Alta fødestue

Alta Helsesenter Markveien 29-33 Telefon: 78 45 54 93

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca. 120

Gj.snitt liggetid: 3 dager

Epidural? Nei

Tar keisersnitt? Nei

Gynekolog? Nei

Barnelege? Nei

Barneavdeling? Nei

Mykenhet / familierom? Har familierom, men ofte er det bare én pasient på avdelingen, og personalet er fleksible. Far får overnatte ved behov.

Pasienthotell? Nei

Besøksrutiner for far og søsken: Har ikke faste besøkstider. Kvinnene bestemmer.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Hammerfest sykehus 14 mil unna, eventuelt Regionsykehuset i Tromsø før 32. svangerskapsuke.

Annet:

  • Av ca. 300 gravide, føder drøyt en tredel på Alta fødestue.
  • Fødestua har helsestasjon for ungdom, svangerskapskontroll, ultralyd, og tar også imot barselkvinner som har født på sykehus.
  • Fødestuen tar kun imot flergangsfødende, som har hatt er normalt svangerskap og forventer en normal fødsel.
  • Fødestuen har lystgass og badekar for bruk under åpningsfasen. Mye nærvær fra jordmor underveis i fødselen.

Debatten om Alta fødestue

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning