O: Openness (Åpenhet)

Intellektuell nysgjerrighet eller realisme?

Publisert Oppdatert

Et sterkt fantasiliv, estetisk sensitivitet, oppmerksomhet på indre følelser, forkjærlighet for nyhet og variasjon fremfor rutine, intellektuell nysgjerrighet har ofte stått sentralt i personlighetspsykologien, men at disse henger i hop og definerer et bredt personlighetsdomene, er nytt.

Åpne individer (høy O) er søkende og nysgjerrige både innover, mot sitt indre liv, og utover mot den ytre verden. De har et "rikt" fantasi- og opplevelsesliv. De liker nye ideer og ukonvensjonelle verdier og de er mer oppmerksomme på både positive og negative emosjoner enn mer lukkete mennesker.

Åpenhet er det eneste av domenene som henger litt sammen med utdannelse, intelligens og kreativitet. Selv om det er en slik sammenheng regnes intelligens og kreativitet ikke som personlighetstrekk.

Individer som skårer lavt på O er tilbøyelige til å være konvensjonelle og konservative. De foretrekker det vanlige og tilvendte fremfor det nye og ukjente. "Jordnærhet" er en positiv beskrivelse av lav O, som ikke nødvendigvis betyr fiendtlig intoleranse eller autoritær aggresjon.

Eksempler på O-faktorer:

  • Jeg har mange ideer
  • Jeg forstår ting raskt
  • Jeg har et rikt ordforråd
  • Jeg har god fantasi
  • Jeg har smarte ideer
  • Jeg reflekterer over ting
  • Jeg bruker vanskelige ord
  • Jeg er ikke interessert i abstrakte tankeeksperiment (reversert)
  • Jeg har ikke god fantasi (reversert)
  • Jeg synes det er vanskelig å forstå abstrakte tankeesperiment (reversert)

O-fasettene:

Åpenhet har også vært beskrevet som "åpenhet for erfaringer". O-fasettene betegner ulike erfaringsområder som personer kan være åpne for.

O1: Fantasi (Fantasy): Individer som er åpne for fantasier har et aktivt og livlig forestillings- og fantasiliv. De dagdrømmer ikke for å flykte unna realiteter, men for å skape seg en interessant indre verden. De utbroderer og utvikler sine fantasier og skaper med det et rikere og mer kreativt liv. De som skårer lavt er mer prosaiske og foretrekker å konsentrere seg om det praktiske og nærliggende.

O2: Estetikk (Aesthetics). De som skårer høyt verdsetter kunst og skjønnhet. De blir grepet av poesi, musikk og annen kunst. De behøver ikke ha kunstnerisk talent eller "god smak", men deres kunstneriske interesse fører gjerne til at de får bredere kunnskaper om kunst enn folk flest. De som skårer lavt er relativt likegyldige i forhold til kunst og skjønnhet.

O3: Følelser (Feelings). Åpenhet for følelser betyr at man er klar over følelsene sine og verdsetter dem som en viktig del av livet. De som skårer høyt opplever dype og differensierte emosjonelle tilstander, og opplever dermed både gode og vonde følelser sterkere enn andre: De er såkalte følelsesmennesker. De som skårer lavt er mer "avkortet" i følelsene og ser ikke på dem som noe viktig.

O4: Handlinger (Actions). Denne formen for åpenhet dreier seg om å gjøre noe nytt, dra til nye steder, prøve ny mat, nye hobbier og lignende. De som skårer høyt foretrekker nyhet og variasjon fremfor det tilvante og rutinepregete. De som skårer lavt har vansker med forandring og foretrekker å holde seg til det velprøvde.

O5: Ideer (Ideas). Denne fasetten handler om intellektuell nysgjerrighet og interesse for å tenke igjennom og forfølge nye og ukonvensjonelle ideer. De som skårer høyt er gjerne interessert i filosofi og teori, og liker å løse tankenøtter. De som skårer lavt er lite opptatt av nye ideer: Når de er intelligente bruker de sin intelligens på sterkt avgrensete områder.

O6: Verdier (Values). Denne fasetten står for en tilbøyelighet til å være åpen for og å analysere sosiale, politiske og religiøse verdier. De som skårer lavt er tilbøyelige til å akseptere autoriteter og tradisjoner og er generelt konservative, uansett hvilket politisk parti de stemmer på. Åpenhet er det motsatte av dogmatisme.

Kilder: FFM - Femfaktormodellen av Hilmar Nordvik, Wikipedia (eng)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning