestasjonen, sier Brudal til bladet GRAVID.

En e-post fra underbevisstheten

- En mulig tolkning er at det å ha kontakt med sine ubevisste følelser - slik de fremkom i drømmene - og å ha noen å dele disse følelsene med, reduserte stress i siste del av svangerskapet, noe som også kan være med på å forklare reduksjon i antall sykmeldinger, påpeker hun.

GRAVIDE DRØMMER

Her er et lite utvalg av alle innleggene om rare drømmer her i forumet på Barnimagen:

- Jeg drømmer at jeg drikker og røyker. Og det gjør jeg absolutt ikke når jeg er gravid! Våkner litt småsvett og lurer på hva jeg har holdt på med - til det går opp for meg at det bare var en drøm!

- Jeg drømmer at jeg føder en fisk. Jeg får beskjed om at han vil bli helt normal om noen uker.

- Drømmer de rareste drømmer. Noen ganger med ganske seksuelt tilsnitt, andre ganger drømmer jeg om alt jeg må ha gjort før babyen kommer.

- Den verste drømmen var nok den om da jeg fødte i uke 22 og barnet veide under 1 kg og var nærmest gjennomsiktig. Ellers har det vært mange koselige drømmer om hus, bil og giftermål - og jeg vil ikke gifte meg i virkeligheten.

- Drømmene mine er helt ko-ko! Her om natten drømte jeg at jeg måtte finne ut av hvem av mine tidligere kjærester (3) og mannen min, som var faren til barnet i magen. Var ganske frustrerende siden jeg visste at jeg bare hadde hatt sex med mannen min!

- Det er interessant at 40 prosent av drømmer hos gravide handler om barn. Det viser at kvinnene også på det ubevisste planet forbereder seg til fødselen og på morsrollen.

- Dette funnet viser at generelt inneholder drømmer det vi er opptatt av når vi er våkne. Slik har drømmene hos ungdom i pubertet vanligvis et annet innhold enn drømmer hos gravide, mennesker i sorg eller hos eldre og dødende.

Barns drømmer er annerledes enn drømmer hos voksne fordi barn hovedsakelig drømmer om dyr, forteller Brudal.

- Drømmer er e-poster fra det ubevisste. Drømmer er en form for tenkning der målet ofte er å løse problemer, sier hun.

Angst og uro i drømmene

I samme forskning kommer det fram at 70 prosent av gravides drømmer er preget av angst, uro eller engstelse.

- Dette viser at i det ubevisste skjer det et indre arbeid som avspeiler de tankene og forestillingene som gravide har i våken tilstand. I drømmene forsøker vi å finne fram til løsninger. Det er viktig at vi åpner denne e-posten. Slik blir vi bedre kjent med oss selv, sier Brudal og understreker at hennes kliniske erfaring er at hvis gravide har mareritt over lengre tid, bør de oppsøke hjelp.

- Det er viktigere å kjenne på de følelsene som drømmene inneholder enn å forsøke å tolke hva drømmene «betyr».

Mange morsomme drømmer

Jordmor Tonje W. Rummelhoff vektlegger å spørre sine gravide besøkende på kontroll om hvordan de sover om natta.

- Jeg får ofte til svar at de drømmer mye og annerledes enn ellers. Den siste lille drømmen jeg ble fortalt, var ei som drømte at hun hadde barnet på magen, uten å ha født. «Jeg ble skuffet», fortalte kvinnen. Det var godt for meg å høre.

Rummelhoff synes også at de gravide som har noen å snakke med om drømmene sine, ikke blir så engstelige, slik Lisbeth Holter Brudals resultat i undersøkelsen viser.

- De som ikke tør å si høyt hva de drømmer om, kan føle en lettelse ved å snakke om det, sier Rummelhoff og påpeker at det er viktig å skille mellom drømmene og det virkelige liv.

Ikke ta drømmene alvorlig

- Det er jo ikke slik at det man drømmer om natta, er det man egentlig «drømmer om» å gjøre.

Selv om det heter at drømmene kommer fra det underbevisste, er ikke det ensbetydende med det du egentlig vil. Det kan være frykt, håp, lengsler eller forberedelse i forbindelse med en ny og ukjent situasjon som virker helt ulogisk. Drømmer er med på å gjøre oss til de intelligente skapningene vi mennesker er, forklarer Rummelhoff.

- Men hvorfor drømmer vi slike rare drømmer, som å føde en fisk eller verre?

- De gravide er jo i en voldsom prosess på alle måter. Om natten lever hjernen sitt eget liv, og det handler om både å bearbeide følelser og opplevelser i forbindelse med graviditeten samtidig som man forbereder seg til en ny situasjon, sier jordmor Tonje W. Rummelhoff til GRAVID.

SKRIV NED DRØMMENE

  • Forsøk å skrive ned drømmene dine. Ha gjerne blokk og blyant liggende klar på nattbordet når du våkner.
  • Du kan snakke om drømmer med andre gravide, eller føre drømmedagbok og invitere jordmor til å snakke om dem.

Hormonelle drømmer

- Så vi kan få lov til å «skylde» på hormonene her?

- Hormoner påvirker oss på alle måter, så det har helt sikkert mye med endring av drømmer å gjøre også. Hormonene påvirker graviditeten om dagen, bare tenk på alle som forteller at de er ukonsentrerte og gjør rare ting. Mange får humørsvingninger, blir såre og lei seg, sier hun.

Jordmorens egen teori er at du åpner alle sanser intuitivt når du er gravid, fordi de emosjonelle kanalene skal åpnes for det nye barnet.

- Dermed er tanken at det skal bli lettere å knytte barnet til seg. Ganske genialt, men viktig å vite for ikke å kreve for mye av seg selv. Så at hormonene påvirker drømmene også? Ja, selvfølgelig!

Les hele saken