Alle som har små barn, vet at de fort kan bli syke flere ganger i løpet av året, ikke minst det første året i barnehagen.

Mange blir gladelig hjemme, mens andre synes det er vanskelig å være borte fra jobb selv om barna er syke.

Reglene for å få dekket fravær ved sykt barn er klare. Hvis du er arbeidstaker og har omsorg for barn, har du rett til omsorgspenger. Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Hvis du har ett eller to barn har du krav på 10 dager i året. Har du mer enn to barn øker kvoten til 15 dager.

Dette gjelder for hver av foreldrene. Hvis du er alene om omsorgen for barnet så dobles antall dager.

Du har ikke krav på mer fri

Du har rett til å være hjemme når barnet ditt er sykt, eller når den som passer barnet til daglig er sykt, det vil si om en dagmamma er syk eller om en barnehage må stenge på grunn av høyt sykefravær hos de ansatte.

Å følge et barn til lege, sykehus eller lignende, skal tas av den samme kvoten som om barnet var sykt.

Men hva gjør du hvis alle barna har hatt flere runder med sykdom og alle sykedagene er brukt opp?

Sykt barn

HUSK AT BEGGE KAN TA FRI: Lovens regel om 10 dager fri ved sykt barn gjelder for begge foreldrene, slik at dere har 20 dager til sammen. Hvis du er alene om omsorgen for barna, så får du dobbel kvote. © Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Rettigheter ved sykt barn

  • Hvis du er arbeidstaker har du rett på fri når barn du har omsorg for er syke.
  • 10 dager pr kalenderår ved omsorg for ett eller to barn.
  • 15 dager pr kalenderår ved omsorg for flere enn to barn.
  • Retten gjelder til og med det året barnet fyller 12.
  • Hvis du er alene om omsorgen for barnet/barna, så dobles antall dager.
  • Har du kronisk syke eller funksjonshemmede barn så kan du søke NAV om ekstra dager med omsorgspenger.
  • Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å betale lønnen din når du er hjemme med sykt barn.
  • Du kan bruke egenmelding i inntil tre dager, så må du ha legeerklæring.
  • Hvis du/dere har brukt opp alle sykedagene ett år, så har du ikke krav på flere dager fri.
  • Det er i stor grad opp til arbeidsgiver hva du da må gjøre. Du kan måtte ta fri uten lønn, bruke avspasering, ta ut feriedager, få lov til å jobbe hjemmefra eller ta igjen jobben på kveldstid. Eventuelt kan arbeidsgiver velge å gi deg fri med lønn, men dette er ikke noe du har krav på.

Kilder: Nav, advokat Henning M. Heitmann i Steenstrup Stordrange.

Juridisk sett er dette klart - du har ikke krav på flere dager fri enn det som er fastsatt i loven.

- Du har ikke krav på mer fri enn disse 10 dagene, eventuelt 15 hvis du har mange barn. Normalt sett vil du måtte søke arbeidsgiver om permisjon uten lønn, sier advokat Henning M. Heitmann i Steensrup Stordrange til foreldre.no.

Husk at begge foreldrene har krav på fri

Du har ikke engang krav på fri uten lønn, men hvis barna ligger hjemme og du ikke har noe alternativ, så trenger du ikke frykte for jobben din.

- Det vil ikke være oppsigelsesgrunn om du er borte mer enn de fastsatte dagene, gitt at du har informert arbeidsgiver om at barna er syke og at du har strukket deg så langt du kan for å minimere belastningen for virksomheten, sier Heitmann, som har arbeidsrett som sitt spesialfelt.

Han minner om at begge foreldrene har rett til disse dagene, slik at det er 20 dager per år ved ett eller to barn, og 30 dager ved flere enn to barn.

- Man kan jo også alternativt ordne med barnevakt, enten besteforeldre eller leie inn en barnevakt hvis det er vanskelig å være mer borte fra arbeidet. Arbeidsgiver kan selvsagt velge å gi arbeidstaker flere fridager eller permisjon med lønn, men det er ikke noe man har krav på, sier Heitmann.

Ingen fast praksis i kommunene

Nav bekrefter advokatens svar og forteller at arbeidsgiver kun er forpliktet til å betale lønn for 10/15 dager.

Hvis man har brukt opp omsorgsdagene, mener Nav at man bør prøve å finne en løsning sammen med sin arbeidsgiver.

Hva du i praksis kan få lov til av arbeidsgiver, vil variere stort.

KS er Norges største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, alle norske kommuner er medlem. De har ingen fast praksis på hva man skal gjøre ved ekstra mye fravær ved syke barn.

- Det er ikke utarbeidet noen felles retningslinjer for dette for kommunesektoren. Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver hvordan de håndterer dette, sier Kjell Erik Saure, pressekontakt i KS, kommunenes sentralforbund, som er arbeidsgiveren i de fleste norske kommuner.

Ikke greit å bruke dine sykedager

Thor Simonsen er direktør for HR i Manpower. Han advarer mot å benytte egenmelding for seg selv når barna er syke.

- Man kan ikke og skal ikke benytte egne sykedager i slike situasjoner. Det vil være en mellomting mellom bedrageri og underslag overfor sin arbeidsgiver, sier Simonsen til foreldre.no.

Han sier den enkelte selv må ta ansvar for å finne løsninger hvis man har brukt opp rettighetene.

Mulige løsninger er å ta seg ulønnet fri, benytte feriedager eller avspasere.

- Det er nok ulik praksis i norsk arbeidsliv på dette området, men de fleste praktiserer nok reglene slik de er tenkt fra lovgivers side. Noen arbeidsgivere er sikkert mer fleksible, særlig overfor arbeidstakere som selv utviser fleksibilitet når arbeidsgiveren ønsker det, og da kanskje særlig for arbeidstakere som kan gjøre deler av jobben sin hjemmefra, spredd utover flere av døgnets timer enn den ordinære arbeidstiden, sier Simonsen.

Sykt barn

TRENGER TRØST: Mange sliter med samvittigheten når barnet hjemme trenger pass og trøst, mens arbeidsgiver trenger deg på jobb. © Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Fleksibelt arbeid hjelper

LO har ingen mening om denne problemstillingen og mener den løses på hver enkelt arbeidsplass.

diskusjonsforumet til foreldre.no er dette en hyppig debattert problemstilling.

Mange løser floken ved å ta noen timer fri hver og jobbe det inn igjen på kveldstid. Noen melder om forståelsesfulle arbeidsgivere, mens andre ringer og sier de selv er syke, dersom barnas sykedager er oppbrukt.

NHO representerer bedrifter med til sammen mer enn 540.000 arbeidsplasser. De opplyser at de har inntrykk av at fravær ved sykt barn løses greit på de fleste arbeidsplasser. Mange har i dag fleksible jobber hvor man kan ta igjen arbeidet senere, jobbe på kveldstid eller få gjort en del hjemmefra.

Ekstra dager for kronisk syke

Det er arbeidsgiveren som har ansvar for å betale deg de dagene du er hjemme med sykt barn. Du kan bruke egenmelding i tre dager, men hvis barnet er sykt i flere dager, må du fra og med den fjerde dagen dokumentere sykdommen med en legeerklæring.

Denne problemstillingen gjelder de som har barn uten spesielle sykdommer.

Hvis man har omsorg for barn som har vært innlagt på helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk på sykehus, er det en mulighet å søke om pleiepenger, opplyser NAV.

De som har kronisk syke barn eller funksjonshemmede barn kan i tillegg få ti dager ekstra per barn, dette må godkjennes av NAV.

For kronisk syke eller funksjonshemmede barn, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!