Vold mot barn

Forbudt å klapse barn

Ørefik, dask på rumpa og knips på fingeren er snart forbudt.

VOLD MOT BARN: Det er forbudt å gi barn en ørefik, og nå blir det heller ikke lov å gi barnet et klaps.

VOLD MOT BARN: Det er forbudt å gi barn en ørefik, og nå blir det heller ikke lov å gi barnet et klaps. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert
PROFESSOR: Stein Erik Ulvund i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forfatter av flere bøker om barn.

PROFESSOR: Stein Erik Ulvund i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forfatter av flere bøker om barn. Foto: FOTO: Universitetets informasjonsavdeling

I stedet for å slå

 • Sett tydelige grenser.
 • Frata barn privilegier, men som en konsekvens av handlinger. Eks: Er regelen at barnet skal ha på hjelp i slalåmbakken, og barnet likevel tar den av, så dra inn heiskortet og reis hjem, i stedet for å true med at barnet ikke får lommepenger, eller lørdagsgodt.
 • Begrens antallet valg til noen få områder. Eks: Legg fram to bukser til barnet om morgen, og be det velge, i stedet for å la det plukke fra klesskapet sitt.
 • Har du problemer med trassige barn, så ha å regler som du klarer å gjennomføre. Maks inntil fem regler.
 • Eks: Regelen om at barnet må spise opp maten er tøvete, særlig dersom foreldrene har forsynt barnet. Hva hvis barnet faktisk er mett? En god regel er derimot at barnet skal sitte ved bordet å spise maten sin.

Kilde: Professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund, og forfatter av en rekker bøker om barn - blant annet Forstå barnet ditt 2- 5 år.

- Om du gir barnet et lite klapps, eller slår det hardt så er det uansett en voldelig handling, sier forfatter av flere bøker om barneoppdragelse og professor i pedagogikk Stein Erik Ulvund ved til klikk. Et nytt forslag til endring av straffeloven legges fram før jul. Da vil det ikke lenger være mulig å tolke loven slik at barn kan klapses.

Hvis du er i tvil, vil det fra da av være forbudt å:

 • Gi dask på rumpa.
 • Ørefik.
 • Klaps på fingrene.
 • Å klype barnet.
 • Å riste barnet.
 • Å dytte barnet.

Greit å holde fast

- Å holde barnet med et fast grep, dersom det slår eller sparker, vil ikke være forbudt - med mindre du holder barnet slik at du påfører det smerte, sier Stein Erik Ulvund. Han mener det tvert imot kan være en lur måte å roe barnet på. Professoren sier det er på høy tid at klaps av barn blir forbudt.

- Å klapse, eller slå barn har ingen positive effekter. De fleste barna blir mer aggressive og trassige av denne typen oppdragelse. Det er maktmisbruk og en nedverdigende måte å behandle barn på, mener Stein Erik Ulvund. Han har skrevet en rekke bøker om barn, blant annet Forstå barnet ditt 2- 5 år.

Han påpeker at foreldre er rollemodeller.

- Hvis foreldre slår, er det et klart signal til barna om at det er greit å slå og bruke vold, påpeker professoren.

- Hva vil en skjerping av loven si for foreldre som bryter den?

- De risikerer å bli straffeforfulgt, og jeg tror det vil ha en allmennpreventiv virkning at det er forbudt å slå. Norge er et flerkulturelt samfunn, og i flere miljøer er det å slå barna mer akseptert enn i andre miljøer, svarer professoren.

Nytt lovforslag

Et nytt forslag til endring av straffeloven legges fram før jul. Da vil det ikke lenger være mulig å tolke loven slik at barn kan klapses. I 1995 sa nemlig Høyesterett at det ikke er straffbart å gi barna sine lettere, oppdragende klaps, dersom det ikke brukes mye kraft, det skjer spontant, og klapset ikke innebærer noen stor krenkelse for barnet.

- Det må være klinkende klart at barn har det samme rettsvernet som voksne i Norge. Og foreldre skal vite at de ikke har noen refselsesrett. Like lite som du kan klapse en voksen kan du klapse til et barn, sier statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen til Dagsavisen.

I tillegg til å styrke barns rettsvern i straffeloven, pågår nå arbeider for å få endret barneloven og forarbeidene der, for å sikre at barneloven ikke kan tolkes på en måte som legitimerer klaps av barn.

Smekk av læreren

- Fysisk avstraffelse er ikke aksepter i vårt samfunn i dag, og det er jeg aldeles enig i, sier Modulf Aukan, som er vara for lederen i Familie- og kulturkomiteen i Stortinget, May Helen Molvær. Han sier det har skjedd store endringer i både norske myndigheter og befolkningens holdninger til fysisk avstraffelse av barn, siden han selv gikk på skolen i 60-årene.

- Da hendte det at læreren kunne gi elevene en smekk over fingeren, sier han.

Han antar at det nye lovforslaget kommer til å gå gjennom i Stortinget.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag