"Jente, jente - flere i vente!" heter det i et norsk ordtak som man gjerne sier til par som har fått flere døtre etter hverandre.

En studie tyder nå på at dette ordtaket faktisk har noe i seg.

Lillebror uteblir

Man tenker kanskje at desto flere jenter man har fått, desto større sjanse er det for at neste gang, da må det jo bli gutt! Men det er ikke sikkert.

Det er forsker Helge Brunborg som har skrevet en artikkel om temaet.

Han har brukt opplysninger om 2,8 millioner barn i alt, og har funnet ut at sannsynligheten for å få en gutt for de som bare har jenter fra før, synker etter hvert som den ene datteren etter den andre ser dagens lys.

Foreldrene blir eldre

Fra første til fjerde barn reduseres nemlig sjansene for at søstrene får en lillebror fra 51,3 til 49,5 prosent.

Noe av forklaringen på dette er at foreldrene også blir eldre, og med alderen øker sannsynligheten for å få en jente.

Man vet også at desto nærmere eggløsning man har samleie, desto større sjanse er det for at det blir gutt.

Mer eller mindre sex?

- Med andre ord. De som vi ha gutt må ligge sammen oftere, mens de som vil ha jente må gjøre det sjeldnere, ler Helge Brunborg.

- Men alvorlig talt, selv om det er signifikante forskjeller er forskjellene ganske små statistisk, så jeg tror ikke foreldre bør legge stor vekt på disse rådene, sier Brunborg.

Les også:

Dette trenger du før babyen kommer

Mener de kan finne barnets kjønn

Skeptiske til hjemmesjekk av kjønn

Hvilket kjønn får du?

GUTT ELLER JENTE: Det viktigste for norske foreldre er ikke kjønnet på barnet, men de fleste vil gjerne ha barn av begge kjønn. © Foto: Colourbox

Favoriserer ikke kjønn

I Norge er vi ikke så opptatte av hvilket kjønn barna får, men mange ønsker å få både gutter og jenter.

- Jeg tror det har å gjøre med likestilling. Nå favoriserer ikke lenger arvelov og odelslov det ene kjønnet, og kvinner kan delta i samfunnslivet for fullt og bli statsledere og mye annet, sier Brunborg.

- Det er annerledes i land der for eksempel foreldrene til bruden må betale medgift. I slike land er det ofte mer populært og økonomisk gunstig å få en gutt.

Prøver igjen

Siden vi i Norge vil ha barn av begge kjønn kan man tenke seg at flere av de som har fått to av samme kjønn vil prøve igjen for å få barn av begge kjønn.

Og tallene viser nettopp dette. Foreldre som har bare sønner eller bare døtre, får flere barn enn par som har blandede barneflokker.

Noen sier seg fornøyd

Av mødre som har to barn av samme kjønn fra før velger 45 prosent å få et tredje barn.

For mødre som allerde har en sønn og en datter velger bare 40 prosent å få barn nummer tre.

Hvis man ikke har barn fra før, er sjansen for å få en gutt, 51,3 prosent. Men bildet forandrer seg altså ettersom søskenflokken vokser.

Noen prøver enda en gang....

Tall for de største søskenflokkene viser at kvinner som har fire døtre, er noe mer tilbøyelige til å få et femte barn enn kvinner som har fire sønner.

Forskeren tror noe av grunnen til at foreldre vil ha barn av begge kjønn, er at man ønsker seg barn av samme kjønn som seg selv.

- Vi ønsker å formidle verdier, adferd og interesser videre til barna våre, og gjerne til et barn av samme kjønn.

Har selv tre døtre

Helge Brunborg begynte å organisere og analysere disse tallene i 1985. Da hadde han blitt far til tre jenter, og begynte å interessere seg for hvor stor sjansen var for at neste barn har samme kjønn som det forrige.

- Det jeg synes er mest interessant er at flere velger å få ett barn til hvis de har to av samme kjønn, enn de som allerede har en gutt og en jente. Også er det jo et interessant paradoks at de som veldig gjerne vil ha barn av begge kjønn, prøver igjen og igjen, og mange av dem ender opp med store barneflokker med barn av samme kjønn.

PRØVER IGJEN: Av mødre som har to barn av samme kjønn fra før velger 45 prosent å få et tredje barn. © Foto: Colourbox

Flere gutter i krigen

Barna som Helge Brunborg har tatt med i studien er alle født etter 1950.

Tall fra USA og Europa viser at det ble født prosentvis flere gutter både under og etter første og andre verdenskrig enn ellers. Forklaringen på folkemunne har vært at Gud, eller naturen, må erstatte mennene som måtte bøte med livet i krigen.

Seksuelt aktive etter krig

Nå har man funnet en langt mer vitenskapelig forklaring. Krigen fører til at kjærestepar og nygifte må leve atskilt.

Da blir den første fødselen forskjøvet, gjerne helt til fredstid, og statistisk sett blir den førstefødte oftere en gutt enn en jente.

En annen forklaring er at forholdene ligger til rette for mye sex når mannen endelig har kommet hjem fra krigen.

Desto nærmere eggløsningen man har samleie, desto større sannsynlighet er det for at en befruktning gir gutt. Hyppig sex gir større sjanse for at befruktningen faller rundt eggløsning.

Viktigere med kjønn

En Israelsk studie fra noen år tilbake viser at førstefødende sjelden ønsker seg barn av et spesielt kjønn. Men mødre som skulle få sitt tredje barn, ytret langt oftere ønske om at de skulle få gutt hvis de bare hadde jenter, og jente hvis de bare hadde sønner fra før.

Angst og depresjoner forekom også langt oftere hos de som fikk beskjed om at også det tredje barnet ble av samme kjønn som søsknene.

Les mer på:

Klikk Foreldre

Klikk Gravid

Les hele saken