Pudentalblokade

Pudentalblokade

Pudentalblokade settes rett før fødsel og virker bedøvende i utdrivningstiden.

LOKALBEDØVELSE: Pudentalblokade virker som en lokalbedøvelse, og gjør dermed at en kjenner mindre av presset fra barnets hode.

LOKALBEDØVELSE: Pudentalblokade virker som en lokalbedøvelse, og gjør dermed at en kjenner mindre av presset fra barnets hode. Foto: FOTO: Bjørn Inge Karlsen

Publisert Oppdatert

Dette er en bedøvelse som settes med sprøyte på to steder i vagina. Den virker som en lokalbedøvelse, og gjør dermed at en kjenner mindre av presset fra barnets hode.

Denne typen bedøvelse brukes ikke rutinemessig. Sprøyten virker voldsom, men den settes ikke så langt inn og selve nålspissen er kort. Det tar ca. 5-10 minutter fra den tas til den virker.

Pudentalblokade virker bedøvende i utdrivningstiden, og settes rett før fødsel (når åpningen er 7-8 cm hos flergangsfødende og ved full åpning hos førstegangsfødende).

Fordeler

  • Man vil kjenne presset av barnet på vei ut, men en del av smertefølelsen vil være borte.
  • Fungerer godt ved tang-, vakuum- og seteforløsning, og hvis større rifter må sys.
  • Alternativ til epidural ved raske fødsler.
  • Kan settes av jordmor.

Ulemper

  • Vanskeligere for kvinnen å kjenne når hun skal presse.
  • Riene kan hemmes eller stanse opp, slik at det kan bli nødvendig med riestimulerende drypp.
  • Kan gi forbigående nedsatt følelse i beina.

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok, www.nhi.no. Brosjyre om smertelindring fra Sykehuset Asker og Bærum og jordmor Solfrid Forbord ved Oslo universitetssykehus

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning