ALTERNATIVE VASKEMETODER:

- Urettferdig test

Importøren av Miljøvask, Andersens Agenturer AS, mener det er urettferdig å vurdere Miljøvask i det de kaller en "sterk flekkfjerningstest."

ULIKT RESULTAT: Miljøvask er testet hos SIFO to ganger, med forskjellig konklusjon.

ULIKT RESULTAT: Miljøvask er testet hos SIFO to ganger, med forskjellig konklusjon. Foto: produsenten

Publisert Oppdatert

DETTE ER MILJØVASK

Miljøvask er en pose med små mineralkuler, som kan brukes inntil 50 ganger basert på ca. 35 minutters vasketid (40 graders vask).

I tillegg til en håndfull ulike mineraler inneholder produktet kokosnøttolje og parfyme. I følge importør er produktet allergi- og hudvennlig, og det er solgt over 70 millioner enheter av produktet på verdensbasis.

I Norge er Miljøvask tilgjengelig i mange dagligvareforretninger. Mer her

Daglig leder Frederik Andersen fikk utført en egen test av Miljøvask hos SIFO i 2006. Den nye testen samsvarer ikke med det resultatet SIFO kom til i sin testrapport nr 119-2006, som er å finne på Miljøvask sin hjemmeside. SIFO kom da til følgende konklusjon:

"Miljøballen (som det dengang het) har en positiv vaskeeffekt som er signifikant bedre enn vask uten vaskemiddel."

- Med denne testen ble det bevist at vårt produkt gjør nesten like effektivt rent som Neutral Color til sammenligning, sier Andersen.

Annen type smuss

Testen utført i 2006 benyttet andre smusslapper (stivelse, egg og hudfett) enn den nye testen som brukte sot, blod, kakao og vin.

Forsker Heidi Mollan Jensen utførte årets test hos SIFO. Hun forklarer at de to testene har lite til felles.

- Den første testen brukte eksempelvis mindre tøy i maskinen og færre vaskeomganger. Hun forteller at årets test følger internasjonale teststandarder for vaskemidler.

Frederik Andersen forklarer at de i sin test i 2006 benyttet oppsettet etter en kinesisk standard.

- Vi valgte en test etter kinesisk standard fordi vi ønsket et sammenligningsgrunnlag i Norge mot en tidligere test som det nasjonale testsenteret i Kina utførte på oppdrag fra vår produsent, sier Andersen.

- Når det gjelder testing etter internasjonale standarder, så er dette noe vi vurderer fortløpende om vi skal ta stilling til. Vi mener uansett at vi allerede har dokumentert at Miljøvask gjør nesten like rent som Neutral Color til sammenligning, og langt bedre enn hva vann alene klarer, sier Andersen.

Ingen flekkfjerner

Det er viktig å presisere at Miljøvask ikke er en flekkfjerner på linje med Vanish og lignende produkter, men en erstatning for vanlig vaskepulver. Det blir ikke en riktig fremstilling å konkludere ut fra en test som går på fjerning av veldig vanskelige flekker, på om hvorvidt produktet er skikket til å gjøre tøyet rent eller ikke, sier Frederik Andersen.

Han mener at skal man ta i bruk tøyvaskemidler for å fjerne meget tunge og sterke flekker som olje o.l. så bør man anvende sterkere vaskemidler, eller eventuelt flekkfjernere.

Han forklarer produktets virkemåte slik: "Prinsippet med Miljøvask er å øke pH verdien i vannet, og aktivisere vannmolekylene. Dette øker vannets naturlige evne til å trenge inn i tøyet ved å fjerne flekker og smuss. Miljøvask virker minst like rent som konvensjonelle vaskemidler."

- Det kan se ut som "den ioniserende reaksjonen" ikke har fungert slik den skal i den siste testen?

- Vi mener en direkte årsak til at resultatene i den nye testen ble negative, er at SIFO har tilsatt mineraler i vannet for å justere vannets hardhet. Dette tror vi kan ha ødelagt for den naturlige ioniserende reaksjonen som skapes i vannet med hjelp fra Miljøvask. Vår produsent har bekreftet at det å tilsette salter/mineraler i vannet kolliderer fullstendig med den naturlige reaksjonen som skapes, forteller Andersen.

Burde bedt om råd

Som importør burde vi vært kontaktet for bistand og råd med testing av denne produkttypen, mener Andersen og avslutter:

- Miljøvask har nå fått et veldig urettferdig stempel i Forbrukerraporten, som ikke har forankring med virkeligheten.

Misforstått grunnlag

Importør av vaskenøtter, Vaskenøtter Aune-Steinacher, kommenterer også testresultatet:

- Vi mener at denne testen ble gjort på misforstått grunnlag. Vaskenøtter er et naturlig vaskemiddel som rengjør normal skitten klesvask. Vanskelige flekker må forbehandles med et flekkfjerningsmiddel (f.eks. økologisk gallesåpe), mens et økologisk blekemiddel bør brukes for å hindre at hvitvasken blir grå på lang sikt.

- I motsetning til det tradisjonelle vaskemidlet, som fikk et bedre resultat i testen, er vaskenøttene ikke et flekkfjerningsvaskemiddel. For en forbruker er det viktig å se fordelene og ulempene med både konvensjonelle og alternative vaskemidler, for så å ta et bevisst valg selv. Vaskenøttene fjerner ikke alle typer flekker like godt som det tradisjonelle vaskemidlet, men er et miljøvennlig, hudvennlig og klesvennlig alternativ som fungerer godt til vanlig skitten klesvask.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning