-Henvendelser til oss handler om menigheter som dekker over overgrep, eller som oppfordrer til bruk av vold. Det handler også om bekymringer for at barn vokser opp i menigheter som er svært isolerte fra resten av samfunnet og som på den måten begrenser barns kunnskap om, og skaper redsel hos barn for verden utenfor, sier Barneombud Reidar Hjermann til Foreldre & Barn.

- I tillegg får vi noen henvendelser om barn som forkynner og misjonerer i sitt nabolag.

Forbudt

Disse meldingene kommer til Barneombudet med ujevne mellomrom. Ombudet ønsker ikke å nevne menighetene med navn, men sier at Pastor Jan-Aage Torps menighet Oslokirken og hans meninger er godt kjent i media allerede. Jan- Aage Torp kom i skuddilden for et par år tilbake da han åpnet opp for bruk av "oppdragende klask" i barneoppdragelsen.

De siste årene har det flere foreldre i Norge som er dømt etter at de har straffet barna fysisk etter for eksempel råd fra andre i menigheten.

- Det skal ikke være farligere å vokse opp i et trossamfunn enn andre steder, sier Barneombudet. - I Norge er det forbudt å slå barn. Er ikke det tilstrekkelig også for trossamfunn?

De siste dagene har Foreldre & Barn sett nærmere på fysisk vold mot barn, og avslørt at det selges bøker i Norge som oppfordrer foreldre til å slå barna med kjepp.

Barneombud Reidar Hjermann, for Foreldre og Barn. Foto: Bjørn Inge Karlsen, HM Foto=

BARN BLIR KRENKET: Problemet med enkelte trossamfunn er at de håndterer slike ting internt, sier Barneombud Reidar Hjermann. © Bjørn Inge Karlsen HM Foto

Håndterer internt

Ombudet har også tidligere uttrykt bekymring for rapporter om vold mot barn i muslimske og kristne trossamfunn - uten at det er skjedd noe.

- Krenkelser av barn skal politianmeldes, eller gjøres kjent for politiet. Omsorgssvikt skal behandles av barnevernet. Generelt blir krenkelser mot barn oppdaget for sent. Problemet med enkelte trossamfunn er at de håndterer slike ting internt, sier Hjermann.

Straffe trossamfunn

Barneombudet ønsker at trossamfunn skal forplikte seg til å utarbeide gode retningslinjer for behandling av opplysninger om vold og overgrep.

-En god del har det allerede, blant annet Pinsebevegelsen, men det bør være et krav at alle har det, sier Reidar Hjermann. Erfaring og forskning viser i tillegg at det er svært vanskelig for medlemmer av menighetene å melde fra om straffbare forhold i sin egen menighet. Derfor bør det være et offentlig ansvar å reagere når opplysninger kommer ut.

Miste offentlig støtte

Ombudet foreslår at trossamfunn skal miste økonomisk støtte dersom de benytter fysisk avstraffelse av barna i den religiøse opplæringen, eller at de oppfordrer foreldrene til å straffe barna sine fysisk.

-Tilsynsmyndighetene bør ha en mer aktiv rolle overfor trossamfunn, og de bør i tillegg til å kunne frata statsstøtte ved oppfordring til vold i oppdragelsen og bruke muligheten til å anmelde forstandere som oppfordrer til brudd på norsk lov.

Forslaget om retningslinjer kommer frem i et innspill som Barneombudet har sendt til det regjeringsoppnevnte tros- og livssynspolitiske utvalget som ledes av Sturla Stålsett. Utvalget skal utrede grunnlaget for en ny religionspolitikk.

- Vi håper at de skal anbefale dette videre i sin sluttrapport. Dersom de ikke gjør det, vil vi ta det opp på annen måte, gjennom dialog med ansvarlig departement, sier Hjermann til Foreldre & Barn.

=

FÅR STRAFF: De siste årene er det flere foreldre i Norge som har fått straff etter at de har tuktet barna sine fysisk. © www.colourbox.com

Det er Fylkesmannen som tildeler økonomisk støtte til trossamfunn. De sjekker ikke hva som blir forkynt i trossamfunnet, men at de formelle kravene er oppfylt. Hjermann mener at Fylkesmannen også må kontrollere at trossamfunnene ikke bryter loven på dette området.

Avventer svar

- Hva mener dere om Barneombudets forslag?

- Barneombudet går av 30.juni 2012, og vi får nå en ny Barneminister, sier pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken. - Jeg tror vi skal vente med å uttale oss til vi ser hvilken ideologisk retning barnelovgivningen går i. Jeg vil være meget tilfreds om norsk barneomsorg satser på FNs Barnekonvensjon, som vi er forpliktet på, og ikke på snevre anti-biologiske trender, slik Barneombudet og andre forfekter.

Torp sier at hans menighet tror på kjærlig barneoppdragelse, og at han selv aldri gitt sine seks barn dask av noe slag.

- Mitt syn samsvarer med Høyesteretts kjennelse av 2005 som fastslår at "oppdragende klask kan i helt usedvanlige tilfeller høre hjemme i barneoppdragelsen". Som Riksadvokaten skrev i Aftenposten 15/3-2009: «For eksempel må den treåring som døv for oppfordringer om å ta seg sammen frydefullt igjen og igjen velter melkeglasset sitt under frokosten, straffritt kunne bringes ut av sin «transe» ved en mild maktbruk, kanskje et lett klaps eller mild holding, også om den er av en slik art at den ikke hadde vært akseptabel overfor en kollega under en lunsj", sier Torp og viser til sin blogg.

Bøkene "Instructing A Child's Heart" og "Shepherding A Child's Heart" har ingen i lederskapet til Oslokirken hørt om før Foreldre & Barn skrev om dem.

Les også:

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Fikk 4500 kroner i bot for nettmobbing

Aggresive barn er mammas feil

9 ting du ikke bør si til barnet ditt

Derfor bør du kjefte mindre

Les hele saken
Les alt om:

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!