PÅ NORSK: Boka om barns utvikling har nå kommet på norsk.

OVERSIKT: Her er en oversikt over babyens vanskelige perioder, hentet fra boka "Se, jeg vokser".

Plutselig blir den harmoniske gullungen din sutrete, utilpass, klengete og umulig å trøste.

Hun sover dårlig og spiser lite, men hun er helt frisk.

Hva har skjedd?

Hjernen utvikler seg

Trolig er hun bare inne i en helt normal, vanskelig periode.

En periode som inntreffer rett før et stort, mentalt utviklingssprang.

Ifølge de nederlandske forskerne Hetty van de Rijt og Frans Plooij i boka Se jeg vokser, opplever alle barn ti store utviklingssprang før de er halvannet år.

Med hvert utviklingssprang kommer en stor endring i babyens mentale utvikling.

I disse periodene vil du oppleve at barnet er ekstra vanskelig.

Men hold ut!

Nevrologisk forskning har vist at slike utviklingssprang ledsages av forandringer i hjernen.

Hjernen vil oppfatte ting den tidligere ikke kunne oppfatte. Babyen begynner for eksempel å legge merke til egne kroppsdeler, får mer kontroll på ansiktsmusklene, klarer å stable klosser eller forstår at ting kan gjøres på flere måter.

Etter sprangene får barnet ofte en god og harmonisk periode.

Det betyr ikke nødvendigvis at hun nå mestrer alt for dette utviklingsspranget. Selv om hjernen er moden nok til å forstå hvordan et tårn kan bygges av klosser, er det ikke sikkert hun klarer det ennå. Først må hun øve.

Individuelle forskjeller

– Dette kan være av interesse for mange spedbarnsforeldre, mener Lars Smith.

Han er professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Samtidig vil han komme med en liten advarsel:

– Fremstillingen i boka er for skjematisk.

– Selv i spedbarnsalderen er det store, individuelle forskjeller.

Hjernens utvikling trinn for trinn:

(Ukeangivelsene er omtrentlige)

Les hele saken