Det har ikke blitt gjort vitenskapelige undersøkelser verken på om homøopati, akupunktur eller fotsoneterapi hjelper

kolikk og barn

ALTERNATIV BEHANDLING: Det er uenighet om akupunktur og kiripraktikk virker mot kolikk eller ikke. © FOTO: Colourbox

Gråter det nyfødte barnet ditt intenst og utrøstelig i mer enn tre timer i døgnet, oftere enn tre dager i uken, og dette har pågått en stund, snakker vi trolig om kolikk.

-Dette kan ramme alle babyer, både friske fullborne barn og de som er for tidlige fødte, forklarer seksjonsoverlege ved barneavdelingen på Haukeland sykehus, Edda Olafsdottir. Man vet faktisk ikke hva som er årsaken til disse magesmertene, som ofte opptrer i barnets andre leveuke og varer til 3-4 måneders alderen. Før trodde man at kolikkbarna var blitt overstimulert og at de derfor trengte mest mulig fred og ro, og ikke burde bysses og bæres. I dag går teoriene ut på at det er forstyrrelser i mage og tarmsystemet, som utløser kolikk. Mange foreldre forteller at barna har mye luft i magen og også studier støtter opp om dette.

Les også: Babymassasje mot kolikk

-Kiropraktor funker ikke

-Man har også fundert på om barna kommer inn i en slags tilstand, der de ikke klarer å slutte å gråte på grunn av umoden hjerne. At magesmertene satte i gang gråten, men at barnet bare fortsetter skriketoktene, forklarer Olafsdottir. Hun har forsket på om kolikk kan kureres av kiropraktorbehandling. Resultatet var nedslående.

-Det var ingen forskjell å spore hos de som fikk behandling av kiropraktor og kontrollgruppen som ikke ble behandlet, sier Olafsdottir. Hun mener det er viktig å oppsøke helsestasjonen tidlig, hvis du er bekymret for at barnet ditt ikke har det bra. På helsestasjonen kan man veie barnet og finne ut om det får nok mat og legen kan undersøke barnet for å utelukke at det kan ligge andre ting bak smertene.

Les også: Vondt i magen

Tåler ikke melk

En fjerdedel av kolikkbarna reagerer på kumelk, og blir bedre hvis mor holder seg unna melkeprodukter. For babyer som får flaske, bør man bytte ut melkeerstatningen med produkter som ikke inneholder kumelk.

-I løpet av en uke vil man se resultater, sier Olafsdottir. Men for de aller fleste, vil det altså ikke hjelpe å kutte ut melkeprodukter.

Les også: Matvarereaksjoner

Sukker mot smertene

Det aller beste rådet er å bruke sukkervann som smertelindring. Det finnes to ulike blandinger, men man bør alltid starte med den svakeste. Da blander du 1 spiseskje sukker i 1 dl oppkokt vann. Barnet kan få 1-2 ml av sukkervannet når smertene er store. Hjelper ikke den blandingen, kan man doble sukkerdosen.

-Jeg har stor forståelse for at foreldre blir desperate, sier Olafsdottir, som selv har hatt barn med kolikk. Å bære og vugge barnet og også kjøre bil, kan være andre ting som hjelper.

-Hva med alternativ behandling?

-Det har ikke blitt gjort vitenskapelige undersøkelser verken på om homøopati, akupunktur eller fotsoneterapi hjelper, sier Olafsdottir.

kolikk og barn

KUMELK: En fjerdedel av kolikkbarna blir bede hvis mor slutter å drikke melk. © FOTO: Colourbox

Bra av nålestikk

Men Ståle Bakstad, som er fysioterapeut og akupunktør i Ålesund, er ikke i tvil. Han vet at det i alle fall hjelper med akupunktur. Selv fører han liste over kolikkbarna han behandler. Av 96 barn, har 80 av barna blitt betydelig bedre eller helt bra.

-Jeg har behandlet et par sett med tvillinger, og når de ble bra, fikk jeg blomster, ler Bakstad. For mange av foreldrene som kommer til ham, er så slitne at de nesten segner om. De aller fleste barna behandler Bakstad med nåler. I motsetning til voksne, skal ikke babyen ligge med nålene i kroppen en stund. For de minste er det nok med bare et kjapt stikk, som knapt nok merkes.

-Men legene etterlyser forskningsresultater?

-Jeg mener det er legene som ikke er oppdaterte. Det finnes hyllemeter på hyllemeter av undersøkelser som viser at akupunktur hjelper. Men det er vanskelig å gjøre det på en vitenskapelig måte, sier Bakstad. Han viser også til at millioner av kinesere har brukt akupunktur i tusenvis av år, blant annet mot kolikk.

-Hvor mange behandlinger må til?

-Det kan være mellom tre og seks ganger, ut i fra det jeg erfarer, sier Bakstad. Reaksjonen pleier å komme allerede etter første behandling. Da kan barnet enten bli rolige den kvelden eller det kan bli verre. Dette er bare tegn på at det har startet en prosess i kroppen. Etter hvert vil sirkulasjonen i kroppen bli bedre, og tarmsystemet blir normalisert.

Les også: Over halvparten legges for sent

Kolikk og barn

SKRIK: Foreldre som opplever kolikk føler seg ofte maktesløse fordi vanlig trøst ikke hjelper. © FOTO: Colourbox

Les hele saken