Oppdragelse

5 verdier du må lære barna før de fyller fem år

Én er viktigere enn de fire andre, mener ekspert.

VERDIER: Fem verdier må barna lære seg før de er blitt fem år. En av dem er viktigere enn de andre.

VERDIER: Fem verdier må barna lære seg før de er blitt fem år. En av dem er viktigere enn de andre. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert Oppdatert

- Det er helt normalt at små barn slår andre små barn, og dette er noe de må lære seg at de ikke får lov til. Det er ikke en iboende terrorist i ungen av den grunn, og jeg kaller heller ikke sånn oppførsel i barnehagen for mobbing. Alt dette handler om å teste ut grenser.

Det mener Tone Strømøy, høyskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og forfatter av boken "Oppdragelse mellom frihet og grenser".

Strømøy sier også at det samme gjelder med søskensjalusi.

- At den som er eldst vil slå lillebror eller søster siden den eldste har vært vant med å være den eneste til å få all oppmerksomhet, er helt vanlig. Det verste går som regel over, men andre former for søskensjalusi kan også vare hele livet, sier lektoren.

Men det kan også forhindres ved at den eldste får være alene med en av foreldrene i noen perioder, mener hun.

De viktigste verdiene

For å kunne utvikle god sosial atferd, er det viktige verdier barnet trenger å tilegne seg, forteller Strømøy.

Særlig disse fem verdiene - innen de fyller fem år:

  1. Empati
  2. Toleranse/respekt
  3. Vente på tur
  4. Forholde seg til natur og dyr (obs hunder)
  5. Kunne si nei (sette egne grenser)

Men én av disse fem går foran alle de andre, mener lektoren;

- Empati er det viktigste man kan lære et barn, sier hun.

- For at barna skal tilegne seg disse verdiene, må det skje sammen med voksne som kan veilede og korrigere dem underveis, sier Strømøy.

Her har de barnehageansatte en viktig oppgave siden barna tilbringer mye mer tid i barnehagen enn hjemme sammen med foreldrene.

- Barnehagens viktigste funksjon er å lære barna å forholde seg til andre, sier lektoren.

Likevel mener hun at foreldrene er de viktigste personene i barnas liv. Så både barnehage og foreldre har begge ansvaret for å lære barna disse verdiene.

- Foreldre kan lære barna verdiene gjennom å rose og anerkjenne hver gang barnet gjør noe riktig, som for eksempel å være god mot et annet barn, vente på sin tur. Og så må foreldrene stoppe barnet med én gang det gjør noe det ikke skal gjøre, som å slå en annen, sier hun.

- Inviter venner med hjem

For å lære barna hva som er riktig og galt, mener Strømøy at de voksne må gå i dialog med barnet.

- Når barnet skal lære seg at det ikke får lov til noe, må den voksne forklare enkelt med korte ord og korte setninger og med tydelig kroppsspråk at dette ikke er lov. Barna forstår kroppspråket fremfor mange ord.

Nina Misvær, førstelektor og helsesøster ved Høgskolen i Oslo og Akershus, foretrekker å kalle dette "sosiale ferdigheter" fremfor "verdier";

- Jeg anbefaler foreldre å la barna være så sosiale som mulig, la dem invitere venner hjem til seg! Så kan foreldre også passe på at det foregår på en bra måte, uten at de skal overvåke barna, selvsagt, sier Misvær til Foreldre.no.

Hun mener samtidig at barnehagens viktigste oppgave er å lære barna å ta hensyn til hverandre og være venner. For å lære seg å være en venn, tenker høgskolelektoren er selve grunnlaget for sosiale egenskaper.

- Relasjoner betyr alt, og da må man kunne kommunisere på en god måte med språket. Det er i alderen tre til fem år at språket begynner å komme for fullt, og barna klarer å sette ord på tanker og følelser de har, sier hun.

For å utvikle språket, mener Misvær at det er kjempeviktig at man låner bildebøker på biblioteket og leser sammen med barnet.

- Snakk med barnet om hva som skjer i boken. Det er også smart å sette av en halvtime til barnet etter barnehagen hvor barnet selv får bestemme hva de skal gjøre, sier Misvær.

- Mangler grensesetting

Bekymrer du deg for femåringen som ser ut til å slite med empati-delen, skal du vite at det slett ikke er for sent for barnet å tilegne seg denne verdien, kan Strømøy berolige:

- Det er aldri for sent å rette opp i noe! Uønsket adferd kan man alltid gjøre om på. Det er vanskeligere å omstille en femåring enn en ettåring, men det er helt mulig, sier hun.

Kjeft skaper frykt

Elisabet Solheim, psykologspesialist og forsker ved RBUP, sier til Foreldre.no at det viktigste foreldre kan gjøre for å lære barna gode verdier, er å møte barns behov for trygghet, tilknytning, trøst og hjelp til regulering av følelser, støtte til selvstendig utforskning og lek, og stimulere læring.

- Foreldre trenger ikke å kjefte for at barn skal samarbeide. Kjeft og sinne virker fordi barnet blir redd og "adlyder", men for de fleste barn er det nok at foreldrene er tydelige og bestemte.

- Når barn utagerer og oppfattes som vanskelige er det viktig å tenke at atferden er et signal til de voksne fra barnet om at: "Dette er for overveldende for meg! Jeg trenger din hjelp til å roe meg ned".

- Når man trøster barnet er det viktig å være rolig og fysisk nær. Å hjelpe barnet med å sette ord på følelsene og å bruke navn på følelsene i dialog med barnet hjelper barnet til selv å sette ord på følelser.

- Når barn viser sinne er det viktig at de lærer hvordan de kan uttrykke dette sinnet på gode måter. Barn må få være sinte.

- Foreldre skal stoppe barnet på en trygg, tydelig og vennlig måte når det viser sinne gjennom å slå, sparke og skade andre.

- Foreldre må tenke på at de er rollemodeller for barnet og at barnet lærer å uttrykke sinne ved å se på foreldrene når de er sinte.

Lektoren mener derimot at det at mangel på grensesetting er fremtredende i en del familier i dag.

- Det som bekymrer oss veldig i dag, er at så mange barn blir diagnostisert med ADHD, og antallet øker drastisk. Vi tror ikke at så mange barn har denne diagnosen, men det mangler ofte helt enkelt grensesetting i familien. Her bør foreldrene ta i et tak i stedet for å sette ungen på medisiner, sier Strømøy.

Hun synes at enkelte foreldre er så uansvarlige at de rett og slett aldri burde ha fått barn.

- Jeg mener ikke at det er en menneskerett å få barn når man ikke klarer å ta seg av det. Det er en hard jobb, og jeg hadde ikke turt å få barn i dag dersom det ikke fantes barnehage, sier hun oppgitt.

Strømøy ønsker samtidig å presisere at hun syns foreldre generelt i dag gjør en utrolig god jobb

- Selv om mange foreldre i dag har altfor liten tid til ungene, og barnehagen er desto viktigere, vil jeg også si at mange foreldre stiller altfor mye opp. Derfor vil jeg si at de unge foreldrene må slappe mer av! Det trenger ikke å være noe program hele tiden, barndommen er så viktig, de må få lov til å kjede seg også, da lærer barna å være kreative.

Lektoren ønsker at foreldre i dag stoler mer på seg selv.

- Aldri før har foreldre vært så usikre på seg selv! Ikke bare stol på ekspertenes uttalelser. Dere har deres egne verdier som dere kan ønsker og vil å overføre til barnet også, sier hun.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag