Den raskeste vekst i kilo og centimeter var de første månedene. I måned 0-3 la barnet på seg cirka 200 gram pr. uke og de neste tre månedene (3-6 mnd.) blir barnet 75-125 gram tyngre pr. uke. Veksten roer seg når barnet er inne i andre halvdel av sitt første leveår.

Lengde

I løpet av de tre første månedene ble barnet ditt rundt 10 centimeter lengre. I 3-6-månedersalderen forventes det at barnet strekker seg 4-5 centimeter. Også lengden har bremset noe opp.

Hodeomkrets

Hodet vokser heller ikke så raskt lengre. Når barnet er i alderen 6-9 måneder, forventes det at hodeomkretsen øker med cirka 2 centimeter.

Helsekort

Ved hver kontroll på helsestasjonen vil de nye målene føres inn i helsekortet barnet fikk ved fødselen. Her noteres også vaksinene som er tatt.

At barnet vokser som forventet, er et tegn på god trivsel. Men husk at barn er forskjellige og at vekst kan gå litt i rykk og napp.

Tilbake til barnets 7. måned.

Les hele saken