Rådet fra seminaret var at De som har hatt problemer med ryggen tidligere i forbindelse med bekkenløsning, vil som regel ha god nytte av trening . Dersom det kan utelukkes at bekkenplagene stammer fra andre lidelser, er antakelig ro den beste medisin.

Varianter

Man kan få bekkenløsning når som helst i svangerskapet. Noen merker faktisk at de er gravide ved at de får bekkenløsning. 6-10 prosent av gravide har bekkenløsning med sterke smerter. Årsakene kan være forskjellige. Hvordan bekkenløsningen oppleves for den enkelte, er også ulikt. På samme måte er også behandlingen individuell.

Samvittighetskvaler

Fysioterapeut Eva Haukeland Fredriksen har skrevet en hovedoppgave i sosiologi om bekkenløsning: "Hvilken løsning er bekkenløsning?" De gravide i studien var sykmeldt på grunn av sine plager og gikk til behandling hos fysioterapeut. Det var både første-, annen- og tredjegangs gravide i gruppen.

Funnene viste:

  • Nesten halvparten av alle gravide blir sykemeldt i deler av svangerskapet .
  • Man vet ikke hvorfor noen får smerter av bekkenløsningen.
  • Smertene oppleves som stikk eller dumpe smerter over symfysen, og noen også inn i bekkenet og ned langs lårene.
  • Antall graviditeter og ryggproblemer vil påvirke risikoen for bekkenløsning. Jo flere barn desto større sjanse for å få bekkenløsning. Har du hatt ryggproblemer tidligere, øker også sjansen for å få bekkenløsning.
  • Gravide har forventninger til seg selv om at de skal fungere like effektivt som ikke-gravide, særlig på arbeidsplassen. En del hadde dårlig samvittighet i forhold til arbeidsplassen fordi de fikk bekkenløsning.
  • Arbeidsplassene er i liten grad tilpasset de gravide. De fleste har liten mulighet til å ta seg småpauser.
  • Den første gangen man får bekkenløsning får de fleste dårlig samvittighet og legger all skyld på seg selv. De fleste presset seg også mye lenger. De som har bekkenløsning for andre eller tredje gang, har større smerter enn tidligere, men tilrettelegger livet i forhold til bekkenløsningen.
  • Kvinnene ser på selve fødselen som en utfordring, men er redde for at smertene skal vedvare etter fødselen. De er bekymret for hvordan de skal greie å ta seg av babyen hvis ikke bekkenløsningen går over.
  • En del følte det som en støtte å kunne bruke beskjeden fra helsevesenet om at de måtte ha hjelp og avlastning i hjemmet slik at de i større grad kunne få mannen til å hjelpe til hjemme. De som hadde hatt bekkenløsning før, opplevde større forståelse fra mannen enn første gangen. En del fikk hjelp av andre kvinner i familien, de færreste av dem venninner. Venninner fungerte mer som verbal støtte.

(Kilde: Senter for kvinneforskning ved Universitetet i Oslo)

Les også:

Følg bekkenløsning-debatten

Smertefri med nåler

De vanligste graviditetsplagene

Gravide og velvære

Gravid og jobbsikkerhet

Les hele saken