ØKNING: Den 12. mars 2004 var renta på sitt laveste, 1. 75 %. Styringsrenten var 5, 50 % den 24. april 2008.

ØKNING: Den 12. mars 2004 var renta på sitt laveste, 1. 75 %. Styringsrenten var 5, 50 % den 24. april 2008. © Crestock

Ordbok

Nominell rente: Løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig (p.a. = pro anno = per år).

Effektiv rente: Er nominell rente pluss alle gebyrer og kostnader på lånet. Dette er den faktiske prisen på lånet, og det er denne renta du må bruke når du skal sammenligne de ulike bankenes rentetilbud.

Styringsrente: Sentralbankens sentrale rente i utøvelse av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten, som er den renta bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank.

Norges Bank: Eies av staten, skal "fremme økonomisk stabilitet i Norge". Hovedstyret leder bankens utøvende og rådgivende virksomhet og består av syv medlemmer, alle oppnevnt at Kongen.

Gjeldsgrad: Total gjeld del på brutto årsinntekt

Ordbok

Nominell rente: Løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig (p.a. = pro anno = per år).

Effektiv rente: Er nominell rente pluss alle gebyrer og kostnader på lånet. Dette er den faktiske prisen på lånet, og det er denne renta du må bruke når du skal sammenligne de ulike bankenes rentetilbud.

Styringsrente: Sentralbankens sentrale rente i utøvelse av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten, som er den renta bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank.

Norges Bank: Eies av staten, skal "fremme økonomisk stabilitet i Norge". Hovedstyret leder bankens utøvende og rådgivende virksomhet og består av syv medlemmer, alle oppnevnt at Kongen.

Gjeldsgrad: Total gjeld del på brutto årsinntekt

Siden 2004 har renta økt 15 ganger, hver gang med et kvart prosentpoeng. Samtidig er alle husholdningers totale gjeldsbelastning på et historisk høyt nivå.

Den gjennomsnittlige gjeldsgraden er nå på 313 prosent, en økning på 26 prosentpoeng fra året før.

Vi låner altså over tre ganger så mye som vår brutto årsinntekt. Og det er boligkjøperne som naturlig nok låner mest. I gjennomsnitt har denne gruppen en gjennomsnittlig gjeldsgrad på 350 prosent.

Litt å gå på

I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon sier færre at de vil tåle en kraftig renteøkning i 2008 enn i 2007. Nesten 40 prosent av de spurte sier de vil tåle en renteøkning på fire prosentpoeng, mot ca. 50 prosent året før.

De som sier de ikke vil tåle en kraftig renteøkning er blant annet småbarnsforeldre i gruppen 30-44 år. 23 prosent sier de ikke engang vil tåle en renteøkning på to prosentpoeng.

Norske småbarnsforeldre tjener godt. Den gjennomsnittlige lønnsinntekten for par med barn mellom 0 og 5 år er ifølge Statistisk sentralbyrå 600 900 kroner. Men utgiftene er også mange. Mange har fullfinansiert boligkjøpet med lån, og jo høyere lån, dess høyere rente. Renteutgiftene er for foreldrene er i gjennomsnitt på 59 700 kroner.

De fleste har litt å gå på, men den økonomiske bufferen er for mange ganske fjern.

Råd ved renteendringer

  • Bruk tiden fra du får varsel om renteendring til å vurdere hvordan det vil påvirke din økonomi. Hvis kostnadene blir for store, ta tidlig kontakt med banken for å finne fram til en løsning.
  • Ta kontakt med banken dersom du er uenig eller noe er uklart.
  • Husk at banken fortsatt har anledning til å benytte kortere varslingsplikt dersom endringen i pengemarkedsrenten er vesentlig.

(Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon)

Råd i forbindelse med lån

  • Sjekk om verdien av sikkerheten har økt siden lånet ble innvilget, for eksempel dersom taksten på boligen har steget og deler av det opprinnelige lånet er nedbetalt. Hvis det innebærer at lånet ligger innenfor 60 % av verditakst, i stedet for 80 %, kan det gi lavere rente.
  • Sjekk om inntekten i familien har økt. Med økt inntekt kan banken anse at lånet har en lavere risiko. Lavere risiko kan gi lavere rente.
  • Snakk med banken så tidlig som mulig dersom det oppstår problemer.
  • Vurder lånemuligheter ut fra rentebetingelser, termingebyr, etableringsgebyr, utsiktene for renteendringer, fleksibilitet og kundeforhold.

(Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon)

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!