barn som tar sine første skritt

PÅ VEI: Noen må holde en støttende voksenhånd i månedsvis. Andre slipper den nesten med en gang. © FOTO: Istockphoto.com

Første bursdag. Første vaklende, stabbende skritt. For noen barn er det sånn. For andre ikke.

Mellom 12 og 15 måneder

Det er store individuelle forskjeller, men det normale er at barn begynner å gå når de er mellom 9 og 18 måneder.

De aller fleste tar sine første skritt en gang mellom 12 og 15 måneder.

Hva setter det i gang?

Ingen har et helt klart svar på akkurat hva som skal til for at babyen tar sine første skritt.

Her er det som må være på plass for at babyen skal komme seg opp på to bein:

Styrke og kontroll

- Babyer må ha styrke, kontroll og stabilitet i hoftene. I tillegg må de ha kontroll på nakken for å justere balansen. De må også ha innarbeidet koordinasjon med annenhver arm og bein. Dette er det samme bevegelsesmønsteret de lærer seg når de krabber eller åler seg framover på gulvet, sier Mona Kajanus, fysioterapeut ved St.Hanshaugen helsestajon i Oslo.

Først vil barn gå med armene opp for å få bedre balanse. De går i stakkato takt, og bruker alle krefter og all konsentarsjon på å gå. Etterhvert kan de ta armene ned. Da oppdager de at de kan ta med leker fra sted til sted, en kunst de ikke kunne når de krabbet. Tærne til nybegynnere peker også ofte i mange rare retninger, men dette retter seg ut når de får bedre kontroll på gangen.

barn som tar sine første skritt

LEGGE TIL RETTE: Foreldre kan legge til rette for at barn skal lære å gå. Men å presse barnet hjelper ikke. Motovasjon og motorikk må være på plass. © FOTO. Istockphoto.com

barn som tar sine første skritt

GÅSTOLER: Fremmer ikke barnas motoriske utvikling ogf kan være direkte farlig, mener eksperter. © FOTO. Istockphoto.com

barn og sine første skritt

GÅVOGN: Kan hjelpe barn til å få god balanse © FOTO: Istockphoto.com

Motivasjon

I tillegg til de motoriske ferdighetene , spiller også personlighet og temperament inn.

- At barn har ulikt tempo for når de slipper seg handler kanskje mest om at motorisk læring er individuell. Noen kaster seg ut i nye utfordringer, noen øver mye og andre vil være helt sikre på at de mestrer noe før de prøver noe nytt, sier Mona Kajanus.

- Eldre søsken kan være en stor motivasjonsfaktor , sier Carol Steltenkamp til nettstedet Parenting .

Men det betyr ikke at søsken begynner å gå til samme tid.

- Motorikk ligger i genene, og man kan se at søsken i noen tilfeller har lik motorisk utvikling. Men samtidig ser man men også eksempler på det motsatte, sier hun.

Hun avviser at babyen størrelse har stor betydning. Store babyer med riktig temeperament og motisvajson, kan gå tidligere enn lette babyer, sier hun.

Kan ikke læres

Når barn er rundt ett år får gjerne foredre spørsmål om hun eller han har begynt å gå?

Å lære seg å sittte og gå er viktige milepæler for foreldre. Men uansett hvor lyst du har til at babyen din skal opp på to bein, er det faktisk ikke så mye du kan gjøre for å fremskynde utviklingen.

- Det er ikke slik at babyen går tidligere hvis du går mye rundt og øver med ham eller henne. Det enste du kan gjøre er å legge til rette , sier Mona Kajanus.

Hun mener denne jobben begynner tidlig.

- Barn skal få ligge mye på magen på en god matte. Gjerne så stor at foreldre og evt. søsken kan leke sammen med barnet. Da får de god kontroll på kroppen sin og utvikler et godt bevegelsesmønster. Gange er latente bevegelsesmønstre som kommer til fysisk uttrykk når barnet er klart for å gå, både motivasjonsmessig, og kroppslig sett.

- Åling, krabbing, og andre måter å komme seg fram på er bevegelsesmønstre som de fleste barn lærer. Men de er ikke nødvendigvis en forutsetning for å lære å gå. Jo mer variasjon i bevegelsmønstrene sine et barn har, desto større kvalitet og kontroll har barnet over kroppen. Foreldre skal ikke presse barnet, men sørge for at det er god nok gulvplass. Sko er ikke nødvendig for å lære å gå. La dem være barbeint eller ta på antsklisokker, sier hun.

Advarer mot gåstoler

Gåstoler advarer hun foreldre mot å bruke.

- De kan føre til ulykker når barna blir plassert i oppreist stilling slik at de klarer å bevege seg rundt før de har kontroll. Vi har hørt historier om barn som ruller ned trappa eller raser inn i bordkanter . Et slikt hjelpemiddel har ikke overføringsverdi til selvstendig gange. Gåstolen kompenserer for den styrken, stabiliteten og balansen som de utvikler ved å reise seg opp selv. Slik ser det ut som om de kan gå fordi de plutselig klarer å utnytte de medfødte bevegelsesmønstrene sine, mens vi i realiteten bare kompenserer for at de ikke har kommet langt nok i fysisk kontroll av kroppen, sier hun.

Flere forskningsresultater har vist at gåstol ikke bare er unødvendig, men også kan hemme barnas utvikling.

En studie gjort av University College i Dublin viste ifølge BBC at for hver 24. time babyen brukte i gåstol, tok det 3.3 dager lenger før barnet kunne gå uten hjelp og 3.7 dager lenger før barnet kunne stå uten hjelp.

barn som tar sine første skritt

MOTIVASJON: Man kommer fortere fram når man går! © FOTO: Istockphoto.com

Når bekymre seg?

Men når skal foreldre bli bekymret for at babyen ikke vil ta sine første skritt?

- Hvis barn på 18 måneder ikke viser noen tegn til å ville gå i form av at de reiser seg opp og går langs møbler, kan man kontakte helsestasjonen. Mange av disse barna har kanskje en forhistorie som har gjort at de har hatt mindre bevelsesetrening på gulvet, og dermed gått glipp av verdifull læring og erfaring. Et ekspempel er et eksempel er barn som har nedsatt bevegelighet i nakken. De kan ha ubehag eller smerter når de blir lagt på magen, og blir raskt satt opp i sittende stilling. Disse babyene har ofte vondt når de ligger på gulvet, og blir fort satt opp i sittende stilling. Mistenker du dette, ta kontakt med helsestasjonen.

Mange variasjoner

- Det er viktig å hukse på at det er utallige variasjoner. Noen barn kan sitte i månedsvis og observere og lære av andre. Andre kan gå månedsvis langs mæøbler før de slipper seg. Noen har ekstremt dårlig tid, og begynner å gå - kanskje til og med litt før kroppen deres er klar for det,sier hun.

Les mer om barn som faller og slår seg når de lærer å gå

Så lenge barn er nysgjerrige og viser tegn til at de vil reise seg , er det ingen grunn til bekymring, sier fysioterapeuten.

Les hele saken