Regler om abort

  • Abortlovens mål er å holde antall svangerskapsavbrudd lavest mulig.
  • Dersom svangerskapet fører til alvorlige vansker for en kvinne, kan hun selv bestemme om hun vil ta abort, såframt det skjer før uke 12.
  • Etter 12. uke skal aborten godkjennes av en abortnemnd.
  • Årsaker til abort: Kvinnens helse tillater ikke fødsel, eller hun kan komme i en vanskelig livssituasjon. Medisinske misdannelser ved barnet, eller om kvinnen er gravid etter voldtekt er andre grunner.
  • Den endelige grensen for avbrudd er 23. til 24. uke.

Kilde: Aftenposten fakta

Tall om abort

Fra 1999 til 2007 steg antallet aborter for medisinske misdannelser med 63 prosent - en økning fra 153 i 1999 til 250 i 2007.

85 prosent av dem som i 2005 fikk påvist at fosteret hadde Downs syndrom tok abort. Det tallet ble doblet fra 2004 til 2005.

Antall aborter etter 12. uke har økt fra 44 av 10.000 kvinner i 1999 til 58 av 10.000 kvinner i 2006.

Kilde: Aftenposten fakta

I fjor tok 250 abort etter at det ble oppdaget feil på fosteret, og tallet øker.

- Årsaken er at vi får stadig bedre ultralydutstyr. Dermed får kvinnen en mer spesifikk informasjon om avvik på ultralyd. Dette fører også til bedre klarhet rundt avviket gjennom fostervannsprøven, og dermed flere svangerskapsavbrudd, sier leder for Jordmorforeningen Eva Sommerseth, til Aftenposten.

Hun sier tallet vil øke.

HVA MENER DU: Bør vi ta abort når det er feil ved fosteret? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Mer legitimt

- Det er blitt mer legitimt med svangerskapsavbrudd, føler jeg. Man vil jo gjerne ha et friskt barn. Det er noe som kommer når man får diagnostisk informasjon. Ettersom flere avbryter, vil flere følge etter, mener Eva Sommerseth.

Stadig flere kvinner og par tar abort etter den 12. uken i svangerskapet - også kalt abortgrensen. Senaborter på grunn av sosiale forhold rundt moren ligger nokså stabilt. Samtidig har det vært en markert og jevn økning av aborter ved medisinske misdannelser på fosteret.

Vanskelig valg uansett

Professor Reidun Førde på seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo tror ikke folk har blitt mer blasert i sitt syn på feil ved fostrene.

- Vi kan ikke si at folks holdninger til avvik har endret seg negativt. Aksept for mangfold har på mange måter økt i samfunnet vårt, sier hun, og viser til at flere samlivsformer blir godkjent, og at det er flere nye kulturer i landet. Hun mener fosterdiagnostikken har endret seg. Den er bedre og blir brukt hyppigere.

- Mange flere kvinner blir i dag stilt overfor vanskelige valg. Det å si ja takk til å ta imot et barn med avvik, er forståelig nok en "umulig beslutning" når det først kan unngås. Å ta liv er også en vanskelig beslutning, sier Førde.

LES flere saker på klikk/foreldre.

Les hele saken