KRABBING

© Foto: iStockphoto

Derfor er noen barn senere enn andre

Det kan være flere grunner til at noen babyer er sent ute med å sitte, krabbe og gå.

  • Det kan skyldes den genetiske arven. Kanskje var barnets mamma, pappa, tante eller en annen slektning også sent ute med å gå?
  • Barnet har ikke fått tilstrekkelig med treningsmuligheter. Kanskje har barnet sittet for mye i ro, eller blitt båret rundt hele dagen? Det er viktig at barnet får ligge på gulvet og jobbe.
  • Det kan skyldes KISS, en feilstilling i de øvre nakkeleddene. KISS er et samlebegrep for mange symptomer hvor årsaken kan være en nakkelåsning eller nakkeblokkering, som påvirker eller hemmer barnets utvikling. God nakkefunksjon er grunnleggende for barnets generelle utvikling, koordinasjon og integrering av sanseinntrykk. KISS utløses gjerne under vanskelige fødsler - for eksempel ved bruk av tang, vakuum, keisersnitt osv.
  • Barnet kan ha en assymmetrisk kropp.

Når er det grunn til bekymring

  • Det finnes tidsperioder som man regner som normale for når friske babyer vil mestre ulike ting. Rundt 4-6 måneders alder er det vanlig at de kan rulle rundt. Ved 9-10 måneders alder kan babyen gjerne krabbe på alle fire. Babyen lærer gjerne å gå når han eller hun er mellom 9-18 måneder.
  • Som en regel kan man si at hvis barnet er to måneder over den grensen man har satt for normal utvikling, er det grunn til å være obs, ifølge fysioterapeut Ute Imhof.
  • Man må også se på barnets motorikk ellers. Kan det gripe med hendene? Ta føttene opp mot ansiktet? En baby skal kunne rulle til begge sider og bevege seg og snu hodet til alle sider. Ruller babyen konsekvent bare til den ene siden, kan det skyldes en fysisk feiltilstand eller låsning i virvelsøylen, oftest i de øvre nakkeledd. De skal også bruke begge hendene til å gripe, uten at de foretrekker høyre eller venstre hånd det første året.
  • Rumpeaking er heller ikke bra, ifølge fysioterapeuten. Det er ikke normalt at babyen ikke vil krabbe, og det kan være tegn på at noe er galt med virvelsøylen, sier Imhof.

Når de andre babyene i barselgruppen lærer seg å rulle rundt, sitte og krabbe, vil de fleste foreldre forsøke å tenke at det ikke gjør noe at ens egen baby ikke er like tidlig ute.

Men ofte kan man ikke la være å sammenligne, og kanskje føle seg urolig og litt mislykket om det er ens egen baby som kommer "dårligst" ut?

Kvaliteten viktigst

Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi ved Barnas fysioterapeut, er opptatt av at foreldre ikke må bli unødig urolige om de har en baby som bruker noe tid på å lære å sitte, krabbe og gå.

Tvert i mot kan det faktisk være bedre for barnets utvikling at ting ikke skjer for fort, mener hun.

- Det er kvaliteten som teller. Lærer barnet å gå for tidlig, går det ut over denne. Et barn som løper av gårde med en Briovogn eller gåstol foran seg, går ofte bare på tå og har ikke en god nok fotavvikling, hun eller han beveger ikke foten ordentlig under et steg, sier fysioterapeuten.

Gåstol er ikke til hjelp

Gåstolen kompenserer nemlig for den balansetreningen, styrken og stabiliteten som babyen utvikler ved å lære å finne ut av det å gå, mener Imhof.

- Det ser ut som om barnet kan gå, fordi de plutselig klarer det ved hjelp av støtte og fart, mens de i realiteten bare kompenserer for at de ikke har kommet langt nok i sin fysiske kontroll av kroppen.

Tempoet går da på bekostning av kvaliteten, og barna har ofte en tendens til å bare gå på tærne, eller de klarer ikke å gå sakte, fordi det krever en kroppsbeherskelse og balanse som de mangler.

Foreldre & Barn har tidligere skrevet om at mange gåstoler for barn ikke klarer kravene til sikkerhet.

Ifølge Imhof er det ofte disse barna som kan få diagnosen hyperaktive senere, fordi de aldri lærer å bruke kroppen i et rolig tempo.

- Om man ikke jobber godt nok med balansen, kan det resultere i at barnet hovedsakelig bare kan bevege seg i full fart. Han eller hun klarer ikke å bevege seg sakte. Det kan se ut som et hyperaktivt barn, eller et barn med for høyt aktivitetsnivå, forklarer fysioterapeuten.

Kan ikke fremskynde utviklingen

At babyen lære seg å sitte og gå selv er viktige milepæler for foreldrene. Men uansett hvor lyst du har til at babyen din skal opp på to bein, er det lite hensiktsmessig å fremskynde utviklingen.

Selvsagt er barnets fysiske utvikling avhengig av at barnet er aktivt og bruker kroppen sin på ulike måter. Men er ikke nervesystemet og balansesystemet klart, vil ikke babyen kunne gå, uansett hvor mye du trener, ifølge Imhof.

Alt mellom 9-18 måneder er normalt. De aller fleste tar sine første skritt en gang mellom 12 og 15 måneder.

Må ha styrke og stabilitet

Mona Kajanus, fysioterapeut ved St.Hanshaugen helsestajon i Oslo har tidligere forklart for DinBaby hva som skal til for at babyer lærer å gå.

- Babyer må ha styrke, kontroll og stabilitet i hoftene. I tillegg må de ha kontroll på nakken for å justere balansen. De må også ha innarbeidet koordinasjon med annenhver arm og bein. Dette er det samme bevegelsesmønsteret de lærer seg når de krabber eller åler seg framover på gulvet, sier Kajanus.

Går med armene opp

Først vil barn gå med armene opp for å få bedre balanse. De går i stakkato takt, og bruker alle krefter og all konsentrasjon på å gå. Etter hvert kan de ta armene ned.

Da oppdager de at de kan ta med leker fra sted til sted, en kunst de ikke kunne når de krabbet.

Tærne til nybegynnere peker også ofte i mange rare retninger, men dette retter seg ut når de får bedre kontroll på gangen.

- At barn har ulikt tempo for når de slipper seg handler kanskje mest om at motorisk læring er individuelt. Noen kaster seg ut i nye utfordringer, noen øver mye og andre vil være helt sikre på at de mestrer noe før de prøver noe nytt, sier Mona Kajanus.

"Trening" kan gi motsatt effekt

Men det er ikke slik at babyen går tidligere hvis du går mye rundt og leier babyen i hendene og «øver». Det kan tvert i mot ha motsatt effekt, ifølge fysioterapeut Ute Imhof.

- Det eneste du kan gjøre, er å tilrettelegge slik at barnet får trent balansemuskulaturen, sier hun.

Øver du mye på å gå med barnet, går det glipp av den viktige balansetreningen.

La babyen få øve selv

Babyen trener nemlig som bare rakkeren på disse tingene det første året, helt på egen hånd.

- Gi barnet rom og muligheter til å bruke kroppen sin og utforske omverdenen. La for eksempel barnet få lov til å være på gulvet, på ulike typer underlag, både på rygg og magen (når det er våkent). La barnet få utforske forskjellige typer gjenstander, sier fysioterapeuten.

Krabbing er styrketrening

En annen grunn til at det ikke haster med å være førstemann ute med å gå, er at det er svært verdifullt med en lang krabbeperiode.

Det gir babyen viktig styrketrening for mage og rygg, god core-trening, som det drar nytte av resten av livet.

- Jo lenger barnet krabber, desto bedre holdning og balanse vil det få senere i livet. Det haster ikke med å lære å gå, mener Imhof.

10 tips til småbarnsforeldre

Du trenger ikke gå til innkjøp av masse dyrt utstyr for å stimulere babyens fysiske utvikling. Det alminnelige hjemmemiljøet har mer enn nok utfordringer for barnet.

1. Sørg for at babyen får ligge på forskjellige typer underlag, og ikke bare flatt på et teppe eller en matte. La det få øve seg på en sofapute eller flytemadrass, det du har tilgengelig.

2. Gi barnet rom til å mestre og jobbe på egen hånd. Ikke ligg i forkant og ta bort hindringer eller legg alt til rette hele tiden. Babyen trenger utfordringer.

3. La barnet få ligge på magen når han eller hun er våken. Og ikke bare ti minutter, men mange ganger i løpet av en dag.

4. Pass på at barnet har ting å undersøke og leke med.

5. Når babyen er 5-6 måneder kan dere «herje» med babyen og leke typiske pappaleker som fly i luften, henge opp ned, hipse opp i luften og så videre. Hvis barnet ikke liker dette, eller synes det er skremmende, kan det være noe i veien.

6. Lek med barnet. Det finnes ingenting som stimulerer utviklingen mer enn sosial kontakt.

7. Oppmuntre gjerne barnet, men press det ikke til å prestere. Det er viktig å bruke god tid, og gjentakelser gir det beste læringsgrunnlaget.

8. Vis barnet hva man kan gjøre med ulike ting og vis barnet nye bevegelser.

9. Vær sammen med andre barn. Barn hermer mye etter hverandre og er den beste inspirasjonskilden.

10. Ha tålmodighet. Barn må få gjøre ting i sitt eget tempo.

Kilder: Fysioterapeut Ute Imhof / Vi Föräldrar

Les også:

Dette skjer i løpet av barnets første leveår

Babysvømming gir babyen bedre balanse

Dette skal barnet kunne

Slik bærer du barnet

Les hele saken