CELLEFORANDRINGER:

- Bør få vite om det

Kvinner som har hatt inngrep i livmorhalsen må få vite at de har økt riskio for å føde for tidlig, mener forsker.

CELLEFORANDRINGER: Nesten 3000 kvinner får hvert år fjernet  deler av livmorhalsen som følge av celleforandringer.

CELLEFORANDRINGER: Nesten 3000 kvinner får hvert år fjernet deler av livmorhalsen som følge av celleforandringer. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

Hvert år får om lag 2500-3000 kvinner i Norge fjernet den ytterste delen av livmorhalsen på grunn av celleforandringer . Nå viser en ny studie ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus at kvinner som gjør dette før de blir gravide er i risikosonen for å føde for tidlig. De har også en økt risiko for sen abort.

17 prosent føder før termin

- Vi vet at kvinner som har fått utført inngrepet har tre til fire ganger så stor risiko for å føde for tidlig, sammenlignet med kvinner som ikke har hatt inngrepet eller har hatt inngrepet etter har født tidligere, sier overlege Susanne Albrechtsen på Kvinneklinikken til Klikk.no.

17% av kvinnene som har hatt inngrepet, føder før termin. Det vil si før 37 svangerskapsuke.

Kvinner føder senere

Hun forteller at man ser en økning i antall kvinner som får utført inngrep på livmorhalsen etter at det har blitt oppdaget celleforandringer.

- Økningen i antall inngrep kan ha sammenheng med at kvinner i dag har flere seksualpartnere. Dermed har de økt risiko for å bli smittet av HPV infeksjon (humant papillom virus), som er en hyppig årsak til celleforandringer. Kvinner i dag er eldre når de får barn. Derfor vil flere ha fjernet deler av livmorhalsen og ha økt risiko for å føde for tidlig, sier hun

Flere infeksjoner

- Man vet ikke sikkert hvorfor inngrepene gir økt risiko for tidlig fødsel, men når livmorhalsen blir kortere kan den miste noe av sin mekaniske funksjon med å holde fosteret på plass. Dessuten vil en kortere livmorhals gjøre veien kortere for bakterer å vandre inn til livmorhulen. Man vet at infeksjoner er en hyppig årsak til for tidlige fødsler, sier hun.

Sen abort

Studien viser også at kvinnene har en større risiko for å føde for tidlig før 28 og 32 svangerskapsuke sammenlignet med andre norske kvinner. En større andel av disse kvinner opplever en sen abort. Det er et svangerskap som avsluttes i 16-23 uke, på et tidspunkt hvor fosteret ikke kan overleve.

Les også: Disse kvinnene tar oftest abort

Må få vite om det

- Kvinner som får fjernet deler av livmorhalsen må få vite om at de har en i en økt risko for prematur fødsel eller abort. Ikke for at de skal bli redde, men for at de rask kan kontakte fødeavdelingen og komme til et sykehus som har sterk kompetanse på for tidlig fødte barn, sier hun.

For mange?

Susanne Albrechtsen tror kanskje litt for mange kvinner i dag får fjernet deler av livmorhalsen.

- Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom, men kvinner skal vite at mange celleforandringer går tilbake av seg selv og ikke fører til kreftsykdom. Derfor er det viktig å ikke gå utenom screnningprogrammet som anbefaler at kvinner i aldersgruppen 25-70 år får tatt celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år. Såfremt det ikke er noe spesielt, bør ikke kvinner gjøre dette tidligere eller hyppigere. På den måten unngår man å gjøre noe med celleforandringer som vil hele seg selv, og dermed også hindre at for mange kvinner får et unødvendig risikofylt svangerskap, sier hun.

Studien baserer seg på innsamlet materiale fra Kreftregisteret fra 1953, samt alle registrerte svangerskap i Norge fra 1967 til 2003. Der inngår i alt 2.1 mill fødsler registrert i Medisinsk Fødselsregister hvorav ca 72.000 kvinner hadde fått fjernet den ytterste delen av livmorhalsen. 15.108 kvinner hadde fått utført det gynekologiske inngrepet før svangerskap og fødsel.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning