unngå fødselsriftet

FØRSTE GANG: Å være førstegangsfødende er en risiko i seg når det gjelder å få alvorlige rifter under fødselen. © Illustrasjonsfoto: Colourbox

ULIKE GRADER AV RIFTER

Grad 1:

Overfladisk rift i kjønnsleppene, hud, vagina og/eller mellomkjøttet (området mellom vagina og anus). Disse ligner ofte på skrubbsår og trenger ikke alltid å sys. Dette kan jordmor sy med lokal anestisi.

Grad 2:

Disse riftene går litt dypere enn grad 1, og involverer også musklene i mellomkjøttet. Rifter fra grad 1-2 krever at den sys etter fødselen. Dette kan jordmor sy med lokal anestisi.

Grad 3:

Disse riftene involverer alle lag nevnt over, men i tillegg også endetarmens lukkemuskel (anal sfinkter). Det vil si at også anus blir skadet. Grad 3 deles inn i tre underkategorier:

a) Mindre enn halvparten av anal sfinkteren har blitt skadet

b) Mer enn halvparten av anal sfinkteren har blitt skadet

c) Hele anal sfinkteren har blitt skadet

Grad 4:

I tillegg til det som kjennetegner grad 3, er også slimhinnene i endetarmen blitt skadet.

Grad 3 og 4 sys av leger.

Risikofaktorer:

Å være førstegangsfødende

Lange eller veldig korte fødselsforløp

Bruk av tang og vakuum,

Stjernekikkere

Manglende støtte av barnets hode under utdrivning

Høy fødselsvekt hos barnet

- Jeg smurte meg med olje, men revnet likevel , sier en bruker i forum.

Ødelagt sexliv

- Det er de store riftene vi er bekymret for og vil unngå. Å få rifter under en fødsel er naturlig, og nesten 80 prosent av fødekvinner opplever dette, sier fag- og forskningsjordmor Mirjam Lukasse, ved Oslo universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet.

Store rifter og dårlig søm på fødeavdelingen kan gi varige plager for mange kvinner. De vanligste er smerter ved samleie og vanskeligheter for å holde på avføring og luft.

I 2004 så man at fire prosent av norske kvinner fikk såkalte sfinkterskader, der endetarmens lukkemuskulatur blir ødelagt (se de ulike gradene av rifter i faktaramme lenger ned på siden).

Jordmødre på sykurs

Norske sykehus ble i en rapport fra Helsetilsynet kritisert for å ikke ha tatt disse kvinnene alvorlig. I 2005 ble det derfor utarbeidet en handlingsplan for å få ned det høye tallet.

Les også: Sex får igang fødselen

- I dag har vi nesten klart å halvere dette tallet, og kun 2,5 prosent av kvinnene får store rifter som må sys av lege. Mye av dette skyldes at vi har fokusert på dette problemet.

- Jordmødre er blitt flinkere til å få barnet sakte ut slik at kvinnen får minst mulig rifter. I tillegg er de blitt flinkere til å sy.

- På Rikshospitalet og mange andre fødeinstitusjoner har det de siste årene blitt arrangert sykurs der vi øver oss på grisetunger eller modeller, sier hun.

Best å få barnet sakte ut

Mirjam Lukasse er sikker på at det viktigste for å minimalisere risikoen for store rifter, er å få barnet sakte ut når det står helt ned på bekkenbunnen. Da får vevet i mellomkjøttet tid til å tøye og strekke seg.

- Jordmor og den fødende må ha et godt samspill. Jordmor må få den fødende til å kunne veksle mellom å puste og å trykke i den aller siste fasen av fødselen, slik at barnet ikke kommer ut med ukontrollert fart.

- Er det ikke vanskelig for den fødende å la være å trykke?

- Jordmor har ansvar for å informere om hvor viktig dette er. Med god veiledning fra flinke jordmødre går det greit.

"Finskegrepet"

Noen mener innføringen av det finske håndgrepet, finskegrepet, på noen norske fødeavdelinger kan ha bidratt til den positive utviklingen.

- Dette grepet går ut på gå aktivt inn i den siste delen av fødselen med spesielle støtteteknikker. Håndgrepet reduserer også hastigheten barnet kommer ut med, sier Lukasse.

Kake på jobben

Jordmor og Barnimagen-gründer Siri von Krogh er også enig i at detter jordmors ansvar.

- En engelsk jordmor jeg møtte en gang fortalte at jordmødre som hadde hatt fødsler der kvinnen revnet , måtte ha med kake på jobben dagen etterpå!

Smør deg inn med olje

Bortsett fra å bidra til en langsom fødsel, er det lite fødende kvinner selv kan gjøre for å unngå store, kompliserte rifter.

- Å være førstegangsfødende er en risiko i seg selv. Andre risikofaktorer er å føde store barn, å ha en fødsel der man bruker tang eller vakuum, en igangsatt fødsel, å føde en stjernekikker (barnet ligger med ansiktet mot himmelen, slik at hodeomkretsen blir større), en veldig rask eller lang fødsel samt det å ha hatt en alvorlig rift ved tidligere fødsel, sier Lukasse.

De mindre riftene, kan du derimot gjøre noe selv for å minske.

- Studier viser at hvis man masserer mellomkjøttet fra uke 35 i svangerskapet med for eksempel mandelolje, kan førstegangsfødende få færre rifter som krever sying. Dette skal gjøres i fem til ti minutter ca. fire ganger i uken. Ofte er kvinnen så stor at en partner må hjelpe til, sier Mirjam Lukasse.

Slik masserer du mellomkjøttet

Unngå rifter i underlivet

ETTER FØDSEL: Kvinner er nok blitt tryggere på å si at sex er en viktig del av livskvaliteten deres og at de derfor ikke vil gå med plager i underlivet som skyldes rifter etter en fødsel. © Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mindre tabubelagt

Selv om kvinner bare har hatt små, ukompliserte rifter som er blitt sydd, kan det være vondt å ha sex etterpå likevel.

- Heldigvis er det blitt mer åpenhet rundt dette temaet. Jeg råder kvinner til å ta kontakt med lege eller jordmor hvis de har smerter ved samleie lenge etter fødsel. Ofte går dette over av seg selv. På seksukerskontrollen etter fødsel er det svært mange som ikke har gjenopptatt sexlivet. Ofte kan smerter og sårhet skyldes andre ting, som at kvinnen hører etter om barnet gråter og ikke klarer å slappe av og bli tent, eller tørre slimhinner.

Dette kan skje når kvinnen ammer.

For dem som har hatt alvorlige rifter, er det viktig å ha lav terskel for å oppsøke lege.

- En kvinne kan få korrigert underlivet hvis det er behov for det, uavhengig om hun har født alle barna sine eller ikke. Kvinner er nok blitt tryggere på å si fra om at sex er en viktig del av livskvaliteten. Men man må huske på at korreksjon også er et inngrep som trenger tid til å heles. Har man hatt en alvorlig rift, skal leger og jordmødre også være åpne for kvinnes ønske om hvordan hun vil føde senere barn. Hos noen kan det være hensiktsmessig å ta keisersnitt , sier fag- og forskningsjordmor Mirjam Lukasse.

Les hele saken