Boligen og klimaendringene

Slik sikrer du huset mot storm og vannmengder

Skademinimering er mest din egen oppgave, men kommunen må også gjøre mer enn før.

BESKYTT HUSET MOT UVÆRET: Mer ekstremvær gjør at vi må vedlikehold huset på nye måter, og ta hensyn til vannmengder og sterke vinder.

BESKYTT HUSET MOT UVÆRET: Mer ekstremvær gjør at vi må vedlikehold huset på nye måter, og ta hensyn til vannmengder og sterke vinder. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

2011 ser ut til å bli et rekordyrt år for forsikringsbransjen. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) anslår naturskadeerstatningene kun etter uværet Dagmar til om lag 564 millioner kroner. Utbetalingene for naturskader i fjoråret totalt vil komme opp i rundt 1,5 milliarder kroner. Det er det høyeste siden 1992.

- Mer ekstremt vær, ja, men dårlig vedlikehold er like fullt en grunn til at det blir stadig flere skader. Derfor vil det bli enda viktigere fremover å sikre byggemåte for nye hus, samt ettersyn og vedlikehold av eiendommene, sier informasjonssjef i If, Jon Berge, til Klikk Bolig.

Forsikringen dekker lynnedslag.

Dette kan du gjøre selv

- Det kan vel være at ved neste orkanvarsel vil vi gå ut med ekstravarsel til de som bor på mest utsatte stedene, som langs en havn eller ved strandpromenader. If vil selvsagt fortsette å betale ut for skader, men det tar jo tid å reparere dem.

- Det er svært kjedelig å oppleve store stormskader. Skademinimering er til alles beste, sier Berge.

Ved stormvarsel råder han til å sikre hagemøbler, trampoliner, fuglebad og andre løse gjenstander i hagen. Sett det helst innendørs.

Det er også lurt å få taket sjekket for løse takstein og se til at takrenner, tv-antenner og annet på husveggen sitter godt festet.

- Vi ser jo at det er fort gjort å undervurdere vindens styrke, sier Berge.

Få vannet vekk fra huset

Du bør også frigjøre takrenner og avløp slik at overflødig vann får fri vei bort fra huset, og sjekke at dreninering og avløpsnettet fungerer, både nær huset og i tilknytningen til det kommunale nettet.

Det er viktig for boligen å holde grunnmuren fri for vann.

- Men de dyreste skadene er når det går hull på vannledninger, og det behøver jo ikke være stormrelatert. Pass på at rørene ikke ligger mot en uisolert yttervegg, og skal du bort mer enn et par tre dager, steng av hovedkranen, sier Berge til Klikk Bolig.

Vil det i fremtiden bli slik at hvis vi ikke sikrer egen eiendom tilstrekkelig, så vil ikke forsikringsselskapene utbetale ved skade?

- Det er for tidlig å si noe om dette, sier informasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad.

Kommunene har ansvar

Høyesterett bestemte i oktober i fjor at norske kommuner har ansvaret for vannskader i folks kjellere, hvis skadene er forårsaket av dårlig vedlikeholdt ledningsnett.

Gjensidiges råd ved kraftig vind

  • Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret
  • Levegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger
  • Husk at løse gjenstander skal sikres, da disse kan skape farlige situasjoner. Slike gjenstander bør bringes innendørs, eventuelt sørge for at større gjenstander sikres mot å bli tatt av vind
  • Alle bygg under oppføring bør sikres ekstra godt

Det ble slått fast i en viktig dom for norske huseiere.

- Alle landets kommuner vil etter denne dommen bli nødt til å prioritere vedlikeholdet sterkere, særlig de med gamle, dårlige og trange rør, og dette vil igjen gi færre skader, sier Jon Bergei If.

Bygg med tanke på klimaendringene

Og hvis du er i ferd med å bygge nytt hus, bør du ta fremtidige klimaendringer med i beregningene.

- Boligplanlegging i dag er basert på været som har vært. Det er på tide å bygge ut fra været som kommer, sier forskningssjef i SINTEF Byggforsk, Kim Robert Lisø, til Klikk Bolig.

- Vi kan ikke alltid forutse eller ta høyde for de mest ekstreme påkjenningene klimaet utsetter oss for, men norske bygninger skal tåle uvær. Effektene av klimaendringer kan føre til at områder som man tidligere har vurdert å være tilstrekkelig sikre for utbygging, ikke lenger er det, sier han.

Sikring mot fukt og vind

Tre av fire skader på bygg er i dag vann- og fuktskader. I fremtiden kan vi vente oss enda våtere vær.

- Pass på at dreneringen rundt huset har kapasitet til å lede nok vann til et kommunalt nett, eller så langt vekk fra huset som mulig.

- Utlekting, det vil si at snekkeren sørger for et mellomrom mellom vindsperren inni veggen og kledningen utenpå, er viktig for å hindre råte etter slagregn, sier Lisø.

Og nye bygninger skal ifølge Byggforsk dimensjoneres for å tåle snø- og vindlast som i gjennomsnitt ventes å inntreffe kun hvert femtiende år.

Dessuten bør du bruke frostsikre materialer.

- Mer vind gjør dessuten at alle takstein og plater bør spikres fast, ikke bare de øverste og nederste, sier Lisø.

Les også:

Når er det lov å bygge?

Du kan tegne huset ditt selv

Optimal oppvarming av boligen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning