- Det er altfor utbredt holdning at foreldre bare skal vente og se når det gjelder å søke råd for barns språkforsinkelse, sier prosjektleder på Folkehelseinstituttet Synnve Schjølberg.

Fokuser på språk

Hvis foreldre ser at barnet er noe sen i forhold til jevnaldrende kan de som foreldre godt begynne å jobbe litt ekstra med språket. Det kan være så enkle ting som å snakke og kommentere på handlinger og ting som barnet holder på med i leken, passe på at en benevner og snakker om ting som er til stede og som barnet har fokus på språk.

- Slik sett blir foreldre gode språkmodeller og hjelper barnet til å lære sammenhengen mellom ord og ting, hendelsesforløp og det å snakke og fortelle om det. En kan med fordel bruke bøker med bilder i slik at en kan peke og konkretisere samtidig som en snakker.

- Det betyr ikke at man skal sykeliggjøre barnet og nødvendigvis henvise det til spesialister på et så tidlig tidspunkt. Foreldre kan ta kontakt med helsesøster for å spørre og diskutere med henne hva de kan gjøre for å hjelpe.

Forsvinner hos mange

-Mellom 10 - 14 prosent av barn har språkprobelmer av en eller annen art. Hos halvparten er dette forbigående, men hos de resterende kan dette dukke opp igjen som lese- og skrivevansker senere i livet selv om de kommer over selv språkproblemene i barneårene.

- For å minske risikoen for skjevutvikling hos barnet, er det viktig at foreldre begynner med språkstimulering som er riktig for akkurat det barnet, sier hun. Det er også viktig at foreldre søker hjelp dersom de er usikre på hva de skal gjøre.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!