Om du var gravid og skulle føde i 1990, ville opplevelsen ha vært ganske annerledes enn om du føder i dag.

1) Smertelindring

Epidural fantes som et middel til smertelindring også i 1990, men fødende kunne ikke "bestille" det som i dag.

- I dag får de fleste som ønsker det, epidural. Slik var det ikke for 20 år siden, bekrefter jordmor og leder av Jordmorforbundet Eva Sommerseth.

- I tillegg til lystgass var det petidin, et morfinpreparat, som ble gitt. Det er nesten helt ute av bruk i dag, fordi man har funnet ut at det kan gi barnet bivirkninger om det ikke ble gitt riktig mengde til riktig tid, forteller jordmoren.

Nå er det lystgass, vann, epidural og akupunktur som er de fire vanligste metodene for smertelindring, ifølge jordmoren.

Les mer om smertelindring: Aktivitet under fødselen lindrer smerte

2) Keisersnitt

Det var uvanlig å få keisersnitt etter eget ønske for 20 år siden.

Mens tallet på barn som fødes med keisersnitt nå er over 9000 per år, var antallet 1200 keisersnitt i 1967 og vel 6000 i 1985, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Helsepersonell har uttrykt bekymring over den høye frekvensen.

- I dag kan kvinner noen steder selv velge at de vil ha keisersnitt, selv om det ikke er nødvendig av helsemessige årsaker. Og keisersnittfrekvensen er i dag opp mot 22-23 prosent på enkelte fødeavdelinger, sier Eva Sommerseth.

Hun mener dette er noe av det mest negative ved hvordan fødselsomsorgen har utviklet seg.

Hun mener at kvinner for 20 år siden hadde et mer naturlig forhold til det å være gravid og føde enn i dag.

- Kvinner er blitt reddere for å føde, er min erfaring. Dette tror jeg har sammenheng med at det i dag brukes for liten tid på å forberede kvinnen før fødselen. For 20 år siden var for eksempel fødselsforberedende kurs en del av svangerskapstilbudet til alle gravide. I dag foregår slike kurs som oftest i privat regi, og kvinnene må selv betale for dem, sier Sommerseth.

3) Alternativ behandling

Akupunktur blir stadig mer brukt under fødsler, og stadig flere jordmødre er utdannet innen akupunktur.

Det er også blitt vanlig å føde i vann.

- Jordmødre har generelt større kunnskap om alternativ smertebehandling i dag, sier Eva Sommerseth.

4) Fødestillinger

Mens det for 20 år siden var vanlig å føde i senga eller i en gynekologstol med beina i beinstøtte, får fødende i dag informasjon om en rekke ulike fødestillinger - både stående, sittende, liggende og på kne.

- Bare fantasien setter begrensning for hvilken stilling man kan føde i, og det er ingen fasit på hva som er det beste. Hver enkelt kvinne må underveis finne ut hva som fungerer for henne. Ofte er en kombinasjon av flere stillinger det aller beste, har undervisningsjordmor Tone Selmer-Olsen ved St. Olavs Hospital i Trondheim tidligere uttalt.

5) På sykehuset

Nybakte mødre reiser i dag hjem nesten med én gang etter at de har født.

- Kvinnene har mistet den barseltiden man for 20 år siden hadde på sykehuset, med jordmorkompetanse like i nærheten. Man har dessverre ikke fått ressurser til å bygge opp en jordmortjeneste som i tilsvarende grad tar vare på kvinnen i hjemmet den første tiden etter fødselen, sier Sommerseth.

Mens man den gangen hadde god mulighet til å lære seg ammeteknikk, og dessuten hadde noen som kunne se etter den nyfødte om man trengte en god natts søvn, blir man i dag i stor grad overlatt til seg selv kort tid etter fødselen.

- For 20 år siden lå kvinnen gjerne på sykehuset i fem til sju dager etter fødselen, og ved keisersnitt opptil ti dager. I dag er de fleste ute av sykehuset etter to dager. Også etter keisersnitt blir man sendt hjem tidligere, forteller jordmoren.

I dag har vi også flere større fødeinstitusjoner.

- Ullevål og Rikshospitalet er for eksempel blitt slått sammen, og vi har fått Nord-Europas største fødeavdeling.

Sommerseth synes ikke det er en spesielt positiv utvikling.

- Det er ikke dokumentert fordeler ved å ha så store institusjoner. Jeg tror det gjør at kvinnen føler seg mer fremmedgjort, sier hun.

6) Klipping

Også her er holdningen vesentlig endret siden 1990, forteller Sommerseth.

Da var det helt vanlig å klippe den fødende kvinnen, og spesielt førstegangfødende, i mellomkjøttet. I dag er det heller unntakene.

- Dagens jordmødre har stort fokus på å støtte barnets hode svært langsomt ut, og de blir trent i ulike støttegrep. Dette gir mindre rifter, og de som skjer spontant, er lettere å sy og gror bedre, sier hun.

7) Flere tvillinger

De gravide er i dag en mer sammensatt gruppe enn for tjue år siden, ifølge Eva Sommerseth.

- Helsepersonell møter i dag utfordringer man ikke hadde for 20 år siden - som overvekt og andre livsstilssykdommer hos gravide. Norge er dessuten blitt et flerkulturelt land, og en jordmor møter i dag gravide fra en rekke nasjoner, sier hun.

På grunn av den moderne behandlingen av barnløse de siste to tiårene, har det skjedd en økning antall tvillingfødsler og trillingfødsler, både i Norge og ellers i verden. Hormonbehandlinger og prøverørsbefruktning vil ofte resultere i flerlingefødsler.

- Langt flere er i dag blitt gravide ved hjelp av prøverørsbefruktning eller hormonstimulering enn for 20 år siden, sier jordmoren.

Årsaken er ofte at kvinnene er over den ideelle alderen for befruktning.

- Fysisk er det best å bli gravid når du er under 25 år, men psykologisk er det best når du nærmer deg 30 år, mener professor og jordmor Ulla Waldenström ved Karolinska Institutet i Sverige.

Farer ved bedre teknologi

Jordmor Eva Sommerseth peker på at det har skjedd en teknologisk utvikling også innen fødselsomsorgen.

Fødslene er blitt mer spesialiserte og "høytekonologiske" enn de var på på slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall, og dét er ikke nødvendigvis bare av det gode, ifølge jordmoren.

- Når teknologien tilbys, er det vanskelig å si nei. Men vi må ikke ta fra kvinnene troen på at kroppen deres tåler å føde, sier Sommerseth.

Les også:

Navnet røper hvem foreldrene er

Stor guide til smertelindring ved fødselen

Les hele saken