Dagens barn leker mindre ute på egen hånd enn det de gjorde før.

Gjengrodde fotballøkker, færre hytter i trærne, mindre barnerop fra skogen eller lekeplassen bekrefter dette.

Trend i Vesten

- Vi ser den samme utviklingen i andre vestlige land. Barns frie utelek er i ferd med å forsvinne, sier Margrete Skår, stipendiat ved Norsk institutt for naturforskning.

En studie hun har gjort fra Brumunddal viser at norske barns bruk av naturen der de bor har endret seg mye de siste 30 årene.

Studien bygger på voksnes erfaringer fra egen barndom og deres observasjoner av egne og andres barn i dag.

Resultatet bekreftes av en rekke studier fra andre vestlige land.

Les mer: Aktive barn er smarte barn

AKING

UTELEK: Det er ikke lenger like vanlig at barn leker utendørs uten at voksne er til stede. © Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Barn i ulik alder lekte sammen før

- De første tiårene etter 2. verdenskrig lekte barn i ulik alder og av begge kjønn sammen utendørs, med utgangspunkt i nabolaget. De voksne var ikke til stede i leken, sier Skår.

Dette var fortsatt normen på 1970- og 80-tallet, men den uorganiserte slåballen eller barneleker som "B oksen går" er nesten helt forsvunnet i dag, ifølge forskeren.

- En viktig forklaring, er at leken i nærmiljønaturen i stor grad er erstattet av planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Utendørsaktivitetene skjer som regel med voksne til stede, mens barna er i barnehage, på skolen eller SFO. Men også fritiden er organisert av de voksne, sier hun.

Mest aktive i ukedagene

Det handler ikke bare om at barna har mindre tid til utelek, men også at det ikke lenger kjennes naturlig for dem å gå ut og leke fritt, mener Skår.

Norske barn i dag er i tillegg mer aktive på ukedager enn i helgene, helt omvendt fra hvordan det var før. Det er i ukedagene at barna deltar på organiserte aktiviteter som fotball eller håndball, mens helgene gjerne tilbringes innendørs.

Tall viser dessuten at barn fra bygdene har mest overvekt sammenlignet med bybarn, til tross for større nærhet til naturen.

BARNE-TV

FORAN SKJERMEN: Barn tilbringer mye tid foran skjermen. Inneaktivitetene er mer attraktive enn før, sier Margrethe Skår. © Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / Scanpix

Flere inneaktiviteter

I tillegg har vi fått mer attraktive inneaktiviteter de siste årene, med tv-spill og internett. Mange barn bruker mye tid foran skjermen, sier Skår.

Denne utviklingen blir blant annet bekreftet av en undersøkelse Verdens helseorganisasjon (WHO) har utført i 34 land, som viser at barn tilbringer stadig mer tid foran TV- og PC-skjermer og får for lite mosjon, ifølge VG Nett.

Hvert tredje barn tilbringer nå minst tre timer foran skjermen, og WHO er bekymret over mangelen på fysisk aktivitet

WHO mener at barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minst én time daglig, fem dager uka, i tillegg til det de måtte ha av gym på skolen, men bare 25 prosent av guttene og 15 prosent av jentene får så mye mosjon.

FOTBALL

ORGANISERT AKTIVITER: Voksenstyrte aktiviteter som fotballtrening har blitt stadig mer vanlig og får stor betydning for barns fysiske utvikling. © Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Fri lek gir bygger selvfølelse

Det at barn ikke lenger bruker naturen når de leker, er historisk nytt, og ifølge Skår vet man lite om hvilke konsekvenser det vil ha.

- Men europeisk og amerikansk forskning viser at den frie lek i naturen virker positivt for barnets identitet, mestringsfølelse og selvstendighet. Det er dessuten bekreftet at barn i naturbarnehager utvikler en bedre motorikk enn andre barn, så generelt kan man si at dagens barn mister en del av den fysiske motorikken av ikke å leke ute, sier Margrethe Skår.

- Mange foreldre er engstelige for å la barna være alene, ut fra et føre var-prinsipp. Men det gjør at barna mister muligheten til å skape sine egne frie rom og verdener, uten de voksnes tilstedeværelse, minner hun om.

Mer om aktive barn:

Riktig sykkel til riktig alder

Oppskrift på hjemmelagde såpebobler

Når kan barn sykle til skolen?

Får konsekvenser

Lek ute i naturen gjør også at barnet knytter seg til omgivelsene og stedet.

Når det ikke lenger er like vanlig å leke utendørs, vil det få konsekvenser for barnas motivasjon til å bruke naturen på egen hånd senere i livet.

Mens dagens eldre søker seg ut og er flittige turgåere, vil dette sannsynligvis se annerledes ut når dagens barn blir gamle.

Kan ikke tvinge barna

Margrethe Skår har ikke noe tro på at det er mulig å snu utviklingen, eller at foreldre kan "tvinge" barna ut for å leke.

- Unger leker ikke lenger like mye ute, sånn er det. I stedet for å tenke at alt var bedre før, må vi se mulighetene. SFO-ansatte, foreldre, lærere og andre som jobber med barn har i dag et stort ansvar for barns uteliv, og må legge opp til aktiviteter som gjenspeiler dette, sier Skår, og trekker frem barnas naturlag som et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!