- For få tiår siden var liggetiden på sykehuset etter en fødsel gjerne på en uke. Dette var vel i lengste laget i forhold til hva som er nødvendig, men nå har pendelen slått helt andre veien, sier spesialist i allmennmedisin Kari Løvendahl Mogstad.

Hun mener vi nå har fått en trend der liggetiden er for kort for mange nybakte mødre og barna deres.

- Det er vanlig med to døgn, men det presses stadig på for at tiden skal kortes enda mer ned. Etter min mening blir dette en svært hektisk start for mange, sier hun.

Mye informasjon

Hun advarer mot for korte liggetider, og minner om at man som nybakt mor både skal komme seg etter fødselen, komme i gang med amming, lære seg stell og henge med psykisk.

- I tillegg skal man få med seg mye informasjon fra jordmødre og barnepleiere om hygiene, trening, knipeøvelser og få hjelp med amming hvis det trengs. Det sier seg selv at det blir hektisk og vanskelig å få med seg alt som før ble fordelt over lengre tid på ett eller to døgn, sier Løvendahl Mogstad.

Hun legger til at det i de nye retningslinjene står at det skal gjøres individuelle vurderinger og at kvinnen skal få være med og vurdere lengden på oppholdet.

Legen tror imidlertid at mange er usikre og føler at det er vanskelig å presse på for å bli på sykehuset lenger.

SKEPTISK: Lege Kari Løvendahl Mogstad synes ikke det er de fødende kvinnene vi skal spare penger på.

SKEPTISK: Lege Kari Løvendahl Mogstad synes ikke det er de fødende kvinnene vi skal spare penger på. © Foto: Kari Anne Toth

Kari Løvendahl Mogstad

Kari Løvendahl Mogstad har i årevis engasjert seg innen svangerskaps- og barselmedisin, og har selv har fem barn fra 21 år og nedover.

Gjennom dette og som fastlege for mange fødende har hun fulgt barselomsorgen tett i lang tid.

Hun er også medlem av Nasjonalt fagråd for svangerskapsomsorgen

Mange er bekymret

- Nybakte mødre bør få lov til å slappe helt av, bli tatt vare på og bare «være» litt sammen med den nyfødte de første dagene. I min legepraksis møter jeg stadig flere som allerede under svangerskapet bekymrer seg for hvor lenge de får være på barsel og om de blir sendt ut før de er klare for det, sier Løvendahl Mogstad.

Hun syns ikke argumentet om at fødsel ikke er en sykdom, og at det stort sett er snakk om friske kvinner, holder.

- Dette er kvinner som er i en sårbar og uvant situasjon, og for mange er fødsel og barsel en dramatisk og skjellsettende opplevelse. Da har man behov for ekstra omsorg, sier hun.

Skaper usikkerhet

Også trebarnsmor og helsesøster Tone Aanderaa mener stadig kortere tid på barsel er med på å skape mye usikkerhet og utrygghet hos nybakte foreldre.

Og det i en periode da de opplever det aller sterkeste i livet, nemlig å få et barn.

Hun mener det er viktig at kroppen får den tiden den trenger til å komme i gang igjen etter den store kraftanstrengelsen en fødsel er.

- Da er det nødvendig med tett oppføldig av jordmor og helsesøster enten gjennom sykehuset eller helsestasjonen, sier hun.

Dessverre blir det likevel ikke alltid slik.

- Det kan nemlig varierer veldig hvor fort helsestasjonen har muligheten til å komme på hjemmebesøk. Dette avhenger av blant annet arbeidsmengde og helligdager, sier hun.

Trebanrsmor og helsesøster Tone Aanderaa mener den korte liggetiden skaper unødvendig stress og usikkerhet hos foreldre og barn.

UNØDVENDIG: Trebanrsmor og helsesøster Tone Aanderaa mener den korte liggetiden skaper unødvendig stress og usikkerhet hos foreldre og barn. © Foto: Nanna Sundt

Tone Aanderaa

Tone Aanderaa er trebarnsmor og jobber som privat helsesøster.

I sin praksis følger hun opp gravide og deres partnere gjennom svangerskapet, frem mot fødsel og gjennom hele barseltiden.

Opp til mor og far

Løvendahl Mogstad legger til at det naturligvis må være greit å reise hjem tidlig hvis man selv ønsker det.

For en del friske, særlig flergangsfødende, som føler seg trygge på å reise hjem med et nyfødt barn, tror hun det kan være fint.

- Men det er synd dersom årsaken er at det er så hektisk stemning og så travle ansatte at de ikke får den roen og rådgivningen de skal ha på barselavdelingen, sier hun.

Trenger støtte og veiledning

Både Løvendahl Mogstad og Aanderaa understreker at det også er viktig å komme i gang med ammingen før hjemreise.

- Reiser du hjem fra sykehuset før melkeproduksjonen er skikkelig i gang, er det mer utfordrende å få til ammingen i starten. Etter noen dager, når melken er i full produksjon, opplever mange kvinner at brystet blir steinhardt, og dette gjør det vanseklig for barnet å få et godt tak, sier Aanderaa. .

- Og det er akurat på dette tidspunktet mor trenger faglig støtte og veileding. Det er imidlertid ikke alltid helsestasjonen har kapasitet til å hjelpe i denne tøffe fasen, sier helsesøsteren

Avdekker problemer

- Ved blant annet Haukeland sykehus har de mistet sin godkjenning som Mor-barn-vennlig fødeavdeling på grunn av tidlig hjemsending. Dette er veldig bekymringsfullt. Slik bør det ikke være, mener Løvendahl Mogstad.

Hun legger til at en annen ulempe med kort liggetid er at pleiere ved avdelingen ikke får tid til å avdekke famiier og mødre med rusproblemer og andre sosiale problemer.

- Pleierne får ikke observert mødrene lenge nok til å se symptomer på for eksempel abstinenser. Også her har altså lengre liggetid en misjon, sier hun.

Tid til å føle mestring

Ideelt sett mener Løvendahl Mogstad det burde legges til rette for at mor og barn får bli på sykehuset i minst tre døgn.

- Særlig for førstegangsfødende tror jeg tre til fire dager er passe for å få hvilt seg, kommet seg og fått en god og trygg opplæring og mestringsfølelse. Dette kan igjen virke positivt inn på både tilknytning og amming, sier hun.

Og selv om man som flergangsfødende føler seg trygg på det meste, tror hun de fleste vil ha godt av å være på sykehuset tre døgn også etter å ha født før.

- Det kan være en utfordring å amme selv om man har prøvd det før, og det er også viktig å være i form til å komme hjem til storesøsken og hverdagen, sier hun.

Fire til seks dager

Aanderaa hadde aller helst sett at nybakte mødre fikk tilbud om å være på sykehuset fire til seks dager etter fødselen.

- Dette ville sikre en god og trygg start i en helt ny verden, sier hun.

- Noen vil oppleve at de får mer ro i vante omgivelser hjemme, mens andre opplever at hverdagen kommer for raskt tilbake hvis liggetiden på sykehuset blir kort. Derfor vil det viktigste være at mor selv kjenner på hvor hun får mest ro når hun skal hente seg inn igjen, sier hun.

Hjelp med barseltårer

- Fire til seks dager høres kanskje lenge ut, og det er sikkert ikke alle som trenger all denne tiden heller. Bakgrunnen for at jeg sier det er imidlertid det at melkeproduksjonen for de fleste ikke kommer skikkelig i gang før dag tre, sier hun.

Samtidig er det også i denne tiden barseltårene kan være dominerende.

- Og da kan mor trenge støtte. Opptrening etter fødsel, med styrking av bekkenbunn er også viktig i restitusjonsfasen, legger hun til.

Sykehusets ansvar

Skulle du reise hjem etter kort tid, har det medisinskfaglige ansvaret for mor og barn de første 14 dagene etter fødsel, og det er derfor deres plikt å påse at det er forsvarlig å sende nybakte mødre og deres nyfødte hjem.

- Skulle det være noe enten hos barnet eller mor som utvikler seg til en alvorlig hendelse, har de plikt til å ta seg av dem så lenge det er nødvendig. På bakgrunn av dette kan man stole på at man er ivaretatt, mener Aanderaa.

Hvis mor opplever endringer ved egen eller barnets helse etter hjemkomsten, må hun derfor kontakte sykehuset igjen og reise tilbake dersom det er nødvendig.

Ødelegger livskvaliteten

- Jeg tror dessverre at utviklingen med kortere liggetid handler mye om økonomi. Sykehusene er presset til å handle mest mulig kostnadseffektivt, og dette kan føre til dårlig oppfølging av kvinner i en svært sårbar fase, sier Aanderaa.

Det er ikke bare i Norge man kutter ned på liggetidene.

- I Danmark har man drevet dette lenger og prøvd ut såkalte ambulante fødsler der mor og barn sendes hjem bare noen timer etter fødsel. Det foregår imidlertid store debatter også der nå, og man ser at dette ikke er så lurt og fornuftig likevel, sier Løvendahl Mogstad.

- Vi er et rikt samfunn og burde ha råd og ressurser til å ta bedre vare på barselkvinner og deres nyfødte barn, sier legen.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!