C: Conscientiousness (Planmessighet)

Publisert Oppdatert

Kontroll av impulser, å kunne beherske seg, og å kunne utsette tilfredsstillelse på kort sikt for å nå mer langsiktige mål er et sentralt element i den voksne, modne personlighet.

Dette henger sammen med N. Men en mer bevisst og aktiv selvkontroll er nødvendig for å nå mål i utdannelse, yrke og karriere. Planmessighet dreier seg om å legge realistiske planer og holde ut i innsats slik at planene blir realisert. Den som legger nye planer hver dag, vil vanskelig kunne komme noen vei.

C er det eneste personlighetstrekk som henger sammen med effektivitet og suksess i alle yrker. Det finnes ikke yrker hvor giddeløshet og rot er en fordel! Men det er ikke sikkert at høy C bringer lykke; suksess garanterer ikke lykke. I verste fall kan høy C bety tvangsmessig pertentlighet. "workaholics" og liten evne til å kunne slappe av og nyte livet.

Eksempler på C-faktorer:

  • I am always prepared.
  • I am exacting in my work.
  • I follow a schedule.
  • I get chores done right away.
  • I like order.
  • I pay attention to details.
  • I leave my belongings around. (reversed)
  • I make a mess of things. (reversed)
  • I often forget to put things back in their proper place. (reversed)
  • I shirk my duties. (reversed)

C-fasettene

C1: Kompetanse (Competence). Fasetten handler om hvorvidt man opplever seg selv som kapabel, fornuftig og effektiv. De som skårer høyt anser seg selv som godt i stand til å hanskes med livet. De som skårer lavt har mindre tro på egne forutsetninger og opplever at de er lite forberedt og uskikket til å møte vanskeligheter.. Kompetanse er nærmest synonymt med selvfølelse, selvrespekt og indre kontrollplassering, dvs. at man selv har kontroll og ikke blir kontrollert utenfra.

C2: Orden (Order). De som skårer høyt er ryddige og velorganiserte. De holder orden og plasserer ting der de hører hjemme. De lavtskårende er uryddige og har mindre styring på det de holder på med. I ekstrem form kan Orden bli til det kliniske trekket "Tvangsmessig personlighetsforstyrrelse", dvs. at ordensbehovet utvikler seg til tvangsritualer som hemmer normal fungering.

C3: Plikttroskap (Dutifulness). Denne fasetten er den som ligger nærmest den engelske betegnelsen på C. Høy skåre betyr at man holder seg strengt til etiske prinsipper, og fullfører alle forpliktelser og lovnader; man er samvittighhetsfull og til å stole på. De som skårer lavt tar det ikke så nøye med moral og lovnader og er mindre til å stole på.

C4: Prestasjonsstreben ( Achievement-Striving). De som skårer høyt har høye aspirasjoner og arbeider hardt for å nå sine høye mål. De er målrettete og har gjerne en følelse av "retning i livet". I ekstreme tilfelle kan de bli arbeidsnarkomane, ute av stand til å slappe av. De lavtskårende er mer likeglade, har små ambisjoner og kan bli oppfattet som late og giddeløse; de drives ikke av behov for suksess. De mangler ambisjoner og kan virke umotiverte, men de kan være komplett tilfredse med det.

C5: Selvdisiplin (Self-Discipline). Fasetten dreier seg om evne til å begynne på oppgaver og holde på til de er løst, på tvers av forstyrrelser og kjedsomhet. De som skårer høyt er i stand til å motivere seg selv for å få jobben gjort. De som skårer lavt har vansker med å komme i gang og de blir lett avsporet og gir ofte opp lenge før oppgaven er utført. Dette må ikke forveksles med N5: Impulsivitet, som betyr at man ikke klarer å motstå fristelsen til å gjøre noe man ikke ønsker å gjøre. Manglende Selvdisiplin betyr at man ikke klarer å motivere seg til å gjøre noe man ønsker å gjøre. Det første er mangel på emosjonell stabilitet, det siste mangel på motivasjon.

C6: Betenksomhet (Deliberation). Den siste fasetten under C handler om tilbøyelighet til å tenke før man handler. De som skårer høyt er forsiktige og tenker grundig; de ønsker ikke å ta unødvendige sjanser. De som skårer lavt er raske til å handle uten tanke på konsekvensene; på sitt beste er de spontane og i stand til å ta raske avgjørelser når det er nødvendig.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning