Gjennom sin rolle som bestefar i komedien Svigers er aller verst bidro Robert de Niro til at babytegnspråk ble populært over natta i USA. Også i England er fenomenet blitt en trend de siste årene.

Tidligere språk

Joseph Garcia er den amerikanske pioneren bak dette populære fenomenet. Han jobbet opprinnelig med barn av hørselshemmede foreldre som ikke selv hadde noen hørselshemming.

På tross av at disse barna kommuniserte med foreldrene ved hjelp av tegnspråk, viste det seg, ifølge Garcia, at de likevel hadde en tendens til å utvikle talespråket tidligere enn sine jevnaldrende.

Lettere å uttrykke seg

I Norge kalles det som oftest "norsk med tegnstøtte" når hørende barn bruker tegn i tillegg til talespråk.

- Vi har registrert at det har vært veldig interesse for dette i utlandet, og vi har fått noen henvendelser fra unge foreldre som lurer på om det finnes kurs her i Norge. Det finnes ingen forskning som indikerer at dette forsinker talespråkutviklingen, tvert om er det flere som hevder at det har en positiv påvirkning på utvikling av språk og kognisjon. Barna får tidligere uttrykt sine behov, sier Lise Kristoffersen, avdelingsleder ved Skådalen kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde.

- Det er lettere å uttrykke seg med tegn enn med ord, så tegnene gjør at barna kommer fortere i gang med å bli forstått.

Kristoffersen mener foreldrene gjerne kan begynne å bruke tegn så fort de får øyekontakt med barnet sitt.

Kommuniserer enkle behov

Hos spedbarn utvikles motoriske ferdigheter, som håndkoordinasjon, mye tidligere enn evnen til å forme ord.

Ved å lære barnet tegn, som for eksempel "melk", "bleie", "sulten" og "trøtt", vil barnet kunne kommunisere enkle behov fra de er 6-7 måneder gamle.

Denne evnen til å kunne uttrykke presise behov, vil gjøre hverdagssituasjoner mindre frustrerende, både for barnet selv og de voksne, hevder tilhengerne.

Les mer om barnets utvikling det første leveåret.

Skeptiske foreldre

Ved å lære barnet tegn, for eksempel "bleie", "sulten", "trøtt", vil barn kunne kommunisere enkle behov fra de er 6–7 måneder gamle

Som de fleste andre nye trender, møter også babytegnspråk en viss motstand. Ifølge Times Online er mange foreldre redde for at babyer som lærer tegnspråk, vil utvikle talespråket senere fordi de venner seg til å bruke tegn i stedet for ord.

Den britiske organisasjonen National Literacy Trust stiller seg heller ikke uforbeholdent positive.

De kan vise til minst ett tilfelle der et barn utviklet talespråket senere enn normalt fordi moren i stor grad gikk inn for å erstatte talespråk med tegnspråk i sin kommunikasjon med barnet.

Erstatter ikke talespråk

Angelina Melwani jobber som tegnspråklærer for det engelske firmaet Sing and Sign, som har spesialisert seg på å lære spedbarn og deres foreldre babytegnspråk ved hjelp av kjente barnesanger. Hun mener det ikke er snakk om å erstatte talespråket med tegn.

- Vi er opptatt av at tegnspråket skal styrke barnets kommunikasjon med omverdenen, noe som igjen vil oppmuntre et barn til å utforske lyder og ord, sier hun til Dinbaby.no.

Hun lærer foreldrene å bruke tegn samtidig som de kommuniserer verbalt. Da brukes tegn kun til å illustrere nøkkelord i hver enkelt setning.

Tegnspråk er naturlig for barnet

Ifølge Angelina, som selv er trebarnsmor, tar babytegnspråk utgangspunkt i at det er helt naturlig for et spedbarn å bruke tegn.

- Når et lite barn som ligger i sengen, rekker armene opp mot deg, er det et tegn på at det vil løftes opp, sier hun.

Hun forklarer at det gjerne er foreldrene som har litt å lære når det gjelder å kommunisere med barnet.

- Og vi må ikke glemme at det viktigste med babytegnspråk er at det skal være morsomt, både for voksne og barn.

Lager egne tegn

Carla Aboorashtchi er førskolelærer og jobber til daglig med barn fra 6 måneder til 2 år ved South Ruislip Early Years Centre i London. For henne er tegnspråksystemet Signalong et viktig hjelpemiddel på jobb. Hun bruker enkle tegn og ansiktsuttrykk sammen med talespråket.

"Signalong" har vist seg å gi gode resultater i arbeid med både flerspråklige barn og autister, og Carla har også stor tro på bruken av tegnspråk i arbeid med spedbarn generelt.

- Det er en stor hjelp for oss å kunne tydeliggjøre bruken av ord ved hjelp av tegnspråk, sier hun, og legger til at de minste barna ofte lager sine egne varianter av tegnene.

Tegnspråk som positivt redskap

Babytegnspråktrenden har ført til økende interesse også i britiske forskningsmiljøer. Ved University College London inviterte Forskningssenteret for hørselshemming, kognisjon og språk (DCAL) i 2007 til "Den store babytegnspråkdebatten".

Mens det ble rettet kritikk mot kommersielle utsagn som at "babytegnspråk fører til høyere IQ", var forskerne enige om at babytegnspråk som kan være et positivt redskap som kan bidra til å stimulere kommunikasjonsevnen hos små barn.

Gå inn på Norsk Tegnordbok for å lære deg tegn fra det norske tegnspråket. Tegn-til-tale er forenklet tegnspråk som brukes sammen med vanlig tale. Det kan du lære her.

Les hele saken
Les alt om: