Hver­da­gen med barn, dere! Vi vil så gjerne trene og komme i form, men tida strek­ker aldri til.

Her er det bare å hen­ge i strop­pen!

Det hjelper å trene

Men så er det altså sånn at for å tak­le søvn­lø­se net­ter og trav­le da­ger, så hjel­per det å trene.

Løs­nin­gen kan være å gjø­re tre­nin­gen til en lek dere gjør sammen.

– Lek for barn er tre­ning for voks­ne, hev­der treningsmotivator Anne Marte Sneve.

I ar­bei­det med boka Su­per­sunn fa­mi­lie på 12 uker tes­tet hun på­stan­den sin ved å re­gist­re­re puls, skritt og ener­gi­for­bruk hos to voks­ne i en ti­mes ak­tiv lek i ha­gen med bar­na, og sam­men­lig­net med en ti­mes spin­ning.

Lek er like bra som trening

– Re­sul­ta­te­ne var like. Det vil si at en ti­mes lek med bar­na i ha­gen gir like stor tre­nings­ef­fekt som en time på tre­nings­stu­dio. Det er det ikke mange som tror, sier Sneve.

Så mye bør du trene

Minimumsanbefalingen for voksne og eldre er, ifølge Helsedirektoratet, minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke . I tillegg anbefales det at du trener styrke minst to ganger i uka.

Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Mest aktive i småbarnstida

Undersøkelser viser at 87 pro­sent av jen­te­ne og 96 pro­sent av gut­te­ne er ak­ti­ve minst én time hver dag som seks­årin­ger. Blant 15-år­in­ger til­freds­stil­ler bare 43 pro­sent av jen­te­ne og 58 pro­sent av gut­te­ne kra­ve­ne til fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Indre mo­ti­va­sjon og fø­lel­se av gle­de og mest­ring er vik­tig for økt ak­ti­vi­tet.

Vi har snak­ket med tre fa­mi­li­er som har tatt dette på alvor og gjort treningen til en lek for hele familien. Les om yogafamilien Mjøen/Toyomasu, turgjengen fra Odda og karatefamilien som også driver med klatring sammen.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!