En fødsel er hardt arbeid, men var nok hakket tøffere i gamle dager.

Den store forskjellen på fødsler før og nå, er at frem til utpå 1900-tallet fødte kvinnene hjemme, forteller Eva Sommerseth, leder i Jordmorforbundet.

- Kvinnene fødte uten hjelp av faglært jordmor, men ble støttet av såkalte hjelpekoner, lokale kvinner som hadde lært seg å hjelpe til under fødslene, sier Sommerseth.

Livsfarlig å føde

Men disse hjelpekvinnene hadde lite å stille opp med om fødselen ikke forløp normalt. Mødre- og barnedødeligheten var svært høy, forteller Sommerseth.

I dagens Norge er en fødsel sjelden en livstruende hendelse, og mødredødeligheten er under ti pr. 100 000 fødsler.

Men faglærte jordmødre var ikke vanlig på landsbygda før sent på 1800-tallet. Den første jordmorskolen i Norge ble etablert i 1818 i Christiania.

- Man hadde veldig lite av naturlig smertelindring eller hjelpemidler under fødslene. Fødslene fra den gang var nok sjelden enkle, og blir beskrevet med ord som betegner mye smerte, sier Sommerseth.

Man lot naturen går sin gang.

- Mens vi i dag er mer bevisst at det finnes ulike fødestillinger, og at fødselen kan gå raskere om kvinnen går og er i bevegelse mellom riene, lå kvinnene den gang til sengs og fødte, sier hun.

Barseltiden:

Også i dag regnes barselsperioden som de første seks ukene etter fødsel.

Barseltiden er den tiden kroppen bruker på å normalisere seg, tilpasse seg fysisk og psykisk at svangerskapet er over, og at livet som småbarnsmor tar over.

Mannen måtte hjelpe til

I det gamle norske bondesamfunnet var det ikke uvanlig at mannen ble nødt til å hjelpe til under selve fødselen.

Ifølge artikkelen "Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv", publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, var det for eksempel en skikk hos bøndene i Telemark at mannen skulle være til stede for å vise at han var villig til å dele alt, ondt og godt, med kona.

En lignende skikk forekom helt til utpå 1800-tallet flere steder i Tyskland. Der skulle den fødende hustru sette seg på fanget til mannen.

Etter hvert som kvinnene utover 1900-tallet fødte på sykehus, ble mannens deltakelse under fødselen sjeldnere. Først i 1970-årene fikk han adgang til fødestuen på ny.

Les mer om menn på fødestua: Førstegangsfedre vil ikke være med under fødselen

Sengeliggende i 40 dager

I middelalderen måtte barselkvinner holde sengen i 40 dager av frykt for djevelen, i hvert fall hos familier hvor de kunne klare seg uten hennes arbeidskraft.

Man trodde at både barnet og moren i barselperioden var utsatt for onde makter og måtte derfor passes på.

Barselkvinner måtte heller ikke være alene, særlig ikke om natten. Det fantes mengder av beskyttende forholdsregler.

Ofte skiftet venninner, slekt og naboer om å sitte hos henne og hjelpe henne med barnet, men det finnes også fortellinger om kvinner med hardere livsbetingelser, der man fødte den ene dagen og var nødt til å arbeide like etterpå.

Helt frem til 1950-årene skulle kvinnene ligge lenge etter fødselen - 14 dager var ikke uvanlig. Fremdeles så sent som i 1960-årene skulle ikke liggetiden være under åtte døgn.

Den nybakte moren måtte hvile i sengen for å bli sterk, og fikk kun se barnet hver fjerde time når det var tid for amming.

GRØT

BARSELGRØT: Etter fødselen var det vanlig å komme med barselgrøt til kvinnen som hadde født, slik at hun skulle komme til hektene igjen. © Foto: Colourbox.com

Har mistet kvinnefellesskapet

I dag er holdningen endret totalt, og det er vanlig at kvinnen raskt skal opp av sengen og hjem etter fødselen.

Dette blant annet fordi kroppen ikke har godt av å ligge i ro i dagevis etter fødselen, men Sommerseth tror at mange kvinner føler seg isolerte hjemme, alene med det nyfødte barnet.

- Jeg pleier å si at barselavdelingen har kommet tilbake til hjemmet, siden kvinnene i dag ikke ligger mer enn noen få dager på sykehuset. Problemet er bare at vi ikke har en godt nok utbygget jordmortjeneste i bygdene, så kvinnene i stor grad blir overlatt til seg selv, mener Eva Sommerseth.

I gamle dager hadde man derimot et sterkt kvinnefellesskap som hørte sammen med barseltiden.

Onde makter

I vår tid er de aller fleste av barselskikkene som var alminnelige i bondesamfunnet, blitt så godt som helt borte, men barseltradisjonene var levende frem til slutten av 1800-tallet.

Barseltiden er definert til omtrent 40 dager i de fleste kulturer, og i gamle dager knyttet man mange spesielle skikker til denne perioden.

I Norden i middelalderen mente man at barselkvinnen var uren i 40 dager etter en fødsel. Da kunne hun forurense mat og redskaper, og skade andres arbeid.

Hun fikk derfor ikke lov til å ta i andres redskaper, særlig ikke menns.

Mor tok seg en rus

Etter fødselen var det vanlig med et barselgilde, som oftest var forbeholdt kvinner. De hadde med seg barselgrøt til kvinnen, slilk at hun skulle komme til hektene igjen.

Sterke drikker spilte ofte en vesentlig rolle, og moren tok seg ofte en rus etter fødselen.

Selve ordet barsel kommer av «barns-øl» og sier litt om den selskapelighet som hørte med når et barn kom til verden.

Kilder: "Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv" (Tidsskrift for Den norske legeforening), Mammanett.no.

Les hele saken