- Jeg tror samsoving er blitt en trend, flere samsover i dag enn tidligere. For mange foreldre oppleves det som naturlig, riktig og at man har bedre kontroll og nærhet med barnet.

Det sier Trine Giving Kalstad, fagsjef hos Landsforeningen uventet barnedød (LUB).

Samsoving betyr at babyen sover i foreldresengen sammen med én eller begge foreldrene.

En rekke studier har konkludert med at samsoving kan øke risikoen for krybbedød, men ifølge Giving Kalstad samsvarer ikke dette med en norsk studie fra 2005:

- Studien viste at 32 prosent samsov i kontrollgruppen. Det var ikke større forekomst av samsoving blant krybbedøde enn i kontrollgruppen. Disse studiene er gamle, og vi antar at enda flere samsover nå enn da, sier Giving Kalstad.

Studien viser blant annet at der hvor det har skjedd et krybbedødsfall i en samsovingssituasjon, har én eller flere av de kjente risikofaktorene som røyking, soving på sofa, i smal seng eller foreldres bruk av sløvende medikamenter vært til stede.

- Det er mye fint med samsoving, og vi støtter det så lenge det gjøres trygt. Det er viktig å understreke at selv om samsoving har økt, skjer krybbedød fryktelig sjelden, sier hun.

Trygg samsoving

For at samsoving skal være trygt for babyen, er det noen viktige faktorer som må være på plass, ifølge Giving Kalstad:

 • Foreldrene kan ikke røyke og ikke være påvirket av alkohol, rusmidler eller andre sløvende medikamenter.
 • Babyen skal bruke en liten og lett barnedyne.
 • Babyen skal ikke ligge i mageleie eller med ansiktet tildekket.
 • Det skal være godt og luftig i sengen, barnet skal ha gode pustemuligheter.
 • Sengen skal være bred og ha god plass.
 • Barnet skal ikke kunne trille ut eller falle ned i en sprekk i midten av sengen.
 • Madrassen skal være fast og ren.

Nina Misvær er helsesøster og førstelektor ved Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun mener det er viktig at foreldre som ønsker å samsove med babyen passer på at barnet ikke blir overopphetet og har nok plass og luft rundt seg.

- Hvis man absolutt vil samsove, så er det viktigste å passe på å unngå overoppheting. Babyen bør sove med egen dyne, og ikke under dynen til en varm barselkvinne, sier hun.

8 punkter for trygg samsoving

Trygg samsoving forutsetter at følgende punkter følges:

 1. Foreldrene kan ikke røyke eller snuse, og mor har ikke røyket i svangerskapet.
 2. Foreldrene er ikke påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter.
 3. Foreldresengen er bred nok slik at barnet får god plass, og kan ikke dette ut eller falle ned i en sprekk.
 4. Barnet har egen, liten og lett barnedyne.
 5. Madrassen er fast.
 6. Foreldrene og barnet er friske.
 7. Det er luftig og passe varmt der barnet sover.
 8. Barnet skal alltid legges til å sove på ryggen.

Kilde: Landsforeningen uventet barnedød

Misvær foreslår også at mødre i stedet for å amme liggende i sengen slik at man kanskje sovner med babyen under dynen, heller setter seg ordentlig opp i sengen eller på sengekanten og ammer.

- En annen trygg måte å samsove med babyen på, er å koble babysengen til egen seng slik at babyen sover ved siden av foreldrene, eller at man har vuggen til babyen helt inntil egen seng, sier hun.

Misvær mener at det aller viktigste er å ha fokus på å ha det trygt og godt og luftig rundt barnet.

- Er foreldre sanseløse av tretthet, er det tryggest å ikke ha barnet i foreldresengen. Og når det gjelder sprinkelsengen skal vi heller ikke la oss lure av ulike produsenter til å tro at man skal ha alt mulig oppi sengen for å lage det lunt. Det skal ikke være for trangt for babyen, understreker hun.

Fordeler ved samsoving

Ifølge både Misvær og Giving Kalstad er det flere fordeler med samsoving, dersom det gjøres riktig.

- Mor og barn får god og nær kontakt, noe som igjen stimulerer til amming. Flere studier viser at barn som samsover ammes mer, og amming bidrar til forebygging av krybbedød, sier Giving Kalstad.

Misvær mener at mor og barn blir kjent med hverandre, og at det er en gradvis overgang fra livmor til verden utenfor.

- Mange foreldre nyter å ha den varme barnekroppen inntil seg, sier hun.

Kan føre til dårligere søvn

Men selv om fordelene med samsoving er tydelig til stede, er det svært viktig å være oppmerksom på risikoen.

- Det tryggeste stedet barnet sover er i egen seng på foreldrenes soverom. Men man kan godt samsove i foreldresengen så lenge det er trygt og man følger rådene. Dersom man velger å samsove selv om noen av risikofaktorene til stede, kan det være farlig, sier Giving Kalstad.

Misvær forteller at enkelte opplever at samsoving gir dårligere og mer urolig søvn.

- Jeg er ikke nødvendigvis negativ til samsoving, men jeg ser at dette kan føre til problemer når det gjelder både foreldres og barns søvn på sikt. Dette kommer også frem i den norske Mor- og barnundersøkelsen, sier hun.

Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet er gjennomført av blant andre Mari Hysing, psykolog og spesialist i nevropsykologi ved Universitetet i Bergen, og viser at hyppig våkning hos babyer fra 6 til 18 måneder assosieres med samsoving. Det anbefales derfor at foreldre reduserer eller avslutter samsoving etter seks måneder for å bedre søvnen.

Misvær er enig i anbefalingen.

- Ved seks måneders alder, når barnet får fast føde og ikke lenger er avhengig av nattmåltid, kan man gjøre noe med samsovingen ved å for eksempel redusere amming om natten, og lære barnet å sovne av seg selv og sove i egen seng. Det er viktig at barnet lærer å sovne av seg selv, slik at det sovner igjen om natten også om det våkner, sier hun.

- Lær barnet gode søvnvaner

Misvær mener det er viktig å lære barnet gode søvnvaner tidlig. Gode søvnvaner er like viktig som et sunt kosthold. 

- Det er normalt at det tar 20-30 minutter før barna sovner om kvelden. Barn protesterer ofte mot å legge seg, særlig når de er overtrøtte, og da sover de gjerne også kortere og dårligere. Jo mer vi sover, desto bedre sover vi. Søvn avler søvn, sier hun.

En annen fordel ved å kutte ut samsovingen relativt tidlig, er ifølge Misvær at barnet kan overnatte hos besteforeldre eller annen familie, ettersom barnet da ikke er avhengig av foreldrene for å sovne, slik samsoving gjerne kan føre til.

- Dersom du syns dette er vanskelig, er det viktig å ta det opp på helsestasjonen og snakke med helsesøster for å få individuelle råd. Jeg anbefaler varmt at foreldre diskuterer dette om de er usikre, råder hun.

Les hele saken