Oppdragelse:

Det er foreldrenes ansvar å oppdra barna

Dette er ikke barnehagens jobb.

OPPDRAGELSE: Foreldrene må selv ta ansvaret for oppdragelsen de håpefulle får. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox

OPPDRAGELSE: Foreldrene må selv ta ansvaret for oppdragelsen de håpefulle får. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert Oppdatert

- Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er det foreldrene som har ansvar for barnas oppdragelse og danning. Det er altså ingen tvil om at det er foreldrene som har ansvar for egne barns oppdragelse, sier styrer i Espira Kløverenga barnehage, Camilla Hagstrøm.

Vi kan dermed ikke regne med at barnehagen tar del i denne jobben.

- Men det dere foreldre kan regne med, er at barnehagen har fokus på sosial kompetanse, på det å fungere godt i en gruppe og på høflighet og respekt, sier hun.

Barnehagen bidrar dermed i stor grad til at barn kan vokse opp til gode voksne, selv om de ansatte her egentlig ikke sitter med ansvaret.

En sosial arena

- Min erfaring er at mange barnehager føler at foreldre legger mye ansvar på dem i forhold til oppdragelse av barna. Det er jo et faktum at mange barn tilbringer det meste av tiden de er våkne i barnehagen fra de er små, men barnehagen har likevel ikke noe ansvar for å oppdra dem, sier Nina Stanghov Ulstein.

Barnehagen lærer blant annet barnet å

 • Fungere godt sosialt
 • Være høflig
 • Ha respekt for andre
 • Kunne leke i grupper
 • Si unnskyld når man har såret noen
 • Hjelpe til med huslige sysler
 • Si hei og hadet
 • Takle konflikter
 • Lære bordskikk
 • Lære hygieneregler
 • Vente på tur

Hun er barnevernspedagog og driver rådgivingstjenesten Lykkeligbarndom.no

Som foreldre må man rett og slett være fornøyde med at barnehagen tilbyr en sosial arena og trening i sosial kompetanse, og så må man selv benytte timene hjemme godt slik at barnet blir det mennesket man ønsker at han eller hun skal bli.

Ikke kjeft

- For å få til dette er en god dialog mellom barnehage og hjem viktig. Som forelder er du avhengig av å vite hvordan barnet ditt oppfører seg og fungerer sammen med andre for å kunne hjelpe det med eventuelle utfordringer, sier hun.

Hører du at barnet ofte er i konflikter, må du ta opp dette hjemme, men pass på å gjøre det uten å kjefte.

Forklar heller rolig hvordan man skal oppføre seg overfor andre.

- Det er selvfølgelig et dilemma at vi egentlig overlater så mye av barnets utvikling til fremmede mennesker, og det er også derfor en del foreldre ønsker å utsette barnehagestarten så lenge som mulig, sier Ulstein.

Lærer folkeskikk

Hagstrøm forteller at det hver dag jobbes mye med sosial kompetanse og det å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.

Foreldre har ansvar for å

 • Oppdra barna
 • Forsøke å oppsøke arenaer der barna får sosial trening
 • Sette grenser
 • Veilede og rettlede barnet etter samfunnets krav og forventninger
 • Være gode rollemodeller

- Dette handler om vanlig folkeskikk som å hilse når man kommer, si ha det når man går, be om unnskyldning hvis man sårer noen og å hjelpe til med huslige sysler, sier hun.

Barnehagens ansatte veileder i konflikter og hjelper barna å trene på gode redskaper slik at de kan takle konflikter bedre senere.

Leken læring

- Videre jobber vi med å lære bordskikk, hygieneregler og turtaking, så i løpet av en dag trenes det på svært mange av egenskapene som kreves for å kunne fungere godt i samfunnet, sier Hagstrøm.

Hun legger til at noe av det som er litt spesielt med mye av denne treningen i barnehagen, er at den foregår i lek og på en leken måte.

-  Men det er selvsagt også fokus på riktig og respektfull grensesetting og konsekvenser som er tilpasset ”forseelsene”, sier hun.

Oppsøk sosiale miljøer

Alt dette har egentlig med det vi ser på som oppdragelse å gjøre, men foreldrene kan altså likevel ikke lene seg tilbake og regne med at barnehagen gjør jobben.

- Foreldre må regne med å gjøre mer enn det som er trenden i dag. De må oppsøker miljøer der barna skal trene, og de må følge opp i ulike situasjoner, sier hun.

Hun forteller ta hun nylig hadde en samtale med en far som hadde opplevd at et barn slo et annet i et bursdagsselskap, og at moren til barnet som slo likevel satt like rolig.

Hun gjorde ingenting.

- I slike situasjoner er det veldig viktig at foreldrene viser vei, veileder og rettleder barna slik at de har forutsetninger til å mestre samfunnets krav og forventninger, sier hun.

Sett grenser

Man må altså tørre å sette grenser, og det selv om det er andre tilstede.

Det skal nemlig alltid gjøres på en måte som tåler dagens lys.

- Hvis man er redd for å gjøre feil, finnes det flere muligheter for å søke veiledning og gode råd. Google anbefales ikke i dette tilfellet, men ta gjerne kontakt med helsestasjonen, barnehagen eller erfarne foreldre som du kanskje ser litt opp til, sier Hagstrøm.

Hun tror de fleste er mer enn velvillige til å komme med tips, men minner om at ingen barn er like.

Rådene må derfor tilpasses deres hverdag.

Vær en god rollemodell

- Viktigst av alt er det å huske at barna har foreldrene som sine nærmeste rollemodeller. De lærer av det foreldrene gjør, og hvis de for eksempel snakkes hardt til ofte, lærer de også å snakke hardt til andre selv, sier hun.

Hvis du ikke har for vane å si hei og ha det til folk, vil heller ikke barna gjøre det, og hvis du gjør alt for barna dine, vil de ikke lære seg å hjelpe til.

- Man må være bevisst den rollen man har og tenke godt over hva slags voksen man ønsker at barna skal bli. Forsøk så å leve etter dette selv, selv om det er viktig at barn lærer at voksne også kan gjøre feil, legger hun til.

Forståelse begge veier

Også Hagstrøm minner om at samarbeid og dialog mellom foreldre og barnehage er viktig når det gjelder oppdragelse av de små.

- Barnehagen tar ofte ansvar for å veilede foreldre som strever, og vi er også avhengige av en god og åpen dialog for å kunne ivareta hvert enkelt barns beste så godt som mulig, sier hun.

Da er det viktig at det er forståelse begge veier.

Barnehagen må forstå de ulike familienes kultur og tradisjoner, og foreldrene må forstå barnehagens organisering og forutsetninger.

- Mange glemmer nok litt i hverdagen at barnehagen til en hver tid må tenke på hva som er best for gruppen, og at vi i mindre grad enn hjemme kan ta hensyn til enkeltbarn og foreldre i alle situasjoner, sier hun.

Personalet er viktig

Ulstein mener at også det å bli kjent med dem som jobber i barnehagen er viktig, og aller helst bør du ha dannet deg et inntrykk av hvem og hvordan de er allerede før du søker om plass.

- Det er jo viktig at personalet i barnehagen har verdier som likner på dine, kommer til å lære barnet ditt det du vil at de skal og at det ikke er krasj mellom det du står for og det de står for, sier hun.

For henne er barnehagens ansatte alfa og omega, og hun minner om at en barnehage aldri er bedre enn personalet som jobber der.

- Det hjelper lite med flotte lokaler, nye leker og god plass hvis barnet må tilbringe dagen sammen med mennesker som har et menneskesyn som går på tvers av det du står for, sier Ulstein.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag