Fakta fra undersøkelsen:

¤ Undersøkelsen fra 2010 tok for seg sammenhengen mellom antall tidligere fødsler og utvikling av smerter over både fremre og begge bakre bekkenledd, definert som bekkenleddsyndrom, hos 75.939 gravide kvinner i «Den norske mor og barn-undersøkelsen» (MoBa). Studien resulterte i artikkelen «Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity».

¤ Bekkenløsning rammer 20-45 prosent av alle kvinner i svangerskapet.

¤ I siste del av svangerskapet rapporterte 15 prosent av kvinnene bekkenleddsyndrom.

¤ 2,5 prosent rapporterte om alvorlig grad av bekkenleddsyndrom.

¤ 7,7 prosent av de gravide brukte krykker på grunn av smertene.

¤ Risikoen for bekkenleddsyndrom økte med antall tidligere fødsler: 11 prosent av de førstegangsfødende rapporterte bekkenleddsyndrom, mot 18 prosent av de andregangsfødende og 21 prosent av de tredjegangsfødende.

¤ Risikoen for alvorlig bekkenleddsyndrom var over doblet for andregangsfødende og tredoblet for tredjegangsfødende sammenlignet med førstegangsfødende, justert for andre faktorer.

En andregangsfødende har en nesten doblet risiko for å få bekkenløsningsplager som en førstegangsfødende, og risikoen øker enda mer for for tredjegangsfødende.

Men om du allerede har vært plaget av bekkenleddsmerter i én graviditet er det ingen som vet om du blir verre i din neste. 

- Vi har funnet ut at for hver fødsel kroppen må igjennom øker sannsynligheten for smerter i bekkenet neste gang. Faktorer forbundet med det å ha født barn tidligere er altså sentrale for utvikling av bekkenleddsmerter, sier manuellterapeut og postdoktor Elisabeth K. Bjelland, som er tilknyttet avdeling for helsetjenesteforskning på AHUS og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Det finnes imidlertid ikke pålitelig kunnskap om gjentagelsesrisikoen eller om kvinnen vil bli verre i ett nytt svangerskap.

Hun har forsket på bekkenløsning hos kvinner, for å se om sannsynligheten øker for hver fødsel.

Vil ikke fraråde

- Det er mange som uroer seg for hva som vil skje i neste graviditet, spesielt kvinner som har hatt sterke smerter eller som ikke er blitt helt bra etter fødselen, sier Bjelland.

Hennes erfaring fra klinikken er at det er store sjanser for at en gravid får bekkenleddsmerter i neste svangerskap hvis hun først har hatt det én gang.

Bjelland har sett eksempler at noen kvinner har blitt verre, mens andre faktisk har vært mindre plaget i det neste svangerskapet. Hun understreker at det er viktig å justere aktivitetsnivået, avlaste og ta hensyn til smertene i graviditeten.

Trening er for mange en god løsning, og noen har opplevd å bli bedre med for eksempel slyngetrening.

- Å være godt forberedt på nytt svangerskap og å ta med erfaringene fra forrige gang de hadde smerter, tror vi at kan forebygge utvikling av sterke smerter.

Også Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) møter kvinner som frykter for hva som vil skje dersom de får flere barn.

- Det kan se ut som om de med flere fødsler har større risiko for langvarige plager, men dette er ikke så tydelig at en går ut med en anbefaling om ikke å få flere barn. Dette er en sak som hver enkelt må diskutere med sin lege og jordmor, sier Astrid Torgersen Lunestad, Nestleder i LKB.

Får advarsler fra legene

Bjelland forteller at mange leger og annet helsepersonell noen ganger advarer kvinner mot å bli gravide hvis de har vært sterkt plaget med bekkenleddsmerter.

- Det er et problem, for her mangler vi pålitelig kunnskap. Jeg vil ikke råde noen fra å få et barn til. Men til de som har vært veldig plaget av smerter og ikke har blitt helt bra igjen etter fødselen anbefaler jeg at de følges tett opp av lege, fysioterapeut og jordmor når de blir gravide på nytt. Noen trenger smertedempende tiltak, tilpassing på arbeidsplassen og/eller en gradert sykemelding.

I tillegg understreker hun partnerens betydning.

- Det kan være viktig å forberede partneren og familien forøvrig på at det er «unntakstilstand» hjemme gjennom et slikt svangerskap.

- Kvinnen må få støtte og avlastning på hjemmebane, og man må innse at det er et felles prosjekt, sier hun.

Hun mener at det er viktig ikke å påføre seg selv for høyt fysisk og psykisk stress.

- Vi har sett at kvinner med angst- og depresjonssymptomer har økt sjanse for vedvarende bekkenleddsmerter etter fødsel. Det er derfor viktig at helsepersonell fanger opp disse kvinnene og følger dem opp gjennom svangerskapet og etter fødsel.

Bekkenleddsmerter

¤ Halvparten av alle gravide opplever bekkenleddsmerter

¤ Hvert år trenger 15.000 gravide hjelp fra helsepersonell på grunn av bekkenleddsemerter

¤ To år etter fødsel har fem til sju prosent av de gravide fortsatt store plager

¤ Det er altså over fire tusen kvinner som har varierende omgang av langvarige plager hvert år.

¤ Noen av disse er så plaget at de havner utenfor arbeidslivet.

Kilde: Landsforeningen for Kvinner med bekkenløsningsplager

Mange myter

Det viktigste når man har bekkenleddsmerter i graviditeten er ifølge Bjelland å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile, å avlaste bekkenet når det trengs, og å ta hensyn til smertene.

Forskning viser imidlertid at et individuelt tilpasset behandlingsopplegg hos fysioterapeut har effekt hos kvinner som ikke har blitt bra etter fødselen.

I tillegg kan individuell trening være viktig i etterkant av svangerskapet.

– Det er likevel to-tre prosent som ikke blir bra når de først har fått disse smertene. Det er ganske få, men for dem kan bekkenleddsmertene ha betydelige konsekvenser. Det er mange myter ute og går om hva som kan hjelpe disse kvinnene, og her trengs det mer forskning, sier hun. Det er også en utfordring å studere gjentagelsesrisikoen for bekkenleddsmerter i et neste svangerskap. En slik studie er krevende fordi den må følge mange kvinner over lang tid, og gjennom flere svangerskap.

Atferdsendring

Årsaken til at risikoen øker i hvert svangerskap er at bekkenet påvirkes gjennom hormonene som dannes under graviditeten.

Bjelland mener at hva man gjør selv har stor betydning for hvor alvorlige smertene blir.

– Noen er gode på atferdsendring, der de lytter til smertene og tar hensyn til dem. Andre kjører på for fullt slik de gjorde før de ble gravide inntil smertene tar overhånd og de ikke klarer å gjøre noe. Vi har tro på en mellomting der man tilpasser aktiviteten og tar hensyn, men ikke blir helt inaktiv. Balanse er veldig viktig her, som på de fleste andre områder i livet.

Les hele saken