Mens oldemor måtte passe småsøsken fra hun selv var ganske liten, får dagens barn bruke barndomstiden til lek og moro.

Barneoppdragelsen har endret seg mye i løpet av disse tiårene, og ekspertene mener de fleste forandringene er av det gode.

Skulle passe de voksne

- Barneperspektivet er et viktig stikkord når det gjelder forskjeller på barneoppdragelse før og nå. Da dagens oldeforeldre var barn, var man i liten grad opptatt av hvordan det opplevdes fra barnets side å bli behandlet på den ene eller andre måten, sier Ane H. Simonsen.

Hun er spesialrådgiver ved RVTS Øst.

Den gangen var det bidraget til fellesskapet og hva som passet de voksne som var avgjørende i de fleste sammenhenger.

Uferdige vesener

- Når kulturen ikke løftet frem barnets opplevelser, gjorde det det lettere å overse deres opplevelse av krenkende situasjoner og overgrep. Det igjen kan ha gjort det lettere å begå slike overgrep, sier Simonsen.

Hun forteller at barn også ble sett på som uferdige vesener.

Man kunne derfor ikke stole på det de fortalte, og det var lettere at de ikke ble trodd.

Reiser vi nesten 100 år tilbake i tid, var det dessuten helt vanlig at barn jobbet.

- Det at barn måtte jobbe og hadde liten innflytelse, kan jo ikke være bra. Mange drømmer seg nok likevel tilbake til en tid da barns behov sto mindre i fokus enn i dag, og tenker at det var bedre da barn hadde mindre å si, sier hun.

Må ikke skli ut

Dette gammeldagse samfunnet ønsker vi oss nok tross alt ikke for barna våre, men det er ifølge Simonsen grunn til å være oppmerksom på utviklingen vi har hatt siden den gang.

Det er viktig å ikke la det skli helt ut heller.

- Det er grunn til å være bekymret for at dyrkingen av barndommen og barns medinnflytelse gjør at noen voksne tenker at barn ikke skal få motstand og veiledning, men bare følges, sier hun.

Innen utviklingspsykologi er man ifølge Simonsen opptatt av verdien av reparasjon i etterkant av episoder der barn og voksne har misforstått hverandre eller barnet ikke ble møtt.

Denne reparasjonen anses viktig for barnets utvikling.

- Hjerneforskere er enige om at barnehjernen trenger stress i passende mengder for å utvikle motstandskraft mot og tåleevne for stress. Det er samreguleringen av følelser og mentale tilstander som er foreldrenes viktigste oppgave, sier hun.

Her er noen av forandringene som har skjedd siden oldemor var barn:

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!