Plutselig blir den harmoniske gullungen din sutrete, utilpass, klengete og umulig å trøste.

Babyen sover dårlig og spiser lite, men er helt frisk.

Hva har skjedd?

Hjernen utvikler seg

Babyen har flere vanskelige perioder, og trolig den nå bare inne i en helt normal, vanskelig periode.

En periode som inntreffer rett før et stort, mentalt utviklingssprang.

Ifølge de nederlandske forskerne Hetty van de Rijt og Frans Plooij i boka Se jeg vokser, opplever alle barn ti store utviklingssprang før de er halvannet år.

Med hvert utviklingssteg kommer en stor endring i babyens mentale utvikling.

I disse periodene vil du oppleve at barnet er ekstra vanskelig.

Men hold ut! Nevrologisk forskning har vist at slike utviklingssprang ledsages av forandringer i hjernen.

Hjernen vil oppfatte ting den tidligere ikke kunne oppfatte. Babyen begynner for eksempel å legge merke til egne kroppsdeler, får mer kontroll på ansiktsmusklene, klarer å stable klosser eller forstår at ting kan gjøres på flere måter.

Etter sprangene får barnet ofte en god og harmonisk periode.

Det betyr ikke nødvendigvis at den nå mestrer alt for dette utviklingsspranget. Selv om hjernen er moden nok til å forstå hvordan et tårn kan bygges av klosser, er det ikke sikkert babyen klarer det ennå. Først må det øves.

Les også: Så lite ser faktisk babyen din

Babyens utviklingstrinn

- Dette kan være av interesse for mange spedbarnsforeldre, mener Lars Smith.

Han er professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Samtidig vil han komme med en liten advarsel:

- Fremstillingen i boka er for skjematisk.

- Selv i spedbarnsalderen er det store, individuelle forskjeller.

Les også: Slik forstår du babyspråk

Hjernens utvikling trinn for trinn:

(Ukeangivelsene er omtrentlige)

Under forklares babyens 10 vanskeligste perioder.

Les hele saken