Det finnes også andre – mindre kjente – årsaker til at mødre må gi opp ammingen.

- Såre brystknopper, melkespreng, tette melkeganger, brystbetennelse og usikker melkemengde er de viktiste årsakene til ammeproblemer, sier Elisabeth Tufte, helsesøster ved ved Nasjonalt kompetansetjeneste for amming.

For sjeldne måltider

- For sjelden stimulering av brystene og et ikke optimalt sugetak hos barnet, er – og vil alltid være – den vanligste årsaken til lite melk og dårlig melkeproduksjon, mener leder av Ammehjelpen, Vibeke L. S. Høgseth.

- Dersom du har for lav melkeproduksjon, er det som oftest nok å legge inn noen ekstra måltider noen dager, sier ammehjelper Vibeke Støbakk Myren.

- Dette kalles økedager. Legg barnet ekstra ofte til brystet, minst annenhver time på dagtid og 1-2 ganger på natten, råder hun.

Ammehjelpen blir hvert år kontaktet av rundt 8000 kvinner som trenger veiledning og råd. På langt nær alle årsakene til ammeproblemer er like utbredt som brystbetennelse og melkemangel. Her er seks av de mindre kjente:

1. Mannlige kjønnshormoner

Høyt nivå av mannlige kjønnshormoner (androgener) i blodet kan påvirke ammingen negativt. Forskere ved NTNU har nylig påvist hvordan polycystisk ovariesyndrom (PCOS) gir redusert insulinresistens i blodet, noe som ser ut til å forårsake høye nivåer av frie androgener.

2. Rester av morkake

Morkakerester påvirker også den hormonelle produksjonen. Det er fraværet av morkaken som er selve startskuddet for hormonforandringen i kvinnens kropp, som i sin tur starter melkeproduksjonen. Eventuell rester av morkake i kroppen vil hemme hormonproduksjonen. Symptomer er langvarig blødning.

3. Medisiner

Medikamenter kan gi opphav til for lite melk. P-piller er vanligst, derfor bør ammende få p-piller med en hormonsammensetning som påvirker melkeproduksjon minst mulig (minipiller).

Andre medikamenter å være på vakt mot er enkelte allergimedisiner, vanndrivende medikamenter, medikamenter mot høyt blodtrykk, slankepiller og L-dopa.

Hvis kvinnen selv opplever at introduksjon av et medikament har påvirket melkeproduksjonen, bør virkningen av medikamentet undersøkes.

4. Stor blødning

Dersom mor har blødd mye - over én liter - under og etter fødselen, kan dette påvirke hypofysen, som i sin tur gir forstyrrelser av de melkeproduserende hormoner.

5. Sykdommer

Enkelte sykdommer som ikke er direkte hormonelle kan true melkeproduksjonen. Diabetes og høyt blodtrykk er blant disse sykdommene.

6. For lite brystkjertelvev

Brystreduksjon er den vanligste grunnen til for lite kjertelvev. Hvis kvinnen har tatt vekk mye av brystet, vil det nødvendigvis følge med kjertelvev i tillegg til fettvev. En svært sjelden grunn er at kvinnen er født med for få brystkjertler, noen av disse kvinnene får bryst med en spesiell "tubeform".

Kilde: Ammehjelpen.no

Les hele saken
Les alt om: