Kort sagt:

+ Best på dagpenger ved sykehusopphold
Blant de beste på engangserstatning ved uførhet
Støtter ombygging av bolig og gir utvidet hjelpestønad.


- Dyrest i testen med 1G i uførepensjon
Dekker utelukkende kreft, ikke andre sykdommer.

Sparebank 1 tar i praksis 4000 kroner for at du skal få 1 G i uførepensjon. Det er vanskelig å fatte at Frende gir deg samme dekning på dette punktet for nesten halve prisen.

Men denne forsikringen er svært god på mange andre punkter. Opp mot 2,5 millioner i makserstatning etter invaliditet, og aller beste engangsbløp ved utvalgte sykdommer, ved siden av Storebrand.

Forskjellen er at Sparebank1 utelukkende dekker kreft. Men Sparebank1 har også det høyeste dagpengebeløpet og en svært god engangserstatning ved uførhet.

Hvis du synes det er ok med bare 0,5 G i årlig uførepensjon, får du derfor god dekning på så å si alle andre områder.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 5

PLUSS: Få unntak i forsikringen.

MINUS: Kritisk sykdom dekker bare kreft.

Reid Krohn-Pettersen: 5

PLUSS: Generelt gode og høye dekninger.

MINUS: Høy pris!

Dekningene i Sparebank 1 Barne- og ungdomsforsikring

Forsikring

Sparebank 1 Barne- og ungdomsforsikring

Pris

3.098 / 3.995 kr. i året.

Uførepensjon, årlig

41.061 / 82.122 (0,5/1G)

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 2.463.660 (30G) UNNTAK: Psykiske sykdommer

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2.463.660 (30G

Erstatning ved død

82.122 (1G)

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

328.488 (4G)

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

Inntil 82.122 (1G)

Dagpenger ved sykehusopphold

616 i inntil ett år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

574.854 (7G)

Ombygging av bolig

Inntil 246.366 (3G) UNNTAK: Psykiske sykdommer

Utvidet hjelpestønad

Inntil 82.122 (1G) per år i maks 5 år

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Kreft

Les hele saken

Spesifikasjoner

Produsent
Pris 3995

Konklusjon

null

Vår karakter

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!