Har du opplevd at seksåringen gnisser tenner om natten? Tanngnissing er nært knyttet til stress og psykisk anspenthet. Men i motsetning til hos voksne, er tanngnissing hos barn helt normalt - og nødvendig.

- Det er vanlig at barn gnisser tenner, spesielt i slutten av melketannfasen og i begynnelsen av perioden med nye tenner. Tanngnissing høres jo godt, og mange foreldre blir bekymret når barnet gnisser tenner i søvne. Men det er ingen grunn til bekymring, mener Tomas Magnusson, professor i oral helsevitenskap og spesialist i klinisk bittfysiologi ved Högskolan i Jönköping.

Opphører spontant

Han forteller at studier har vist at det ikke er noen sammenheng mellom tanngnissing som barn og tanngnissing som voksne. Faktisk er det slik at tanngnissing er bra når barna mister melketennene, og som regel slutter barna å skjære tenner når de permanente seksårsjekslene kommer.

Følg debatten i vårt forum Dinbaby: Det høres ut som om hun kommer til å gnisse tennene i stykker. Noen tips?

- Foreldre kan ta det helt med ro og ha is i magen. Hvis tanngnissingen fortsetter i 14-15 årsalderen er det derimot lurt å følge med på utviklingen og eventuelt starte behandling med tannskinne, sier professoren til Foreldre & Barn.

Tannslitasje er helt normalt, og alle voksne gnisser tenner i blant, gjerne i perioden om natten da søvnen går fra dyp til lettere fase. Voksne som gnisser mye sover derfor lett, noe som tyder på et dårlig søvnmønster. Det er derfor tanngnissing kobles mot stress.

- På dagtid er det ingen friske mennesker som gnisser tenner, men mange voksne sliter med stramme kjeveledd på grunn av tannpressing. Dette er også et tegn på stress, sier Tomas Magnusson.

Melketennene kan slites ned

Tove Wigen, postdoktor ved institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo, er enig i at tanngnissing hos barn er vanlig. Barnet slutter ofte med det selv etter en tid, gjerne i forbindelse med at de nye tennene bryter frem.

- Det kan høres ille ut, men er helt ufarlig. Så lenge barnet har melketenner er det liten grunn til å bekymre seg for at barnet skjærer tenner, og vi gjør sjelden noe med det. Skulle vanen med å skjære tenner vedvare, eller starte når barnet har fått de permanente tennene bør tannlegen finne årsak til at barnet skjærer tenner. Da kan vi sette inn tiltak for å begrense slitasje på de nye tennene, sier Tove Wigen til Foreldre & Barn.

Hun forteller at hos barn som ofte skjærer tenner, kan melketennene være helt nedslitte før de felles.

tanngnissing,stress,felle tenner,barn

NYE TENNER: Tanngnissing kan oppstå når barn får nye tenner og tannstillingen skal tilpasses. © Foto: Thinkstock

Bruxisme og tannslitasje

  • Bruxisme hos voksne under søvn betraktes som søvnforstyrrelse
  • Tanngnissing hos barn under søvn er normalt og avtar spontant
  • Tannslitasje er i de fleste tilfeller en langsom prosess
  • Ved omfattende tannslitasje er det ofte flere faktorer som er årsak
  • Behandling består her i å beskytte tennene med individuelt tilpassede bittskinner

Kilde: Tomas Magnusson, Professor i oral helsevetenskap/ Tandläkartidningen

Større konsekvens for voksne

- Konsekvensen av tanngnissing hos voksne er nok større enn hos barn, da det permanente tannsettet skal vare livet ut. Når det gjelder tilstanden bruxisme, er dette nesten utelukkende en diagnose som stilles for voksne, sier Kjetil Nilsen Kaland, fagleder hos Colosseum i Stavanger.

Han forklarer at mange barn skjærer tenner om natten i oppveksten. Hvor ofte og hvor alvorlig tanngnissingen er vil variere fra barn til barn.

- Jeg er i hovedsak enig i at tanngnissing kan ha med tannfelling å gjøre, men såvidt meg bekjent er det ikke gjort noe forskning på sammenhengen mellom tanngnissing hos barn og voksne. Jeg er heller ikke helt enig i at tanngnissingen opphører spontant, da det i stor grad også forekommer tanngnissing hos voksne. Lydene og slitasjen forsvinner naturlig nok når melketennene felles, men det sees jo også tanngnissing hos unge voksne, og det vil være nærliggende å tro at dette er noe de drar med seg fra barndommen, sier tannlegen til Foreldre & Barn.

Han mener det er fornuftig å undersøke tannstillingen til barnet da det kan være bittfeil som forårsaker gnissingen.

- Du vil kunne merke det på gnisselyder og du kan se slitasjespor på barnets tenner. Tannskjæring skader tannsubstansen, og kan føre til tap av feste rundt tennene, sier Kjetil Nilsen Kaland til Foreldre & Barn.

Ifølge tannlegen er det vanskelig å si noe om årsakssammenhengen når det kommer til tanngnissing, da forskningen på feltet er mangelfull.

- Noen mener dette skyldes stress og dårlig søvnmønster, men så kommer det evinnelige spørsmålet om hva som kom først: høna eller egget? Det som er sikkert er at gnissing fører til dårlig søvn, og at dårlig søvn fører til økt gnissing. I mine øyne har gnissing mye med tannstilling og bittforhold å gjøre, sier Kjetil Nilsen Kaland.

Nattlig tannskjæring

  • Forekommer hos ca. 15 prosent av barn og 2-5 prosent av yngre voksne.
  • Pasienten skjærer oftest tenner i søvnstadium 2, men det forekommer i alle søvnstadier.
  • Sees i relasjon til stress eller psykisk anspenthet.
  • Kan føre til sliting av tennene og plager i kjeveledd. Behandlingen retter seg dels mot stress og dels mot å beskytte tennene om natten.

Kilde: Søvnspesialisten

Kjeveleddsdysfunksjon rammer barn

Han forklarer at feil størrelsesforhold mellom kjevene fører til noe tannleger kaller tvangsføring. I søvne vil vi gjerne motvirke denne unaturlige posisjonen til underkjeven, noe som kan føre til gnissing.

Et annet resultat av dette kan være tilstanden TMD, eller kjeveleddsdysfunksjon, som også kan ramme barn ned i 4-5 årsalder, sier tannlegen.

- Mitt råd er å kontakte tannlege for å søke råd. Dersom din tannlege ikke har kunnskap om gnissing/TMD, bør du søke råd hos noen som har det. Be gjerne også om en kjeveortopedisk konsultasjon for tidlig å kunne kartlegge om det er behov for kjeveortopedisk behandling, sier Kjetil Nilsen Kaland.

- Tanngnissing hos barn som sover er ikke uvanlig, og det kan bli slitasje på tannoverflaten. Det er sjelden det blir gjort tiltak hos små barn, men isåfall er det individuell skinne er aktuelt. Stress kan være en av årsakene til at barn gnisser tenner, sier Hilde Aga, leder av Norsk Tannpleierforening til Foreldre & Barn.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!